50 pikë lutjeje për mëshirë me vargje biblike

11
29713

Vajtimet 3: 22-23:

22 ofshtë nga mëshirat e Zotit që ne nuk jemi konsumuar, sepse dhembshuritë e tij dështojnë. 23 Ata janë të ri çdo mëngjes; besnikëria jote është e madhe.

Ne i shërbejmë një Zoti të mëshirë, Unë kam përpiluar 50 pika lutjeje për mëshirë me vargje biblike për t'i ndihmuar të krishterët të shohin se pa marrë parasysh problemet e shumta të jetës që ata mund të gjejnë veten, Zoti është në gjendje t'i çlirojë nga të gjithë ata. Ai do ta bëjë këtë për shkak të mëshirës së tij. Mëshirat e tij janë gjithnjë të reja dhe të gjelbërta. Besnikëria e tij ndaj nesh është e vazhdueshme. Pavarësisht nga sfida që mund të kaloni tani, dua që ju të dini se mëshirat e Zotit janë gjithnjë në dispozicion për ju, dhe Zoti do t'ju çlirojë nga të gjitha problemet tuaja për shkak të mëshirës së tij

Shumë janë vuajtjet e të drejtëve, por Zoti e çliron nga të gjithë. Ata Zoti të cilit ne i shërbejmë do t'ju çlirojnë nga të gjitha problemet tuaja ndërsa luteni këtë lutje. Vetëm besoni në Zotin e mëshirës dhe luteni këtë lutje në besim dhe ju do të ndani dëshmitë tuaja.

50 pikë lutjeje për mëshirë me vargje biblike

1). O Zot! Më jep favor në sytë e tu, në mënyrë që të më dhurosh gjithë kërkesën time (përmend kërkesën tënde) në emër të Jezusit.

2) Oh Zot, më lër të marr favor në të gjithë fushën e jetës sime në emër të Jezuit.

3). Oh Zot, Le të mbizotërojë favori yt i pamenduar në çdo situatë të jetës sime në emër të Jezuit.

4). Unë rrëfej sot që Shëlbuesi im jeton dhe do të bëjë që favorizimi i Tij të shkëlqejë mbi mua tek Jezusi
emrin.
5). Oh Zoti i mëshirës! Më mëshiro sot dhe lër mëshirën tënde të më rrëmbejë nga ata që kërkojnë vdekjen time në emër të Jezusit.

6). O Zot, me heshtjen tënde të mëshirës, ​​çdo zë satanik që flet kundër meje për të shkatërruar jetën time në emër të Jezusit.

7). O Zot! Përdorni gjithçka përreth meje për të më favorizuar në emrin Jezus Amen.

8) O Zot! Kërkoj fytyrën tënde ndërsa fëmija kërkon fytyrën e prindërve. Më trego favorin tënd në çdo fushë të jetës sime në emër të Jezuit.

9). O Zot, të thërras sot në ankthin tim. Më dëgjo dhe ki mëshirë për mua në emrin Jezus.

10). Zot, zemra ime le të mbushet me gëzim ndërsa përgjigjet në lutjet e mia sipas mëshirës sate në emrin e Jezusit.

11). O Zot, unë deklaroj që mirësia dhe mëshira jote nuk do të largohen kurrë nga unë në emër të Jezusit.

12). O Zot, ndërhy në këtë çështje të jetës sime (përmend çështjen) para se të bëhem një qeshje para armiqve të mi. Ki mëshirë për mua përpara se armiqtë e mi të shohin shenjat e zhgënjimit tim në emrin e Jezusit.

13). O Zot, kam nevojë për ndihmë në këtë orë. Më ndihmo për këtë çështje para se të jetë tepër vonë në emrin e Jezusit.

14). O Zot, ti je Zoti që i nxjerr të varfërit nga pluhuri, nevojtarët nga kodra e lagur, më trego mëshirën tënde Zotin dhe ndërhy në këtë situatë në emrin Jezus15). O Zot, ndërsa unë po ju shërbej vazhdimisht, le që mëshira juaj të rrëzojë gjithnjë gjykimin në jetën time në emër të Jezusit.

16). O Zot i mëshirës, ​​çohu dhe më mbro nga çdo akuzë e rremë e armikut në emër të Jezusit.

17). O Zot, sfidat e jetës sime janë mbizotëruese, ato janë aq të forta sa unë të trajtoj më trego mëshirën tënde dhe të më ndihmosh në emër të Jezusit.

18). O Zot, ki mëshirë për mua sot. Mos lejoni që armiqtë e mi të më vendosin brenda një grope në emrin Jezus.

19). Jezu Krishti, bir i Davidit, ki mëshirë për mua dhe lufto betejat e jetës sime në emër të Jezusit.

20). O Zot, ki mëshirë për mua dhe më ndihmo për mua në këtë periudhë të jetës time në emër të Jezusit.

21). O Zot, mos më lejoni të turpërohem ndërsa unë ju qaj për këtë çështje, më ndihmoni me mëshirën tuaj dhe më jepni një dëshmi në emër të Jezusit.

22). O Zot, hapi derën e mëshirës për mua, në mënyrë që të futem para se ky problem të më gëlltisë në emër të Jezusit.

23). O Zot, dëgjo britmën time sot ndërsa unë të qaj ty me besim në lidhje me këtë problem, më trego mëshirën tënde në emër të Jezusit.

24). O Zot, mos më gjyko me masën e besimit tim. Lëreni dushin e mëshirës mbi mua sot në emër të Jezusit.

25). O Zot, kam besim te ti, le të mos turpërohem, mos lejo që armiqtë e mi të mos mashtrojnë mbi mua emrin Jezus

26). O Zot, bëje jetën time një shembull epik të mëshirës sate në emrin e Jezusit.

27). O Zot, le të flasë mëshira jote për mua në vendin tim të punës në emër të Jezusit.

28). O Zot, ki mëshirë për mua dhe çohu për ndihmën time në emër të Jezusit.

29). O Zot, më shpëto nga kundërshtarët e mi, pa ty nuk mund të bëj asgjë nga mëshira për mua në emrin Jezus.

30). O Zot, sepse mëshira të përket juve, mos lejoni që asnjë gisht akuzues i drejtuar kundër meje të mbizotërojë në emrin e Jezusit

31). Zoti qoftë i mëshirshëm ndaj meje dhe më bekoftë dhe bëj që fytyra jote të shkëlqejë mbi mua sot në emër të Jezuit.

32). O Zot, më trego mëshirën tënde dhe më jep shpëtimin tënd në çdo fushë të jetës time në emrin Jezus.

33). Unë deklaroj me besim sot se mëshira dhe e vërteta do të mbizotërojnë në shtëpinë time, në emrin Jezus.

34). O Zot, unë kam dëgjuar që ju jeni i mirë dhe i bollshëm në mëshirë për ata që ju thërrasin, më nxirrni me mëshirë të bollshme, kështu që unë do t'i ndaj dëshmitë e mia në emrin e Jezusit.

35). O Zot, lejo mëshirën tënde të çlirojë shpirtin tim nga varri në emër të Jezusit.

36). O Zot, kam dëgjuar që je plot dhembshuri, dhembshuri, durim dhe mëshirë e bollshme, më lër të shoh mëshirën tënde të bollshme në jetën time në emrin e Jezusit.

37). O Zot, le të jetë mëshira jote me mua, kështu që unë të mbizotëroj kundër armiqve të mi.

38) .O Zot, sipas fjalës suaj, mbaj mëshirën tënde për mua përgjithmonë dhe le që besëlidhja jote e mëshirës të qëndrojë e fortë me mua në emrin Jezus.

39). O Zot, plotëso zemrën time me mëshirën tënde, që të gëzohem dhe të gëzohem gjatë gjithë ditëve të jetës sime në emër të Jezusit.

40). Më ndihmo, O Zot, Perëndia im dhe më shpëto sipas mirësisë sate në emrin Jezus.

41). O Zot, në mëshirën tënde, lufto kundër atyre që luftojnë kundër meje, shkatërrojnë të gjithë ata që mundojnë shpirtin tim në emër të Jezusit.

42). O Zot, lejo mëshirën tënde të më vendosë në të gjitha fushat e jetës sime në emër të Jezusit.

43). O Zot, me mëshirën tënde, më ço nga sfera e keqardhjes përpara njerëzve në fushën e zilisë para njerëzve me emrin Jezus.

44). O Zot ashtu si u tregove mëshirë për bartemitë e verbër, unë po ju klith sot, O Zot, ki mëshirë për mua në emër të Jezusit.

45). O Zot, ashtu si ti e dorëzove demonin e zotëruar nga mëshira jote, edhe unë sot bërtas, O Zot, Bir i Davidit, ki mëshirë për mua në emër të Jezusit.

46). O Zot, epileptiku u shërua nga mëshira juaj, unë ju bëj thirrje sot që të keni mëshirë për mua në emër të Jezusit.

47). O Zot, lejo që mëshira jote të më gjejë në fatin në emrin Jezus.

48). Oh Zot, le të dëgjojnë fqinjët dhe të afërmit e mi kur mëshira juaj të ndryshojë pozicionin dhe statusin tim pozitivisht në emrin e Jezusit.

49). O Zot, më numëro midis atyre që do të tregosh mëshirë në emër të Jezusit.

50). O Zot, për shkak të meje dhe familjes sime, ki mëshirë në emrin e Jezusit.

Atë Unë ju falënderoj për mëshirën tuaj në emrin e Jezusit.

8 vargje biblike për mëshirën dhe hirin

Kam hartuar edhe 8 vargje biblike në lidhje me mëshirën dhe hirin, kjo vargje biblike do t'ju lejojë të luteni në mënyrë efektive. Unë ju inkurajoj të lexoni këto shkrime të shenjta për ta dhe lutuni me ta ndërsa ju thirrni Zotin e mëshirës.

1). 2 Samuelit 24:14:
14 Davidi i tha Gadit: "Unë jam në një ngushticë të madhe; le të biem tani në duart e Zotit; sepse dhembshuria e tij është e madhe; dhe më lër të mos biem në dorën e njeriut.

2). Psalmi 86: 5:
5 Sepse ti, Zot, je i mirë dhe gati të falësh; dhe bollëk në mëshirë për të gjithë ata që të thërrasin.

3). Psalmi 145: 9:
9 Zoti është i mirë për të gjithë, dhe mëshirat e tij të dashura janë mbi të gjitha veprat e tij.

4). Lluka 6:36:
36 Bëhuni pra të mëshirshëm, pasi edhe Ati juaj është i mëshirshëm.

5). Efesianëve 2:4:
4 Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi,

6). Titit 3:5:
3 Sepse edhe ne vetë nganjëherë ishim të pamend, të pabindur, të mashtruar, duke i shërbyer epshit dhe kënaqësive të ndryshme, duke jetuar në keqdashje dhe zili, duke urryer dhe duke urryer njëri-tjetrin.

7). Hebrenjve 4: 16:
16 Le të shkojmë, pra, me guxim në fronin e hirit, që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të ndihmuar në kohën e nevojës.

8). 1 Pjetrit 1: 3
3 I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili sipas mëshirës së tij të bollshme na ka lindur përsëri në një shpresë të gjallë me ringjalljen e Jezu Krishtit nga të vdekurit.

reklamat
Previous article18 pika të fuqishme lutjeje të natës
Next article6 pika lutjesh për shenjtërinë
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

KOMENTE 11

  1. Jam vërtet e bekuar me këtë pikë lutjeje, ndiej fuqinë e engjëjve të Perëndisë që ndjekin çështjet e mia. Zoti vazhdon t'ju bekojë me më shumë mençuri

  2. Kam arritur këtu këtë mëngjes… duke kërkuar lutje për mëshirë Shpresoj dhe besoj se do të më funksiononte edhe mua në emër të Jezusit.
    Unë do të dëshmoj për Lavdinë e Zotit. Amen

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu