Kuptimi i Lutjes së Zotit Vargu nga Vargu

2
14212

Matthew 6: 9-13:
9 Pas kësaj, pra, lutuni: Ati ynë që jeni në parajsë, Shenjtëroni emrin tuaj. 10 Vjen mbretëria jote. Do të bëhet ti në tokë, ashtu si është në parajsë. 11 Na jep sot këtë ditë bukën tonë. 12 Dhe na fal borxhet, pasi falim debitorët tanë. 13 dhe mos na drejto në tundim, por na çliro nga e keqja, sepse e jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia, përjetë. Amen.

Në librin e Lukës 11: 1-4, në vargje një biblike tha, pasi dishepujt e Jezuit e shikuan Atë duke u lutur, ata erdhën tek Ai dhe i kërkuan që t'i mësonte ata si të luteshin. Jezui menjëherë shkoi përpara për t'i mësuar ata si të luteshin. Modeli i lutjes që Jezui u dha dishepujve të Tij qysh atëherë janë njohur si lutja e Zotit or lutja e babait tonë. Usshtë e rëndësishme për ne të theksohet se lutja e zotërve nuk është që të brohoritet me fjalë, përkundrazi duhet të përdoret si udhëzues për lutjen. Kjo është se duhet të përdoret si model për lutjet tona. Kur lutemi pritet të ndjekim modelin e lutjes së Zotit.

Në mënyrë që të lutemi në mënyrë të efektshme, duhet të kuptojmë kuptimin e lutjes së zotërve që na është dhënë nga Jezu Krishti. Ne duhet të qëndrojmë nën modelet e vargut të lutjes me vargje. Një kuptim i mirë i lutjes së Zotit do të ndihmojë në krijimin e themelit tonë në lutje. Kur luteni, duke ndjekur modelin e paracaktuar të lutjes së zotërve, ju jeni duke lutur një lutje që duhet t'i përgjigjet. Tani le të shohim kuptimin e vargut të lutjes së Zotit me vargje.

Kuptimi i lutjes së Zotit

Për qëllime referimi të shkrimeve të shenjta, ne do të përdorim Mateun 6: 9-13 si shkrimin tonë të spirancës për lutjen e Zotit. Tani le ta marrim atë vargje me vargje.

1). Varg 9: Emri yt që është në parajsë, Shenjtëruar qoftë emri yt: Psalmet 100: 4, na thotë se duhet të futemi në portat e Tij me Falënderime dhe në Gjykatat e Tij me Falënderime. Prayerdo lutje duhet të fillojë me falënderime dhe lëvdata. Jezui tregoi se te varri i Llazarit, Gjoni 11:41 dhe kur po bëhej gati të ushqejë mijëra në shkretëtirë, Lluka 9:16. Që lutjet tona të jenë efektive, ne duhet të mësojmë të hyjmë në praninë e Zotit me një zemër mirënjohëse, pavarësisht asaj që po kalojmë në jetë, duhet të mësojmë ta vlerësojmë Zotin për atë që Ai është për ne dhe për atë që ai ka bërë për na. Kjo do të bëjë që lutjet tona të arrijnë shpejt në zemrën e Zotit. Sidoqoftë duhet të jemi të kujdesshëm që të mos e përdorim këtë si një formulë për të arritur tek Zoti, duhet ta dimë se nuk mund ta mashtrojmë Zotin, duhet ta falënderojmë Atë sepse e duam Atë dhe për shkak të dashurisë së Tij të pakushtëzuar për ne, jo vetëm sepse duam që Ai të përgjigjuni lutjeve tona. E vërteta është se kjo Zot do të na përgjigjet nëse e falënderojmë apo jo, por është e mençur për ne që të vlerësojmë mirësinë e Tij në jetën tonë që paratë nuk mund ta blejnë.

2). Vargu 10. Mbretëria jote të vijë. Do të bëhet ti në tokë, ashtu si është në parajsë : Së dyti, si të krishterë duhet të mësojmë të lutemi për mbretërinë e Zotit. Lutja për përparimin e mbretërisë duhet të jetë e një rëndësie të veçantë për ne. Lutja për mbretërinë përfshin lutje për shpëtimin e shpirtrave, lutje për të krishterët që kalojnë nëpër sfida, lutje për ungjillin e Jezu Krishtit për të marrë përsipër botën, lutje për mbrojtjen dhe ruajtjen e të krishterëve në të gjithë botën, kjo dhe shumë më tepër janë lutjet e përqendruara në mbretëri.

3). Vargu 11. Na jep këtë ditë bukën tonë të përditshme: Pasi ta keni falënderuar Zotin dhe luteni për mbretërinë, tani mund të kërkoni për nevojat tuaja personale, Zoti është i përkushtuar t'i sigurojë fëmijët e Tij çdo ditë. Kjo është ajo ku ju filloni të përmendni qëllimin e lutjeve tuaja ndaj zotit, lutjet tuaja personale për Të. Shtë e rëndësishme të theksohet se të gjitha kërkesat tuaja për lutje përpara Zotit duhet të mbështeten nga fjala e Tij. Fjala e Zotit është arsyeja jonë e fortë në lutje. Kur e kujtojmë Atë për atë që thotë fjala e Tij në lutjet tona, Ai ngrihet lart dhe nderon fjalën e Tij në jetën tonë.

4). Vargu 12. Dhe na fal borxhet, pasi falim debitorët tanë: Ne duhet të mësojmë të pranojmë dhe të marrim mëshirat e Zotit, Vajtimet 3:22, na thotë se janë mëshirat e Zotit që na mban gjallë. Ne duhet të mësojmë të marrim mëshirat e Zotit në altarin e lutjeve. Shumë besimtarë besimtarë keqkuptojnë shumë këtë varg, ata e interpretojnë atë gabimisht duke e bërë të duket sikur Jezui po na jepte një kusht këtu. Ata besojnë se Jezui po thoshte, se kur nuk i fal të tjerët, Zoti nuk do të të falë. E vërteta është e thjeshtë, Jezui po fliste me dishepujt e tij, të cilët, nën ligj, dhe ai po përdorte standardet e ligjit për t'i mësuar ata. Tani Ligji është përmbushur në Krishtin Jezus. Ne nuk falim që të falemi, përkundrazi falim sepse Zoti na fali tashmë, Kolosianëve 3:13. Ndërsa ishim akoma mëkatarë, Zoti na tregoi dashurinë e tij të pakushtëzuar dhe i fali të gjitha mëkatet tona përmes Krishtit. Kjo është arsyeja pse ne i falim të tjerët sot. Ne gjejmë forcën të falim të tjerët sepse Krishti na fali. Gjithashtu nën Besëlidhjen e Re të Hirit, ne nuk kërkojmë mëshirë, marrim mëshirë dhe hir në fronin e lutjeve, Hebrenjve 4:16. Prandaj kur biem shkurt, shkojmë me guxim në fronin e Tij për të marrë mëshirë dhe hir për të na mundësuar të kapërcejmë. Lavdi Zotit !!!

5). Vargu 13. Dhe mos na drejto në tundim, por na çliro nga e keqja: Këtë pjesë ne lutemi për mbrojtje hyjnore, Jezusi na këshilloi të lutemi që të mos biem në tundime, Mateu 26:41. Ne duhet ta mbulojmë veten me gjakun e Jezusit. Lutja është çelësi i mbrojtjes shpirtërore dhe fizike. Ne gjithmonë duhet të kërkojmë nga fryma e Shenjtë që të na udhëheqë në punët tona të përditshme dhe të na shpëtojë nga kurthet dhe tundimet e djallit.

6). Vargu 13, Përfundim. Sepse mbretëria jote është, fuqia dhe lavdia, përjetë. amin: Përmblidhni lutjet tuaja përsëri me falënderime, filloni ta falënderoni Atë që iu përgjigj lutjeve tuaja, jepini Atë lavdërim dhe besoni se gjithçka që keni kërkuar Ai është përgjigjur. Pastaj më në fund përfundoni lutjet tuaja në emër të Jezu Krishtit. Emri i Jezu Krishtit është vula që i bën lutjet tuaja të përgjegjshme. Unë besoj se ky udhëzues do të ndihmojë në përmirësimin e jetës tuaj të lutjes. Mos harroni se kjo nuk duhet të trajtohet si një formulë, por si një udhëzues për t'iu lutur Zotit që ju do pa kushte. Ndërsa ndiqni këtë udhëzues nga lutja e zotërve, unë shoh që jeta juaj e lutjes është jashtëzakonisht e efektshme në emrin e Jezusit. Amen.

reklamat

KOMENTE 2

  1. Unë po e lexoj këtë që të mund ta kuptoja dhe të lutem në mënyrën e duhur dhe me zemrën time të vërtetë. Pavarësisht secilit, që është pjesë e kësaj faqe, për drejtim të lutjes, Faleminderit, Zoti bekoftë të gjithë ne.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu