28 Lutjet e faljes së mëkateve

0
15190

Romakëve 5: 8: 8

Por Perëndia e lavdëron dashurinë e tij ndaj nesh, sepse, ndërsa ishim ende mëkatarë, Krishti vdiq për ne.

Zoti nuk dëshiron që ndonjë nga fëmijët e tij të humbasë, dhe mëkati është me të vërtetë shkatërrues i fatit, arsyeja pse unë hartova këtë 28 pika lutjeje të falja e gjynaheve është të ndihmojmë mëkatarët të gjejnë rrugën e kthimit te Zoti. Itsshtë gjithashtu për t'i ndihmuar ata të luten atje për të dalë nga çdo mëkat i varur duke i torturuar ata dhe duke u përpjekur t'i pengojë ata t'i shërbejnë Perëndisë së gjallë.

Ati ynë qiellor është një Zot i mëshirës, ​​Ai është një Zot që është gjithnjë i gatshëm të na falë të gjitha gabimet dhe mëkatet tona. Për këtë arsye ai dërgoi Birin e tij Jezu Krishtin që të vinte dhe të paguante çmimin përfundimtar për shpëtimin tonë. Jezusi u bë mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në Krishtin Jezus. Unë Korintasve 5:21.

Kush është i Kualifikuar të Lutet Këto Lutje?

Everydo mëkatar është i kualifikuar ta falë këtë lutje. Gjithashtu, çdo besimtar që po lufton me mëkatin, është i kualifikuar ta falë këtë lutje. E rëndësishme është që ju e dini se si një Zot i krishterë nuk është i çmendur për ju për shkak të mëkateve tuaja, ai kurrë nuk do të ndalojë së dashuruari me ju, megjithatë, Ai nuk është i lumtur të shohë se çfarë mëkati i bën trupit tuaj fizikisht, shpirtërisht dhe emocionalisht. Zoti e urren mëkatin, por Ai e do mëkatarin. Ju inkurajoj që të luteni këtë lutje me mirëkuptim, në mënyrë që të jeni të lirë nga vetëdija e mëkatit dhe mëkatit.

28 Lutjet e faljes së mëkateve

1) O Zot, më fal sot dhe çliro zemrën time nga çdo frikë dhe dyshim për shkak të paudhësive të mia në emrin e Jezusit.

2). O Zot! më ndihmo të qortoj fuqinë e mëkatit në jetën time përpara se të më ekspozojë hapur në emrin Jezus.

3). O Zot, më fal në çfarëdo mënyre që kam shkelur kundër urdhrit tënd që të çon në humbje në jetën time në emër të Jezusit.

4). O Zot! Lëreni mëshirën tuaj të mbizotërojë mbi gjykimin tuaj në jetën time në emrin Jezus.

5). O Zot, në përulësi, unë kthehem nga rrugët e mia të liga sot, më fal dhe shëroj vendin tim në emër të Jezusit.

6). O Zot! Më trego mëshirën tënde të pakushtëzuar, mos lejo që mëkati të më tërheqë në shkatërrim vetjak në emër të Jezusit.

7). O Zot më fal për të gjitha veprat e liga të kryera nga duart e mia në emër të Jezusit.

8). O Zot, ki mëshirë për mua për mëkatet e mia, mos lejoni që pasojat e mëkateve të mia të kaluara të më mposhtin në emër të Jezusit.

9). O Zot, me gjakun e Birit tënd Jezus Krisht, konsumo të gjitha mëkatet në jetën time që bien ndesh me ligjet e Perëndisë në emër të Jezusit.

10). O Zot, unë hedh poshtë çdo mendim dhe dëshirë të mbrapshtë që jeton në mua sot, pastroj zemrën time me gjakun e Jezusit dhe fjalën e Perëndisë në emër të Jezusit.

11). Oh Zot, le të përfundojë sot çdo varësi e mëkateve të rinisë sime që ende më mundon sot, më jep një faqe të re, në mënyrë që e kaluara ime të mos vazhdojë të më ndjekë në Jezus
Emri.

12) .O Zot që është plot hir dhe mëshirë, falni të gjitha mëkatet e mia, kështu që unë do ta shoh fytyrën tuaj sot në emrin e Jezusit.

13). O Zot, le të mëshirën tënde të mbulojë mëkatet e mia sot dhe përgjithmonë në emër të Jezuit.

14) .Për më tepër, unë jam kundër çdo shpirti të lig të mashtrimit që sjell padrejtësi në jetën time, le të shkatërrohen sot në emrin e Jezusit

15). O Zot, më shpëto nga çdo paudhësi në jetën time që më bën të ngrihem dhe të bie në emrin Jezus.

16). O Zot, çdo vepër paudhësie në jetën time që do të më rikthejë në botë, i shkatërroj ato në emër të Jezusit.

17). O Zot, më lejoni të marr pastrimin tuaj të plotë me Gjakun tuaj nga të gjitha mëkatet e mia sot, në mënyrë që të jem fitimtar në lutjet e mia në emër të Jezusit.

18). O Zot, më çliro nga fryma e gënjeshtrës në emrin e Jezusit.

19). O Zot, më çliro nga mëkati i kurvërisë në emër të Jezusit.

20). O Zot më çliro nga mëkati i epshit të syve në emër të Jezusit.

21). O Zot, fali mëkatet e mia sot që të shpëtoj nga çdo ligësi në emrin Jezus.

22). O Zot, fshi gjithë shenjën e paudhësisë larg jetës sime në emrin Je? Sus

23). O Zot, le të mos jetë pjesa më e madhe e mëkatarëve në emrin tim të Jezuit.

24). O Zot, sepse unë jam tani një krijim i ri, mos më gjyko sipas të gjitha mëkateve të mia sot në emër të Jezusit.

25). O Zot, sepse ke fuqi të falësh mëkatet në tokë, më fal sot dhe më jep nevojat e mia në emër të Jezusit.

26) .O Zot, përgjëro çështjen time dhe mos lejo që njeriu të mbizotërojë mbi mua për shkak të mëkateve të mia në jetën time në emër të Jezusit.

27). Si një Zot besnik dhe i drejtë, falni të gjitha mëkatet e mia ndërsa i rrëfej sot në emrin Jezus.

28). Babai ju falënderoj që më falët të gjitha mëkatet e mia në emër të Jezusit.

10 vargje biblike për faljen e mëkateve

Të falim në mënyrë të efektshme lutjen e faljes, është e rëndësishme që ne ta kuptojmë mendjen e Zotit përmes fjalës së Tij. Ne i shërbejmë një babai të mëshirshëm që na fal pa kushte. Kur e njohim mendjen e Zotit në lidhje me dashurinë e Tij ndaj nesh, kjo na rrit besimin dhe besimin tonë për të kërkuar faljen dhe mëshirën e tij. Bibla që flet në Hebrenjve 4:16: "Le të vijmë me guxim në fronin e hirit, që të mund të marrim mëshirë dhe të gjejmë hirin për të ndihmuar në kohën e nevojës". Më poshtë janë 10 vargje biblike për faljen e mëkateve.

1). Veprat 2:38:
38 Atëherë Pjetri u tha atyre: Pendohuni dhe pagëzohuni secili nga ju në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

2). 1John1: 9
9 Nëse pranojmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet tona dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi.

3). Efesianëve 4: 31-32
31 Le të largohet nga ju çdo hidhërim, zemërim, zemërim, zhurmë, dhe të folur keq, 32 te fal ty

4). Mathew 6: 14-15:
14 Në qoftë se ju falni njerëzve shkeljet e tyre, Ati juaj qiellor gjithashtu do t'ju falë: 15 Por nëse nuk u falni njerëzve shkeljet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ju falë fajet tuaja.

5). Mathew 5: 23-24:
23 Prandaj, nëse e sillni dhuratën tuaj në altar dhe kujtoni që vëllai juaj duhet të ketë kundër jush; 24 Lëri atje dhuratën tënde përpara altarit dhe shko rrugën tënde; së pari pajtohu me vëllanë tënd dhe pastaj eja dhe ofro dhuratën tënde.

6). Jakovi 5:16:
16 Rrëfeni gabimet tuaja njëri-tjetrit dhe lutuni një për tjetrin, që të shëroheni. Lutja e zjarrtë efektive e një njeriu të drejtë përfiton shumë.

7). Kolosianëve 3: 12-13:
12 Vish, pra, si të zgjedhurit e Perëndisë, të shenjtë dhe të dashur, zorrët e mëshirës, ​​mirësinë, përulësinë e mendjes, butësinë, durimin; 13 Duke e ruajtur njëri-tjetrin dhe duke falur njeri-tjetrin, nëse dikush ka grindje kundër ndonjërit: ashtu si Krishti ju ka falur, bëni edhe ju.

8). Veprat 3: 18-20:
18 Por ato gjëra që Perëndia i kishte parë më parë me gojën e të gjithë profetëve të tij, që Krishti të vuante, i ka përmbushur kështu. 19 Pendohuni, pra, dhe u kthyeni, që mëkatet tuaja të shfarosen, kur koha e rifreskimit do të vijë nga prania e Zotit; 20 Dhe ai do të dërgojë Jezu Krishtin, i cili më parë ju ishte predikuar:

9). Mateu 6:12:

12 Dhe na fal borxhet, pasi falim debitorët tanë.

10). Lluka 23:34:
34 Pastaj tha Jezusi, Atë, fal atyre; sepse ata nuk dinë çfarë bëjnë. Ata e ndanë rrobën e tij dhe hodhën short.

reklamat

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu