50 Lutje për Fuqinë e Frymës së Shenjtë

4
22046

Veprat 1: 8:
8 Por ju do të merrni fuqi, pas kësaj Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju; dhe ju do të jeni dëshmitarë për mua si në Jeruzalem, në të gjithë Judenë, në Samari dhe në pjesën më të madhe të tokës.

Fryma e shenjtë është personi dhe fuqia e Zotit. Shtë e pamundur t'i shërbesh Perëndisë pa Frymën e Tij të Shenjtë. Sot do të bëjmë 50 lutje për fuqinë e frymës së shenjtë. Kjo lutje do t'ju mundësojë si një i krishterë i lindur përsëri të aktivizojë fuqinë dhe praninë e shpirtit të shenjtë në ju. Por para se të hyjmë në lutje, le të njihemi me disa fakte për frymën e shenjtë.

Kush është Fryma e Shenjtë?

Fryma e Shenjtë është një Person. Ai është Personi i tretë i kokës së Zotit. Ne kemi Perëndinë Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë, shiko 1 Gjonit 5: 7, Mathew 28: 19-20. Ati është Perëndia i Plotfuqishëm, Biri është Zoti ynë Jezu Krishti dhe Fryma e Shenjtë, është ai që Jezusi na dërgoi, Veprat 1: 8. Fryma e Shenjtë është bartësi i pranisë së Zotit dhe Fuqisë. Në Zanafilla 1: 1-2, ne shohim se Perëndia filloi të rikrijojë tërë botën përmes Shpirtit të Tij. Jezusi nuk mund ta përmbushte shërbimin e Tij në tokë pa frymën e Shenjtë, Veprat 10:38 na thotë se Zoti e fuqizoi Atë me Frymën e Shenjtë dhe Fuqinë për të bërë mrekulli të mëdha. Fryma e Shenjtë nuk është Fuqia e Perëndisë, Fryma e Shenjtë mbart Fuqinë e Zotit. Si i krishterë, ju nuk mund të manifestoni ose të ndjeni praninë e Zotit pa frymën e Shenjtë, është Fryma e Shenjtë që ndan Krishterimin nga çdo fe tjetër në botë. Le të shohim disa Karakteristikat e Frymës së Shenjtë.

Karakteristikat e Frymës së Shenjtë

1. Shpëtim: Fryma e Shenjtë është Zoti i Atij Korr, Mateu 9:38. Theshtë fryma e Shenjtë që dënon mëkatarët e mëkateve atje, pa frymën e shenjtë nuk mund të lindë përsëri. Fryma e Shenjtë është autori i shpëtimit tonë.

2. besimtari: Fryma e Shenjtë na mundëson të jetojmë një jetë të shenjtë dhe të drejtë. Ashtu siç Ai dënon mëkatarët për mëkatet e tyre, Ai gjithashtu dënon besimtarët për drejtësinë e tyre Gjoni 16: 8-9. Fryma e Shenjtë na ndihmon t'i shërbejmë Zotit me fjalë dhe me vepra, ju nuk mund të jetoni drejt përpara Zotit me forcën tuaj njerëzore, krahu i mishit do t'ju dështojë gjithmonë, por ju duhet të varen vazhdimisht nga Fryma e Shenjtë për të jetuar një jetë hyjnore. Mos harroni, kjo nuk është me fuqi, as nga fuqia, por nga Fryma ime thotë Zoti, Zakaria 4: 6.

3. Mbinatyror: Ne e urdhërojmë Supernaturalin përmes Frymës së Shenjtë brenda nesh. Përmes fuqisë së frymës së Shenjtë, ne mund të shërojmë të sëmurët, të ngjallim të vdekurit, të dëbojmë djajtë etj. Ne mund t'i kontrollojmë ngjarjet nga sferat e shpirtit përmes fuqisë së Frymës së Shenjtë. Marku 16: 17-18

4. Lutjet me përgjigje: Fryma e Shenjtë na ndihmon të lutemi, Romakëve 8: 26-27. Fryma e shenjtë na jep shprehje në lutjet tona. Fryma e Shenjtë tek ne garanton përgjigje për lutjet tona. Ai është avokati ynë para Zotit. Mësoni të luteni në Frymën e Shenjtë, Jude 1:20.

5. Udhëheqja: Isshtë zëri i Shpirtit tek ne që na jep drejtim. Fryma e shenjtë është ndihmësi ynë, si besimtar, njihni personin e frymës së Shenjtë, Ai do t'ju udhëzojë dhe do t'ju mësojë të gjitha gjërat që ju duhet të dini. Jezusi tha, Ai madje do t'ju sjellë përsëri gjëra që mund të keni harruar. Fryma e Shenjtë është mësuesi, udhëheqësi dhe bariu ynë. Ai është Fryma e së Vërtetës, Gjoni 14:26. Gjoni gjithashtu na thotë se vajosja (Fryma e Shenjtë) në ne na mëson të gjitha gjërat. 1 Gjonit 2:27.

Si mund të mbushem me Frymën e Shenjtë

Unë besoj se deri tani ju jeni më të vetëdijshëm për frymën e shenjtë dhe atë që Ai mund të bëjë në jetën tuaj, para se të fillojmë të angazhojmë lutjet për fuqinë e frymës së shenjtë, unë dua t'i përgjigjem një pyetje tjetër, Si ta marr frymën e Shenjtë , përgjigjja e thjeshtë është kjo, ju luteni për depërtimin e Frymës së Shenjtë. Lutjet që ne po angazhojmë janë vetëm lutjet që ju duhet të plotësohen me frymën e Shenjtë. Ju inkurajoj që t'i bëni këto lutje me besim, të njiheni me personin e frymës së Shenjtë dhe t'ju shoh që jeta e krishterë të ndryshojë në një nivel më të lartë në emrin e Jezusit.

50 Lutje për Fuqinë e Frymës së Shenjtë

1. Babai, ju falënderoj që më dërguat Frymën tuaj të Shenjtë në emrin Jezus.

2. O Zot, më mbush përsëri me fuqinë e shpirtit tënd në emër të Jezusit

3. O Zot, shëroje çdo pjesë të plagosur të jetës time, përmes fuqisë së frymës së shenjtë

4. O Zot, më ndihmo të nënshtroj çdo manifestim mishëror të mëkatit në trupin tim me fuqinë e shpirtit tënd

5. O Zot, riorganizo jetën time dhe më vendos në rrugën e duhur me ndihmën e frymës së shenjtë

6. O Zot, le të vijë zjarri i Frymës së Shenjtë mbi jetën time sot në emër të Jezusit.

7. O Zot, me ndihmën e shpirtit tënd, le ta pasqyrojë jetën time të Zotit në emrin e Jezusit

8. O Zot, ndez në mua zjarrin e dashurisë me ndihmën e frymës së shenjtë në emër të Jezusit

9. Frymë e Shenjtë e ëmbël, unë dua të lidhem me ju përgjithmonë në emër të Jezusit

10. I dashur Frymë e Shenjtë, më pasuroni me dhuratat tuaja në emrin Jezus

11.Dëgjoni Frymën e Shenjtë, më shpejtoni dhe më rritni dëshirën time për gjërat e parajsës.

12. Me anë të sundimit tuaj, fryma e ëmbël e Perëndisë, epshi i mishit në jetën time le të nënshtrohet në emrin e Jezusit

13. Ho Ho Sweet, Fryma ime, rrit çdo ditë në jetën time në emër të Jezusit.

14. I dashur Frymë e Shenjtë, mirëmbani dhuratat tuaja në jetën time në emrin Jezus

15. Fryma e Shenjtë, rafineri im, rafinoje dhe pastroje jetën time me zjarrin tënd në emrin Jezus

16. Fryma e Shenjtë, ndizni dhe ndizni zemrën time, në emër të Jezusit.

17. I dashur Fryma e Shenjtë, vërini duart mbi mua dhe shuani çdo rebelim në mua në emër të Jezusit

18. Zjarri i Frymës së Shenjtë, filloni të digjni çdo qenie në qendër në mua, në emër të Jezusit.

19. Ho Ho Sweet, Fryma ime, thith frymën tënde për jetën në shpirtin tim, në emër të Jezusit.

20. Frymë e Shenjtë e Shenjtë, më bëj të gatshëm të shkoj kudo ku më dërgoni në emrin Jezus.

21. Frymë e Shenjtë e ëmbël, kurrë mos më lejoni t'ju mbyll në emrin Jezus

22. Shpirt i Shenjtë i Shenjtë, kurrë mos më lejoni të përpiqem t'ju kufizoj në aftësinë time në emër të Jezusit

23. I dashur Fryma e Shenjtë, punoni lirshëm në mua dhe përmes meje në emrin Jezus

24. I dashur Frymë e Shenjtë, pastroni kanalet e jetës sime në emrin e Jezusit

25. Lëri ngrohtësinë Tënde Zot, konsumoje vullnetin tim, në emër të Jezusit.

26. Flaka e Frymës së Shenjtë le të flakërojë mbi altarin e zemrës time, në emër të Jezusit.

27. Fryma e Shenjtë, lëre fuqinë tënde të rrjedhë si gjaku në venat e mia.

28. I dashur Fryma e Shenjtë, porosit frymën time dhe modës jetën time në vullnetin tënd në emrin Jezus

29. Fryma e ëmbël e Zotit,, le zjarri juaj të digjet gjithçka që nuk është e shenjtë në jetën time në emrin Jezus

30. I dashur Frymë Ho! Y, le të krijojë fuqi zjarri juaj në jetën time në emër të Jezusit.

31. Fryma e Shenjtë e ëmbël, më jep mendime më të larta se mendimet e mia në emër të Jezusit

32. Fryma e Shenjtë, ejani si vesë dhe më freskoni, në emër të Jezusit.

33. Fryma e Shenjtë, më udhëzoni në rrugën e lirisë, në emër të Jezusit.

34. Fryma e Shenjtë, goditni mbi mua që mëkati të mos gjejë më vend në mua, në emër të Jezusit.

35. Fryma e Shenjtë, ku dashuria ime është e ftohtë, më ngrohtë, emrin e Jezusit.

36. I dashur shpirt i shenjtë, vazhdoni të tregoni prezencën tuaj të dukshme në jetën time në emër të Jezuit

37. Dora ime le të bëhet shpata e zjarrit për të shkatërruar pemët e liga, në emër të Jezusit.

38. Lëreni këmbët e mia të bëhen bubullima e Perëndisë, ashtu siç i vulos. Le ta shurdhojnë armikun, në emër të Jezusit.

39. Lëri shpirtin e varfërisë në jetën time të shkatërrohet nga zjarri i shpirtit të shenjtë në emër të Jezusit.

40. enemydo armik i përsosmërisë në jetën time, i konsumuar nga fuqia e frymës së shenjtë në emrin e Jezusit.

41. I dashur Frymë e Shenjtë, Lërini që arritjet satanike të kaluara në jetën time të shndërrohen në promovimin tim, në emër të Jezusit.

42. I dashur Frymë e Shenjtë, më ndihmo, le turpi i armiqve të mi të shumëzohet shumë në emrin e Jezusit

43. I dashur Frymë e Shenjtë, më ndihmo, le që mposhtja dhe poshtërsia e armikut të përparimit tim të shumëzohet përtej masës në emrin e Jezusit

44. I dashur Fryma e Shenjtë, më ndihmo, le që çdo fuqi që planifikon ta kthejë jetën time përmbys, të bjerë poshtë dhe të vdes tani, në emër të Jezusit.

45. I dashur Frymë e Shenjtë, më ndihmo, shkatërroj çdo frymëzim satanik të synuar kundër meje, në emër të Jezusit.

46. ​​Me Fuqinë e Frymës së Shenjtë në punë tek unë, barrikadoj jetën time nga çdo mendim satanik, në emër të Jezusit.

47. Fryma e Shenjtë, telashe le të gjithë ndihmësit e mi të caktuar hyjnisht të fillojnë të më lokalizojnë tani e tutje, në emrin e Jezusit.

48. I dashur Frymë e Shenjtë, faleminderit që më nxitët të kaloj mbi principatat dhe fuqitë në emër të Jezusit.

49. Babai ju falënderoj për fuqizimin e Frymës së Shenjtë.

50. Faleminderit Zotit për përgjigjet në lutjen tuaj.

reklamat

KOMENTE 4

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu