50 Lutje shpirtërore për luftë për përparim financiar

1
9879

Psalmi 35:27:
27 Le të bërtasin nga gëzimi dhe të jenë të lumtur, që favorizojnë çështjen time të drejtë: po, le të thonë vazhdimisht: "Le të zmadhohet Zoti, që ka kënaqësi në prosperitetin e shërbëtorit të tij".

Sot ne po shikojmë 50 lutje shpirtërore për luftë zbulim i madh. Tek 3 Gjonit 2 Fjala e Perëndisë na thotë se dëshira më e madhe e Zotit është të na shohë të prosperuar. Ai do që ne të përparojmë, fizikisht, shpirtërisht dhe financiarisht.

Kur bëhet fjalë për prosperitetin fizik, Zoti dëshiron që ne të jemi të shëndetshëm, Ai nuk sjell asnjë gëzim në sëmundjet e fëmijëve të Tij, Zoti dëshiron që ne të shijojmë shëndet të shëndetshëm në të gjitha ditët tona në tokë. Veprat 10:38 na thotë se Zoti e vajosi Jezusin për të shëruar ata që janë të shtypur nga djalli. Kjo ndodh sepse sëmundja është një shtypje e djallit, sëmundja nuk është nga Zoti, dhe Zoti nuk do t'i godasë kurrë fëmijët e Tij me sëmundje për t'i mësuar ata një mësim. Ai është një At i dashur, i cili gëzon shëndetin e shëndoshë të fëmijëve të Tij.

Zoti gjithashtu dëshiron që ne të përparojmë shpirtërisht, Ai tha "çfarë do t'i sjellë dobi një njeriu nëse ai fiton të gjithë botën dhe humbet shpirtin e tij" Marku 8: 36-38, Zoti nuk dëshiron që asnjë nga fëmijët e Tij të zhduket, Ai i dëshiron të gjitha ato të ruhen. Përparimi shpirtëror ka të bëjë me shpëtimin e shpirtit tuaj. E gjitha është që ju ta pranoni Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj. Vetëm Jezu Krishti mund ta shpëtojë shpirtin tuaj, vetëm drejtësia e Tij mund t'ju justifikojë përpara Perëndisë. Perëndia po pajton botën me Vetë përmes Krishtit dhe Ai nuk po llogarit atje faje kundër tyre. 2 Korintasve 5: 17-21. Ai e do aq shumë njerëzimin saqë dha dorë nga djali i tij i vetëmlindur Jezusi të vdiste për ne. Pra, ne duhet të kuptojmë se prosperiteti ynë shpirtëror është përparësia kryesore e Zotit. Prandaj ndërsa kryeni këtë lutje të luftës shpirtërore për përparim financiar, unë ju shoh që ndryshoni nivele në emër të Jezusit.

Zoti gjithashtu dëshiron që ne të përparojmë financiarisht, Bibla na thotë se paratë i përgjigjen çdo gjëje Predikuesve 10:19. Ne kemi nevojë për para për të jetuar në këtë botë. Paraja është një mjet këmbimi për mallrat dhe shërbimet. Për sa kohë që jeni gjallë dhe mirë, gjithmonë do t'ju duhen para.Perëndia dëshiron që të gjithë fëmijët e Tij të kenë para dhe t'i kenë me bollëk. Ne mund të shohim se si Zoti i bekoi shërbëtorët e Tij në bibël, për shembull babai Abraham dhe Mbreti Solomon midis të tjerëve. Perëndia do që ne të jemi shumë të pasur, 2 Korintasve 8: 9 Bibla tha që Jezusi u bë i varfër që ne përmes varfërisë së Tij të bëhemi të pasur. Sidoqoftë, duhet të dimë që prosperiteti financiar është një zgjedhje. Ju duhet të ndërmarrni hapa të caktuar për të qenë pa financiarisht. Kjo lutje shpirtërore e luftës për përparim financiar është vetëm hapi i parë, ju duhet të vini dorën tuaj për diçka që Zoti t'ju bekojë. Zoti nuk i bekon njerëzit boshe, Ai vetëm bekon zgjidhësit e problemeve.

Gjithashtu vini re se paratë nuk do të thotë shpirtërore, se ju keni para nuk do të thotë që ju jeni më pranë Zotit sesa të tjerët që nuk i kanë ato. Ju mund të jeni të pasur dhe të shkoni në ferr, gjithashtu mund të jeni të varfër dhe të shkoni në të njëjtën gjë. Ju lutemi mos ndiqni paratë në dëm të humbjes së shpirtit tuaj. Dashuria për para është burimi i çdo të keqeje. Shihni paratë si një mjet për të përmbushur fatin tuaj që do të jetë një bekim për njerëzimin. Lejoni që paratë të bëjnë mirë në duart tuaja. Lutja ime për ju është kjo, ndërsa merrni këtë lutje të luftës shpirtërore për përparim financiar, ju do të përparoni, fizikisht, shpirtërisht dhe financiarisht në emër të Jezusit.

50 Lutje shpirtërore për luftë për përparim financiar

1. Babai, unë ju falënderoj që jeni me të vërtetë Jehova Jireh, Zoti që më siguron gjithmonë ..

2. O Atë, unë lëshoj Zjarrin tënd për të konsumuar të gjithë agjentët satanikë që po mbajnë bekimet e mia në emrin e Jezusit.

3. Unë veçoj veten time nga çdo devourer finacial, në emër të Jezusit.

4. Unë e urdhëroj bubullimën e Zotit që të bëjë copë-copë të gjithë njerëzit e fortë demonikë që qëndrojnë midis meje dhe përparimin tim financiar, në emër të Jezusit.
5. Unë i posedoj të gjitha pronat e mia, në emër të Jezusit.

6. Le të shkatërrohen plotësisht të gjithë instrumentet satanikë të përdorura kundër financave të mia, në emër të Jezusit.

7. Unë urdhëroj që të gjitha shtëpitë dhe agjentët e pastrimit satanik të pjeken, në emër të Jezusit.

8. Unë paralizoj plotësisht të gjitha blerjet dhe shitjet me shtrigat dhe magjistarët kundër jetës sime, në emër të Jezusit.

9. Le të çorganizohen të gjitha armët satanike të modës kundër meje, në emër të Jezusit.

10. Ati Qiellor, le të dalë i gjithë gjaku që është ruajtur në një bankë satanike, në emrin e Jezusit.

11. Unë refuzoj të jem subjekt i dështimit financiar, në emër të Jezusit.

12. Unë nuk pranoj të bëj punë pa fitime, në emër të Jezusit.

13. forcedo forcë e keqe kundër veprave të mia të shkatërruara, në emër të Jezusit.

14. Unë i dërgoj dërguesit çdo shigjetë të djallit kundër frutave të punës sime në emër të Jezusit.

15. Unë dekretoj se veprat e duarve të mia do të përparojnë në emrin e Jezusit.

16. Unë i mbuloj punët e mia me zjarrin e Perëndisë, në emër të Jezusit.

17. Unë i mbuloj punët e mia me qymyr të nxehtë, të paprekshëm për forcat e liga, në emër të Jezusit.

18. O Zot, turpëro çdo forcë kundër prosperitetit që është kundër veprave të mia.

19. Puna ime e duarve, prano prekjen e Zotit, në emër të Jezusit.

20. Çdo pemë e një pune të palodhur fitimi, çrrënjoseni, në emër të Jezusit.

21. Ju Puna e marrëzive, paketoni ngarkesën tuaj dhe dilni nga jeta ime, në emër të Jezusit.

22. Unë nuk do të mbaj asnjë ngarkesë të keqe përpara në jetën time, në emër të Jezusit.

23. O Zot, hiqni depozitat satanike nga biznesi dhe punimet e mia.

24. Unë lëshoj zjarrin e Frymës së Shenjtë kundër çdo dore të çuditshme kundër biznesit tim dhe në emër të Jezusit.

25. Fryma e favorit le të bjerë mbi mua tani, në emër të Jezusit.

26. O Zot, zgjeroje bregdetin tim në emrin Jezus

27. Unë qortoj çdo gllabërues në punën time, në emrin e Jezusit.

28. O Zot, bëj që engjëjt që shërbejnë të sjellin klientë dhe para në biznesin tim.

29. Unë lidh çdo frymë gjykimi dhe gabimi, në emrin e Jezusit.

30. Lëreni të pavlefshme çdo telashe që buron nga partnerë ziliqarë të biznesit, në emër të Jezusit.

31. O Zot, më befasoni me bollëk në çdo fushë të jetës sime.

32. Unë urdhëroj një njoftim të qetë për çdo këmbë të keqe në financa në emër të Jezusit.

33. Le të vijë vajosja për ide që japin para, në jetën time, në emër të Jezusit.

34. Unë lidh çdo frymë investimi të rremë dhe të padobishëm, në emër të Jezusit.

35. Unë urdhëroj çdo efekt të parave të çuditshme në biznesin tim të neutralizohet, në emër të Jezusit.

36. Atë Zot, le të gjithë ushtarët satanikë kundër prosperitetit tim të marrin verbërinë dhe mallin, në emër të Jezusit.

37. Të gjitha pengesat për prosperitetin tim, godituni nga elektriku, në emër të Jezusit.

38. Lëreni të gjitha gabimet e mia të shndërrohen në mrekulli dhe dëshmi, në emër të Jezusit.

39. Unë i urdhëroj të gjithë ata që zotohen të pengojnë prosperitetin tim, të bëhen lakuriq, të bëhen lakuriq dhe të rrëfejnë vdekjen, në emër të Jezusit.

40. Unë i urdhëroj të gjitha bekimet e mia të varrosura të dalin nga varret, në emër të Jezusit.

41. Atë Zot, përdor burra dhe gra për të më bekuar, në emër të Jezusit.

42. Unë urdhëroj të gjitha bekimet e mia që të më gjejnë sot, në emër të Jezusit.

43. Të gjitha bekimet e mia bashkangjitur vendit tim të lindjes, do të lëshohen, në emër të Jezusit.

44. Atë Zot, përdor të gjithë njerëzit në mjedisin tim për të më bekuar dhe lejuar vajosjen e prosperitetit të bie mbi mua, në emër të Jezusit.

45. Zot, me fuqinë e gjakut, hiqni nga jeta ime çdo pengesë të armikut në Jezusin

46. ​​O Zot, largoje të gjitha format e mungesës në çdo fushë të jetës time në emrin Jezus

47. O Zot, më mbro nga të gjitha format e mashtrimit në emër të Jezusit

48. O Zot, hapi sytë e të kuptuarit tim për të parë sekretin e pasurisë së madhe në emrin e Jezusit

49. Zot, më lër, me sytë e zemrës sime, të shoh qartë në emrin Jezus.

50. Baba, ju falënderoj që iu përgjigjën lutjeve të mia në emër të Jezuit

reklamat

1 KOMENT

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu