40 pika lutjesh në Mfm për Rritje Shpirtërore

1
9310

Ashtu si çdo foshnjë duhet të rritet duke u rritur, çdo fëmijë i Perëndisë duhet të rritet shpirtërisht për të qenë një i krishterë i pjekur. Ekzistojnë dy mënyra në të cilat rritet një i krishterë, ato janë: Fjala dhe lutjet. Sot kemi përpiluar 40 pika lutjesh për një rritje shpirtërore. Kjo pikë lutje mfm është frymëzuar nga Dr Olukoya i ministrive të zjarrit dhe mrekullisë. Lutja është një mënyrë e sigurt për të ndërtuar muskujt shpirtëror. Kur lutemi, i japim hapësirë ​​që fryma e shenjtë të punojë mbi ne dhe në ne. Në Lluka 18: 1 Jezui na mësoi të lutemi gjithmonë dhe jo të zbehta.

këto pikat e lutjes mfm për rritjen shpirtërore do t'ju fuqizojë të rriteni shpirtërisht. Kjo do të rritë jetën tuaj të lutjes dhe nga ana tjetër do të rritë zhvillimin tuaj shpirtëror. Mos harroni se duhen lutjet për të kapërcyer tundimet dhe sa më shumë tundime të kapërcejmë, aq më shumë rritemi në pjekuri shpirtërore. A po përjetoni dobësi në jetën tuaj të krishterë? Lutuni, a ju mungon mençuria dhe drejtimi? Pray. Lutja është çelësi i sigurt për të hyrë në ndonjë gjë në mbretëri. Lutja është çelësi i rritjes shpirtërore. Ndërsa falni këtë lutje sot, unë shoh shkallët më të larta të jetës suaj të krishterë në emrin e Jezusit amen.

40 mfm pika lutjesh për rritjen shpirtërore.

1. O Zot, më duro me forcë shpirtërore të jem bërës i fjalës sate në emër të Jezusit.

2. O Zot, më vendos mua në ecjen time me ju, si njerëzit të shohin veprat tuaja të mira në jetën time dhe lavdëroni emrin tuaj në emrin Jezus

3. O Zot, më vendos në fjalën tënde, le fjalën tënde të japë fryte në jetën time në emrin Jezus

4. Perëndi i paqes, shenjtëroni me fjalën tuaj, sepse fjala juaj është e vërtetë.

5. Atë Zot, le trupin, shpirtin dhe shpirtin tim të ruhen të paqartë për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht, në emrin e Jezusit.

6. Më lejoni të jem i mbushur, sepse unë jam i mbushur me njohurinë e fjalës suaj, pasi ujërat mbulojnë shiun në emrin Jezus.

7. O Zot, më duro me frymën e mençurisë dhe të kuptuarit shpirtëror që unë të kuptoj të vërtetat e vështira në fjalën tënde në emër të Jezusit.

8. Atë Zot, më ndihmo të eci në statusin tënd, lëri njerëzit ta shohin Krishtin në mua çdo ditë, në emër të Jezusit.

9. Atë Zot, më bëj të jem frytdhënës në çdo vepër të mirë, në emër të Jezusit.

10.O Zot, më pagëzo me frymën e përgjërimit, rritja jetën time të lutjes në emër të Jezusit.

11. O Zot, më forco me forcë në njeriun tim të brendshëm në emrin Jezus.

12.Përpara Zotit, më lejoni të mbushem me fuqinë e shpirtit tuaj në ecjen time me ju në emrin Jezus.

13.Përpara Zotit, le të ndriçojnë sytë e kuptimit tim, në emër të Jezusit.

14.Përpara Zotit, më lër të forcohemi me fuqi nga Fryma e Tij në njeriun e brendshëm, në emër të Jezusit.

15.Për Zot, le Krishti të banojë në zemrën time me anë të besimit dhe le që dashuria e Krishtit në mua të japë fryte në emrin e Jezusit.

16.Përpara Zotit, më lejoni të jem i rrënjosur dhe i bazuar në dashurinë e Krishtit, në emrin e Jezusit.

17. Zot, më lër të mbushem me tërë plotësinë e Perëndisë.

18. Zoti, më ndihmo të kuptoj gjerësinë, gjatësinë, thellësinë dhe lartësinë e dashurisë së Krishtit Jezus dhe më bëj që të eci në atë dashuri çdo ditë në emër të Jezusit

19.Lexoni fjalën e Zotit të keni një kurs të lirë dhe të përlëvdoni në mua, në emër të Jezusit.

20. O Zot i paqes, më jep paqe në të gjitha fushat e jetës, në emër të Jezusit.

21. Le të më jepet fjalia që të bëj të njohur misterin e Ungjillit të Jezu Krishtit në emrin e Jezusit.

22. O Zot, përsos atë që mungon në jetën time, lejo që forca jote të shfaqet vazhdimisht në dobësitë e mia.

23. O Zot, përsosje planin dhe qëllimin tënd tek unë.

24. O Zot, më bëj mjeshtërinë tënde, të përsosur për çdo punë të mirë.

25. O Zot, më pasuro me dituri të mbinatyrshme në çdo shprehje dhe njohuri.

26. Le të jetë hiri i Zotit Jezu Krisht me mua, në emrin e Jezusit.

27. Më shumë Zot, injekto në mua vitaminat e tua shpirtërore nga fjala jote (qumësht shpirtërore) që do të më bëjë shpirtërisht të shëndetshëm, në emër të Jezusit.

28. Më shumë Zot, injekto në mua vitamina shpirtërore që do të rritin oreksin tim për të studiuar fjalën Tënde në mënyrë të varur, në emër të Jezusit.

29. Më shumë Zot, më jep një uri dhe etje shpirtërore të padurueshme për të ndjekur pas teje si pantallonat e dashura pas ujit në emrin e Jezusit.

30. Le ta injektojë Perëndinë në mua vitamina shpirtërore që do të pastrojnë vizionin tim dhe do të forcojnë qartësinë e tij, në emër të Jezusit.

31. Zot Zot, mos më ço në tundime dhe më çliro nga çdo e keqe në ecjen time të krishterë në emër të Jezusit.

32. Zot Zot, unë deklaroj që në ecjen time të krishterë, do të shijoj shëndet hyjnor në emër të Jezusit.

33. Zoti Zot, jepni mua një energji të palodhshme në ndjekjen time të detyrës hyjnore në emër të Jezusit.

34. Zot Zot, më ushqe me mishin e fortë të fjalës sate për një rritje më të shpejtë shpirtërore në emrin e Jezusit.

35. Zot Zot, nxito energjinë time për të drejtuar garën e vendosur para meje deri në fund në emrin Jezus.

36. Unë marr vajosjen dhe fuqinë ngushëlluese në Frymën e Shenjtë, në emër të Jezusit.

37. O Atë, le dashurinë e Krishtit të rrjedh prej meje në pjesën tjetër të botës në emrin e Jezusit.

38. Babai, me mburojën e besimit, shuaj të gjithë shigjetat e liga që i janë drejtuar nga armiku në emër të Jezusit.

39. Unë drejtoj në emrin e Zotit që është një kullë e fortë dhe jam i sigurt, në emër të Jezusit.

40. Mbi Zotin, ju falënderoj që keni fuqizuar jetën time shpirtërore të shkallëzoni lartësi më të larta në emër të Jezusit.

reklamat

1 KOMENT

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu