80 Pika e Lutjes së Luftimeve nga Libri i Psalmeve

0
14641

Psalmi 144:1:
I bekuar qoftë Zoti forca ime, që mëson duart e mia për të luftuar dhe gishtat e mi për të luftuar:

Kur bëhet fjalë për shkrimet e shenjta pikat e lutjes së luftës, libri i psalmeve është libri për t’u referuar. Ne kemi përpiluar rreth 80 pika lutje lufte nga libri i psalmeve. Lutjet tregojnë pikat ku janë zgjedhur me kujdes për t'ju mundësuar luftë shpirtërore. Keni nevojë për ndërhyrje hyjnore në jetën tuaj? A jeni shtypur nga ndonjë sfidë? Nëse po, atëherë kjo pikë lutjeje është për ju. Nuk ka asnjë sfidë nën qiellin nga e cila nuk mund të lutemi. Emri i Jezusit na është dhënë për të nënshtruar të gjitha fuqitë satanike që qëndrojnë në rrugën tonë drejt madhështisë. Kur nuk lutesh, ti mbetet pre e djallit. Çdo situatë që nuk përballeni do të vazhdojë të përballet me ju. Ju duhet të ngriheni dhe t'i rezistoni djallit, nëse doni paqe në jetën tuaj, atëherë duhet të bëni luftë shpirtërore.

Kjo pikë e lutjes së luftës nga libri i psalmeve do t'ju fuqizojë të nënshtroni të gjitha forcat kundërshtare në rrugën tuaj në majë. Zoti i ka dhënë të gjitha autoritetet mbi djajtë, dhe ne i ushtrojmë këto autoritete në altarin e lutjes. Dije se mënyra e vetme për të hequr rezistencën shpirtërore është duke i rezistuar asaj shpirtërisht. Luteni këtë pikë lutjeje në luftë sot në besim dhe shikoni që jeta juaj të ndryshojë nga lavdia në lavdi në emrin e Jezusit.

80 Pika e Lutjes së Luftimeve nga Libri i Psalmeve

1. Le të hidhen në erë fuqitë e të pabesit si bykë para erës, në emër të Jezusit.

2. Lëreni mënyrën e të pabesit të caktuar në çdo zonë të jetës time, në emër të Jezusit.

3. O Zot, qeshni të gjithë këshilltarët e këqij që janë kundër meje për të sharë në emrin e Jezusit

4. O Zot, shpërndaji të gjithë njerëzit e këqij që janë mbledhur për hirin tim në emër të Jezusit

5. O Zot, thyej shtyllat kurrizore të eniejve të mi me një shufër hekuri në emër të Jezusit.

6. O Zot, bëj që armiqtë e mi të bëhen copë-copa si ena e poçarit në emër të Jezusit

7. O Zot, goditi të gjithë armiqtë e mi me çdo lloj plagë të keqe në emër të Jezusit

8. O Zot, thyej dhëmbët e të pabesëve në jetën time në emër të Jezusit

9. O Zot, shkatërroje armiqtë duke përdorur gjuhë helmuese kundër jetës dhe fatit tim në emrin e Jezusit.

10. Lërini të gjithë armiqtë e mi të bien nga këshillat e tyre, në emër të Jezusit.

11. Të pabesët le të dëbohen në një mori të shkeljes së tyre, në emër të Jezusit.

12. O Zot, le të turpërohen të gjithë armiqtë e mi dhe të shqetësohen në emrin e Jezusit.

13. O Zot, le të gjithë armiqtë e mi të marrin turp të papritur dhe le të kthehen shigjetat e tyre përsëri në emër të Jezusit.

14. Arohu, o Zot, në zemërimin tënd dhe ngre veten për shkak të tërbimit të armiqve të mi.

15. O Zot, le të përfundojë ligësia e të pabesit.

16. O Zot, përgatit instrumentet e vdekjes kundër persekutuesve të mi.

17. O Zot, cakto shigjetat e tua kundër persekutuesve të mi.

18. O Zot, armiqtë e shpirtit tim le të bien në gropën që ata gërmuan.

19. O Zot, lejo që keqbërja e shtypësve të vijë mbi kokat e tyre.

20. O Zot, le të bjerë veprimi i dhunshëm i armikut në rrugën e tij.

21. Zot, lëri armiqtë e mi të bien dhe të zhduken në praninë tënde.

22. O Zot, le të rrëmbejë rrjetën e armikut.

23. Le të merren të pabesët në pajisjet që kanë imagjinuar, në emër të Jezusit.

24. O Zot, thyeje krahun e të pabesit mbi jetën time në emrin e Jezusit.

25. Le të trashet dhembjet e armiqve të mi në emrin e Jezusit

26. iseohu, Zot, zhgënje armikun dhe çliro shpirtin tim nga të pabesët me emrin Jezus

27. Le të bjerë bubullima, breshri, qymyr zjarri, rrufeja dhe shigjeta nga Zoti, të shpërndajë forcat e armikut, në emër të Jezusit.

28. O Zot, më jep qafën e armiqve të mi.

29. Le të rrahin të gjithë shtypësit të vegjël si pluhuri para erës, në emër të Jezusit.

30. Lërini të hidhen si papastërtitë në rrugë, në emër të Jezusit.

31. O Zot, përpiu shtypësit dhe përndjekësit në zemërimin tënd në emër të Jezusit

32. Zot, le të zjarri të përpijë të pabesët dhe farat e tyre në emër të Jezusit

33. O Zot, çliro shpirtin tim nga fuqia e qenit dhe nga goja e luanit në emër të Jezusit

34. Zot, le të gjitha pajisjet e gabuara të armikut të refuzojnë të kryejnë në emër të Jezusit

35. Le të bien dhe bien të gjithë hahet nga mishi dhe pinë gjaku, në emër të Jezusit.

36. Zot, bëje armiqve të mi ndëshkimin e tyre në emër të Jezuit.

37. Le të heshtin të gjithë buzët që flasin gjëra të rënda me krenari dhe përbuzje kundër meje, në emër të Jezusit.

38. Zot, dërgoni engjëjt tuaj për të mbjellë terror dhe panik në zemrat e të gjithë doktorëve të shtrigave të mbledhura për hirin tim në emrin e Jezusit.

39. E keqja do të vrasë të pabesët; dhe ata që urrejnë të drejtin do të jenë të shkretuar, në emër të Jezusit.

40. O Zot, lufto kundër tyre, lufto kundër meje në emër të Jezusit

41. Le të hutohen dhe turpërohen ata që kërkojnë shpirtin tim, në emër të Jezusit.

42. Le të kthehen prapa dhe të çohen në hutim që krijojnë dhembjen time, në emër të Jezusit.

43. Le të ndjekin engjëjt e Zotit dhe të përndjekin armiqtë e shpirtit tim, në emër të Jezusit.

44. Rruga e armiqve të mi le të jetë e errët dhe e rrëshqitshme, në emër të Jezusit.

45. Le të vijë shkatërrimi mbi armiqtë e mi pa dijeni, në emër të Jezusit.

46. ​​O Zot, le të mos gëzohen padrejtësisht nga ata që janë armiqtë e mi, dhe mos le të heqin sytë që më urrejnë pa shkak.

47. Le të jenë të turpëruar dhe të sjellë hutim së bashku që gëzohen për lëndimin tim, në emër të Jezusit.

48. Le të jenë të veshur me turp dhe çnderim që lartësohen kundër meje, në emër të Jezusit.

49. Le të hyjë në zemrën e tyre shpata e të pabesëve dhe le të thyhen harqet e tyre, në emër të Jezusit.

50. Të gjithë armiqtë e Zotit do të jenë si dhjami i qengjit, ata në tym do të konsumohen, në emër të Jezusit.

51. Të gjithë armiqtë e mi le të vendosen në varr si një dele dhe le të ushqehen me vdekje me ta, në emër të Jezusit.

52. O Zot, shkatërro dhe nda gjuhët e armikut kundër meje në emrin Jezus

53. O Zot, thyej dhëmbët e armikut në gojën e tyre, në emër të Jezusit

54. Le të shkrihen si ujëra që rrjedhin vazhdimisht, në emër të Jezusit.

55. Kur armiku përkulet harkun e tij për të gjuajtur shigjetat, le të pritet në copa, në emër të Jezusit.

56. Le të kalojë secili nga shtypësit si lindja e parakohshme e një gruaje që ata të mos shohin diellin, në emër të Jezusit.

57. Lërini ata të enden lart e poshtë për mish dhe mëri nëse nuk janë të kënaqur, në emër të Jezusit.

58. Le të bien të pabesët nga shpata, në emër të Jezusit.

59. Zoti do të plagosë kokën e armikut dhe të pabesit, në emër të Jezusit.

60. Le të bëhet tryeza e tyre një kurth para tyre, në emër të Jezusit.

61. Le të bëhet një grackë ajo që duhet të ishte për mirëqenien e tyre, në emër të Jezusit.

62. Le të shkatërrojë shkatërruesit gjithçka që ka armiku dhe të huajt të prishin punën e tij, në emër të Jezusit.

63. Ndërsa ai e donte shumë mallkimin, kështu le të vijë tek ai; pasi ai nuk kënaqet me bekimin, kështu le të jetë larg tij, në emër të Jezusit.

64. Le të jenë si bari mbi majat e shtëpisë që thahen përpara se të rritet, në emër të Jezusit.

65. O Zot, zgjas dorën tënde kundër armiqve të mi për t'i shkatërruar të gjithë në emër të Jezusit

66. Le t'i mbulojë ligësia e buzëve të tyre, në emër të Jezusit.

67. Mos dhuro, o Zot, dëshirat e të pabesit dhe më tej pajisjen e tij të lig, në emër të Jezusit.

68. Le të bien qymyr djegie mbi ta, në emër të Jezusit.

69. Le të preken në zjarr dhe gropë të thellë dhe të mos ngrihen përsëri, në emër të Jezusit.

70. Le të errësohen sytë e tyre që të mos shohin, në emër të Jezusit.

71. Bëni që ijët e tyre të dridhen vazhdimisht, në emër të Jezusit.

72. Bëj që banesat e tyre të bëhen shkretëtira, të mos ketë njeri që të banojë në to, në emër të Jezusit.

73. Shtoni padrejtësi në paudhësinë e tyre, në emër të Jezusit.

74. Le të jenë të mbuluar me qortim dhe çnderim që kërkojnë dëmin tim, në emër të Jezusit.

75. Përndjeki me tundime dhe bëje të frikësohen prej stuhisë tënde, në emër të Jezusit.

76. Sytë e mi do të shohin dëshirën time ndaj armiqve të mi dhe veshët e mi do të dëgjojnë dëshirën time për të pabesët që ngrihen kundër meje, në emër të Jezusit.
77. Bijtë e tij le të jenë vazhdimisht mashtrues dhe lypës, le ta kërkojnë bukën e tyre nga vendet e shkreta, në emër të Jezusit.

78. Lëreni të keqen ta gjuajë armikun e dhunshëm për ta rrëzuar, në emër të Jezusit.

79. O Zot, ndizi rrufetë dhe shpërndau të gjithë kundërshtarët e mi në emër të Jezusit.

80. Le të ngrihet Zoti dhe le të shpërndahen të gjithë armiqtë e Tij, në emër të Jezusit.

Jehova, Perëndia i luftës, Faleminderit që mposhti të gjithë armiqtë e mi në emër të Jezuit.

reklamat

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu