50 pika lutjeje falënderimesh dhe vargje biblike

0
20781

Me siguri është mirë të falënderosh Zotin. Kur falënderojmë Zotin, shohim gjithnjë e më shumë mirësinë e tij të pakushtëzuar në jetën tonë. Everydo i krishterë i lumtur është një falënderim christian.Në këtë postim, ne kemi përpiluar pika lutjesh falënderimi dhe vargje biblike që do t'ju udhëzojnë se si t'i jepni cilësi falënderime Zotit.

Kush është i kualifikuar të falënderojë?

Shtë e rëndësishme që ju të dini se vetëm ata që lindin përsëri besimtarë mund të falënderojnë Zotin, që ju të luteni në mënyrë të efektshme këtë lutje, ju duhet t'i dorëzoni Jetën tuaj Jezu Krishtit.

Lajmi i mirë është se, pa marrë parasysh mëkatet ose mangësitë tuaja, Zoti ju ka falur në Krishtin Jezus. Perëndia nuk është i çmendur për ju, ai ju do dhe dërgoi djalin e tij Jezus që të paguajë çmimin për shpëtimin tuaj. Prandaj, nëse akoma do ta pranoni Jezusin si Zotin dhe shpëtuesin tuaj, ju lutemi thoni në heshtje lutjet e mëposhtme:
Baba, Unë besoj se më do mua, besoj se e ke dërguar Birin tënd Jezusin të vdesë për mëkatet e mia., Unë e pranoj Jezusin në Jetën time si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. Faleminderit që më pranuat në emrin Jezus Amen.

Urime, ju tani jeni të kualifikuar nga hiri i Jezu Krishtit, përmes gjakut të tij për t'i falënderuar cilësi.

50 Pika e Lutjeve të Falënderimeve

1) .Për më Në emër të Jezusit, unë shpall se nuk ka njeri si Ju as ndër perënditë. Ju jeni të Lavdishëm në Shenjtëri dhe të Frikësuar në Falënderime. O Zot. Pranoni lëvdimet e mia në emër të Jezusit.

2). Ati im, unë do të këndoj lëvdimet e tua me zë të lartë në prani të mbretërve dhe udhëheqësve të kësaj bote me emrin Jezus.

3). Baba, ju falënderoj për ndihmën tuaj hyjnore që kam shijuar në jetën time. Nëse unë filloj t'i përmend ato nuk do t'i numëroj. Faleminderit At në emrin Jezus.

4). Unë rrëfej sot se Zoti jeton! I bekuar qoftë Zoti, le të lartësohet emri i Zotit, Shkëmbi i shpëtimit tim! në emër të Jezusit

5). Babai në emër të Jezusit, unë deklaroj se ju mbretëroni sipër qiejve dhe tokës, askush nuk mund të krahasohet me madhështinë tuaj.

6). Ati im dhe Perëndia im do t'i lëvdoj emrin tuaj për sa kohë që jetoj dhe kam frymë në hundët e mia në emrin e Jezusit.

7) .Jehovah, unë do të të lëvdoj sepse je një Perëndi i lavdishëm dhe një At i mëshirshëm.

8). O Atë, unë lëvdoj emrin tënd sepse ti je Perëndia që hesht të gjithë armiqtë e mi në emër të Jezuit.

9). O Zot, unë lavdëroj emrin tënd për mrekullitë e krijimeve të tua që ke krijuar për të mirën e njerëzimit në emër të Jezuit.

10) O Zot, ju falënderoj që më krijuat në imazhin tuaj dhe ngjashmërinë në emrin e Jezusit.

11). Baba, ju falënderoj për hirin për të qenë gjallë dhe për të kënduar lëvdimet tuaja sot për ju në emrin Jezus.

12). I dashur Zot, më bëj që të kem dëshmi të reja që unë mund të ofroj më shumë falënderime për emrin tënd në mes të shenjtorëve në emrin Jezus.

13). I dashur Zot, unë ngre emrin tënd më të lartë, mbi të gjithë emrat e tjerë, mbi gjithçka në parajsë dhe në tokë në emrin Jezus.

14). O Zot, unë do të mburrem me mirësinë tënde dhe mirësinë tënde tërë ditën dhe do të të lavdëroj që je Perëndia im në emrin e Jezusit.

15). O Zot, unë të lavdëroj që luftove betejat e jetës sime në emër të Jezusit

16). O Zot, unë do të të lëvdoj, në mes të sprovave të mia, ti me të vërtetë je arsyeja pse jam i lumtur

17). O Zot, unë lartësoj emrin tënd dhe pranoj madhështinë tënde në emrin e Jezusit.

18). O Zot, unë bashkohem në kongregacionin e vëllezërve për të të lëvduar për ty sepse ke bërë gjëra të mëdha në jetën time në emër të Jezusit.

19). O Zot, unë lavdëroj sot emrin tënd sepse vetëm të gjallët mund të lëvdojnë emrin tënd, të vdekurit nuk mund të të lëvdojnë

20). O Zot, unë ju lavdëroj sot sepse ju jeni të mirë dhe mëshirat tuaja mbijetojnë përgjithmonë në emrin e Jezusit.

21). Atë Unë ju lavdëroj sepse vetëm ju mund të bëni atë që askush nuk mund të bëjë me emrin Jezus.

22). Atë Unë ju lavdëroj sepse kam fituar fitoren në Krishtin Jezus.

23). O Zot, unë do të këndoj me zë të lartë lëvdimet e tua para jobesimtarëve dhe nuk do të turpërohem

24). O Zot, unë të lavdëroj në shtëpinë tënde, në kishë, përpara shenjtorëve në emër të Jezuit.

25). O Zot, unë do të të kremtoj sepse je një Zot i drejtë.

26). O Zot, unë të lavdëroj sepse je bërë shpëtimi im në emrin e Jezusit.

27). O Zot, unë ju lavdëroj sot sepse ju jeni Perëndia im dhe nuk kam zot tjetër në emrin Jezus.

28). Baba, për sa kohë që akoma marr frymë, do të vazhdoj të të lëvdoj.

29). Atë unë ju lavdëroj sepse djalli nuk mund të më ndalojë në emrin Jezus Amen

30) .O Zot, unë do të të lëvdoj sepse ti e lartësove djalin tënd Jezus Krishtin në të gjithë tokën në emrin Jezus.

31) Për më tepër, unë ju lavdëroj sepse jam krijuar me besnikëri dhe mrekulli në Krishtin Jezus.

32). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse është mirë të këndosh lavdërimet e tua në emër të Jezusit.

33). O Atë, unë lavdëroj emrin tënd, sepse me fjalën tënde, ti i ke krijuar të gjitha gjërat, të dukshme dhe të padukshme.

34) .O Zot, unë do të të lëvdoj sepse e ke lartuar birin tim (Status) si atë të një unikorn, dhe më ke vajosur me vaj të freskët për përparim të freskët në emrin Jezus

34). Atë unë ju lavdëroj për mbrojtjen e mbinatyrshme të Engjëjve tuaj, përreth meje, merrni tërë lavdinë në emrin e Jezusit.

35). O Zot, unë do të të kremtoj sepse emri im është shkruar në librin e të gjallëve në emrin Jezus.

36). O Zot, do të bashkohem në kongregacionet e shenjtorëve dhe do të lëvdoj emrin tënd të madh në emrin e Jezusit.

37). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse lavdërimi im ka frenuar zemërimin tënd nga unë në emër të Jezusit.

38). O Zot, unë do të të kremtoj sepse asnjë dhunë ose e keqe nuk do të dëgjohet brenda kufijve të mi në emër të Jezusit.

39). O Zot, unë do të të kremtoj sepse muret e mia do të quhen shpëtim dhe portat e mia do të quhen lavdërime në emër të Jezusit.

40). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse më ke dhënë bukuri për hirin, vajin e gëzimit për frymën e rëndë, më ke duruar me rrobën e lavdërimit sot në emrin e Jezusit.

41). O Zot, unë do të të kremtoj sepse më ke çliruar nga duart e armiqve të mi në emër të Jezusit.

42). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse mirësia jote në jetën time po bëhet më e mirë ditën në emrin Jezus.

43) .O Zot, unë do të të lëvdoj për shkak të veprave të tua të mrekullueshme në të gjithë tokën.

44). O Zot, unë do të të kremtoj sepse premtimi për shumë në jetën time po përmbushen në emrin e Jezusit.

45) .O Zot, unë do të të lëvdoj për shkak të dashurisë suaj të pakushtëzuar në jetën time

46). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse ke përsosur lavdërimet e tua në gojën e fëmijëve dhe në emrin Jezus.

47). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse jeta ime është bërë lavdërimi i lavdisë sate në emrin Jezus

48). O Zot, unë do të të lëvdoj sepse ti je Zoti im i vetëm që jeton.

49). Atë Unë ju falënderoj që pranuat të gjitha lavdërimet e mia, ju jeni të gjithë lavdinë përgjithmonë në emrin e Jezusit Amen

50). Faleminderit Jezus që pranove falënderimet e mia, në emër të Jezuit.

13 Vargje biblike në lidhje me falënderimet dhe mirënjohjet

1). 1 Kronikave 16:34:
Falënderoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

2). 1 Thesalonikasve 5: 18:
Në gjithçka falënderoni për këtë është vullneti i Perëndisë në Jezu Krishtin për ju.

3). Kolosianëve 3:17:
Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet tij.

4). Kolosianëve 4:2:
Vazhdoni në lutje dhe vini në të njëjtën gjë me falënderimet.

5). Filipianëve 4: 6:
Kini kujdes për asgjë, por në çdo gjë me lutje dhe përgjërime me falënderime le t'i bëhen të njohura Perëndisë kërkesat tuaja.

6). Psalmi 28: 7:
Zoti është forca dhe mburoja ime, zemra ime ka besim tek ai dhe unë jam ndihmuar: prandaj zemra ime gëzohet shumë dhe do ta lavdëroj me këngën time.

7). Psalmi 34: 1:
Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë vazhdimisht në gojën time.

8). Psalmi 100: 4:
Hyni në portat e tij me falënderime dhe në oborret e tij me lëvdata: ji mirënjohës ndaj tij dhe bekoni emrin e tij.

9). Psalmi 106: 1
10). Lëvdoni Zotin. Falënderoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

11). Psalmi 107: 1
Falënderoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

12). Psalmi 95: 2-3
Le të vijmë para pranisë së tij me falënderime dhe t'i bëjmë një zhurmë të gëzueshme atij me psalme. Sepse Zoti është një Perëndi i shkëlqyeshëm dhe një mbret i madh mbi të gjithë perënditë.

13). Psalm118: 1-18:
1 Falënderoni Zotin; sepse ai është i mirë, sepse mëshira e tij vazhdon përjetë. 2 Le ta thotë Izraeli tani që mëshira e tij vazhdon përjetë. 3 Le të thotë shtëpia e Aaronit që mëshira e tij vazhdon përjetë. 4 Le t'i thonë ata që kanë frikë nga Zoti, që mëshira e tij vazhdon përjetë. 5 Unë iu drejtova Zotit në ankth; Zoti m'u përgjigj dhe më vendosi në një vend të madh. 6 Zoti është në anën time; Nuk kam frikë: çfarë mund të më bëjë njeriu? 7 Zoti merr pjesën time me ata që më ndihmojnë; prandaj do të shoh dëshirën time ndaj atyre që më urrejnë. 8 shtë më mirë të besosh te Zoti sesa të besosh tek njeriu. 9 shtë më mirë të kesh besim te Zoti sesa të kesh besim te princat. 10 Të gjitha kombet më kanë rrethuar; por në emër të Zotit do t'i shkatërroj. 11 Më kanë rrethuar; po, ata më rrethuan; por në emër të Zotit do t'i shkatërroj. 12 Ata më rrethuan rreth si bletët; ata janë fikur si zjarri i gjembave, sepse unë do t'i shkatërroj në emër të Zotit. 13 Ti më ke hidhëruar mua që të bie; por Zoti më ndihmoi. 14 Zoti është forca dhe kënga ime dhe u bë shpëtimi im. 15 Zëri i gëzimit dhe i shpëtimit është në çadrat e të drejtëve; dora e djathtë e Zotit bën me guxim. 16 E djathta e Zotit është lartësuar; dora e djathtë e Zotit bëhet me guxim. 17 Nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do t'i shpall veprat e Zotit. 18 Zoti më ka ndëshkuar dhemb, por nuk më ka dhënë deri në vdekje.

reklamat
Next article16 pika të fuqishme lutjesh për vitin e ri
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu