Lutja Efektive

1
6457

Marku 11:24:
24 Prandaj unë po ju them: thingsfarë gjëra që dëshironi, kur të luteni, besoni se i merrni ato dhe do t'i keni.

Lutje mund të përkufizohet si një komunikim i drejtpërdrejtë me Perëndinë me anë të besimit, në lidhje me çështjet e jetës tuaj. Lutja është mediumi që na lidh me mbinatyroren. Përmes lutjes ne i themi Perëndisë për çështje të jetës sonë që na shqetësojnë. Lutja nuk ka të bëjë vetëm me kërkimin e nevojave, ne gjithashtu e lavdërojmë Zotin përmes lutjes, ne gjithashtu e adhurojmë Atë përmes lutjes. Si besimtarë në Krishtin, duhet të kuptojmë se nuk i shërbejmë një Zoti që ruan lutjet, përkundrazi i shërbejmë një Zoti që u përgjigjet lutjeve. Zoti i dëgjon lutjet tona dhe kur i lutemi Atij me besim, Ai na përgjigjet.

Lutja është një nga pasuritë më të mëdha të shëlbimit. Linkshtë lidhja jonë e komunikimit me Perëndinë, Atin tonë qiellor. Sidoqoftë, për fat të keq, shumë ose nuk e shfrytëzojnë privilegjin ose i qasen gabimisht. Nuk është çudi që i dëgjoni ata duke thënë, "Unë kam lutur me muaj të tërë, dhe ende asnjë përgjigje nga Zoti akoma." Jakovi 4: 2-3 na tregon arsyen e dështimit të tyre: Ju doni, dhe nuk keni: ju vrisni dhe dëshironi të keni dhe nuk mund të fitoni: ju luftoni dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk kërkoni. Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni gabim ...
Derisa nuk e dini kuptimin e lutjes dhe si të luteni saktë, nuk do të jeni kurrë të lirë nga presionet.

Që lutjet tuaja të marrin përgjigje, duhet t'i drejtoheni lutjeve me procedurat e duhura. Gjithmonë ekziston një mënyrë e duhur për t'u lutur. Dhe kur ndiqni këtë mënyrë të drejtë, lutjet tuaja nuk mund t'i shpëtojnë përgjigjeve të menjëhershme. Mateu 6: 9-13, Jezui na dha një model lutjeje efektive. Ne e quajmë lutja e Zotit. Për të ditur më shumë rreth asaj se si të luteni duke përdorur modelin e lutjes së Zotit, ju lutemi klikoni këtu. Nëse studioni lutjen e Zotit, do të shihni se çdo lutje duhet të fillojë me të falënderim, ne duhet të pranojmë epërsinë e Zotit mbi rrethanat tona, së dyti duhet të njohim dhe lutemi që mbretëria e Perëndisë të mbizotërojë në botën tonë. Lutja për mbretërinë është duke u lutur që ungjilli të marrë përsipër botën, duke çuar kështu në shpëtimin e shpirtrave në të gjithë botën, së treti ne tani i paraqesim Zotit kërkesat tona personale, ne duhet të jemi specifik në lutjet tona, duke i thënë Zotit se çfarë ne duam që Ai të bëjë në jetën tonë, së katërti, gjithashtu duhet të lutemi për mëshirë, si mbi veten tonë, ashtu edhe mbi ata që na kanë bërë padrejtësi, ne duhet të mësojmë në lutje të falim, ashtu si na ka falur Krishti, më në fund ne i mbarojmë lutjet tona me falënderime, duke vlerësuar Zotin që iu përgjigj lutjeve tona. Vini re se pa qenë besimi juaj në vend, përgjigjet e lutjeve tuaja nuk janë në konsideratë. Ju duhet të luteni duke besuar se ajo që ju kërkoni do të merrni.

Lutja nuk kërkon trajtim tjetër në parajsë sesa përgjigjet. Zoti nuk ka libër rekord për lutjet, dhe as Ai nuk ka një depo për to. Ata janë përgjigjur ose janë kthyer në dërgues. Kjo është arsyeja që shumë nuk kanë marrë kurrë përgjigje për lutjet e tyre. Por tani e tutje, unë shoh që ju përdorni këto udhëzues për mrekulli, kështu që sa herë që të qëndroni përpara Zotit në lutje, gjithmonë do të merrni përgjigje.

Lutja është fryma e shpirtit të rigjeneruar. Ashtu si çdo marrëdhënie e fortë lulëzon në mirëmbajtjen e një lidhjeje shumë të mirë komunikimi midis palëve të përfshira, lutja jo vetëm që shërben si një mjet për të bërë që Zoti të ndërhyjë në punët tona, ai rrit forcën e marrëdhënies sonë me Të, pasi është një të mënyrave që ne jemi miqësi me Të. Lutja nuk është e detyrueshme për besimtarin sepse është një nga përgjegjësitë tona të besëlidhjes jetike. Kjo është arsyeja pse Fjala e Perëndisë këshillon që të lutemi gjithmonë, Lluka 18: 1, 1 Thesalonikasve 5:17

Fuqia e lutjes

Lutja është një forcë e fuqishme ndryshimi në jetën e besimtarit. Me lutje, ne mund t'i ndryshojmë të gjitha gjërat. Lutja është mënyra e vetme që një kristian gjeneron dhe lëshon fuqi. Nëse doni të shihni fuqinë e Zotit në punë, lutuni, nëse doni t'i rezistoni djallit, lutuni, nëse doni të nënshtroni fuqitë e principatat dhe forcat e errësirës, lutuni, nëse doni të shijoni hyjnore shëndetësor dhe tërësinë, lutuni, nëse doni të shihni rritja shpirtërore, lutuni, nëse doni të mbusheni me Fantazmë e shenjtë , Lutuni. Lutja është çelësi i mbinatyrshëm.

Christiando i krishterë që lutet do të shtypë gjithmonë djallin dhe agjentët e Tij. Në librin e Psalmeve 68: 1, fjala e Perëndisë tha: "Le të ngrihet Zoti dhe le të shpërndahen armiqtë e Tij" e vërteta është se Zoti nuk do të lindë në situatën tënde, derisa të ngrihesh me lutje. Zoti ynë është një Zot i parimeve, Ai nuk do të ndërhyjë në jetën tuaj deri sa ta thërrisni Atë me besim, Ai është një Zot i gjithëpranishëm, por prania e tij e manifestuar shihet dhe përjetohet vetëm aty ku Ai thirret në lutje, lutja e besimit . Lutja është një armë shkatërrimi masiv në dorën e besimtarit, kur je një i krishterë lutës, je një rrezik për djallin dhe mbretërinë e errësirës. Prandaj ju ngarkoj sot, çfarëdo që të jetë në jetën tuaj djalli po lufton me ju, për çfarëdo që po kaloni sot, ju inkurajoj që të ngriheni në lutje, të qortoni djallin dhe ta dëboni atë nga jeta dhe familja juaj përgjithmonë në emër të Jezusit. Këtu në udhëzues i përditshëm, ne kemi të fuqishëm pikat e lutjes që mund të ju ndihmojë të paguani luftë shpirtërore që do t'ju japë sundim mbi djallin.

8 Përfitimet e lutjes.

Ne do të shikojmë 10 përfitimet e lutjes, çfarë besimi ka për të përfituar, kur ai ose ajo është i angazhuar për një mënyrë jetese të lutjeve.

1). Ndihmë nga lart:

Psalmet 121: 1-2:
1 Do t'i ngre sytë drejt kodrave, prej nga vjen ndihma ime. 2 Ndihma ime vjen nga Zoti, i cili bëri qiell dhe tokë.

Lutjet na japin ndihmë nga lart. Kur lutemi, ne u bëjmë thirrje forcave të Qiellit që të vijnë në shpëtimin tonë. Askush nuk mund të ketë sukses në jetë pa ndihmë, asnjë i krishterë nuk mund ta bëjë atë në jetë pa lutje. Lutjet janë mënyra më e shpejtë dhe e sigurt në të cilën mund të sigurojmë Ndihmën nga Zoti, dhe kur Zoti po ju ndihmon, askush nuk mund t'ju ndalojë në jetë.

2). Merr mëshirën:

Hebrenjve 4: 16:
16 Le të shkojmë, pra, me guxim në fronin e hirit, që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të ndihmuar në kohën e nevojës.

Në altarin e lutjes, marrim mëshirë, mëshirat e Zotit janë të pakushtëzuara, por ato mund të merren vetëm në altarin e lutjeve. Nëse doni të vazhdoni të shijoni dashurinë e Zotit dhe mëshirën e Tij të butë, që janë të reja çdo mëngjes, gjithmonë shkoni Atë në lutje. Gjithmonë kaloni kohë cilësore me Zotin në praninë e Tij dhe mirësia dhe mëshira e Tij do t'ju ndjekin vazhdimisht gjatë gjithë ditëve të jetës suaj. Sa herë që ne arrijmë në fronin e Zotit me lutje, mëshirat dhe hiri i Tij është gjithmonë i disponueshëm për ne. Unë lutem sot për ju, që jeta juaj e lutjes të mos dalë kurrë e thatë në emër të Jezusit.

3). Ndërhyrja Engjëllore:

Veprat 12: 5-11:
5 Pjetri, pra, u mbajt në burg, por lutja u bë pa u ndalur nga kisha para Perëndisë për të. 6 Kur Herodi do ta nxirrte jashtë, po atë natë Pjetri flinte midis dy ushtarëve, të lidhur me dy zinxhirë; dhe rojtarët para derës e mbajtën burgun. 7 Dhe ja, engjëlli i Zotit u afrua mbi të dhe një dritë ndriçoi në burg; dhe ai goditi Pjetrin nga ana tjetër dhe e ngriti duke thënë: ",ohu shpejt! Dhe zinxhirët e tij ranë nga duart e tij. 8 Dhe engjëlli i tha: "Vish rrobë dhe lidhu sandalet e tua. Dhe kështu bëri. Dhe ai i tha: "Hidh rrobën tënde dhe më ndiq. 9 Dhe ai doli dhe e ndoqi; dhe nuk do të ishte se ishte e vërtetë ajo që u bë nga engjëlli; por mendoi se pa një vizion. 10 Kur kaluan repartin e parë dhe të dytë, arritën te porta e hekurt që të çon në qytet; që u hapi atyre sipas dëshirës së tij; dhe ata dolën jashtë dhe kaluan nëpër një rrugë; dhe menjëherë engjëlli u largua prej tij. 11 Dhe, kur Pjetri u kthye te vetja, tha: "Tani unë e di me siguri, që Zoti dërgoi engjëllin e tij dhe më çliroi nga dora e Herodit dhe nga të gjitha pritjet e popullit të Judenjve.

Përgjigjet për lutjet tona na sjellin zakonisht nga Engjëjt. Kudo që të lutemi, engjëjt shkojnë menjëherë. Lutjet janë padyshim mënyra e sigurt për të parë ndërhyrjen engjëllore. Engjëjt e Zotit janë krijesa të zjarrta, ato janë të fuqishme, të rrezikshme dhe nuk mund të ndalen, kur i lutemi Zotit për çdo çështje që na shqetëson, engjëjt e Zotit hyjnë në veprim menjëherë. Në të gjithë Biblën, ne shohim ndërhyrjen engjëllore si rezultat i lutjeve, më poshtë janë disa shembuj:

i) Pjetri, Veprat 12: 5-8.

ii) Korneli. Veprat 10: 3

iii). Ezekia. 2 Mbretërve 19:35

iv) Daniel. Daniel 10:13

v). Jacob. Zanafilla 32: 22-31.

4). Dellirimi nga mundimet:

Jakovi 5:13:
13 A ka ndonjë prej jush i pikëlluar? le të lutet. A ka ndonjë qejf? le të këndojë psalme.

Ne jemi të inkurajuar në shkrimet e shenjta të lutemi kur jemi të pikëlluar. Ka ndonjë prej jush i pikëlluar? le të lutet. "Jo," ... le të qajë ... ", ose" le ta shikojë ... "Kjo do të thotë se kushdo që rrihet, mundohet ose depresion pritet të lutet për çlirimin. Nëse doni ta shihni atë zgjedhë në jetën tuaj të thyer, duhet të luteni. Nëse dëshironi që forcat që zbërthejnë fatin tuaj të prishen, lutja është forca mbretërore e rekomanduar për çlirimin tuaj.

Ju nuk keni lindur për pikëllime; ju jeni krijuar për të pasqyruar lavdinë e Zotit dhe lutja është ajo që duhet për të zbatuar manifestimet tuaja. Lutja është ajo që përdorni për të çliruar veten nga të gjitha mundimet e armikut dhe për rivendosjen e bukurisë suaj në Krishtin. Kur Hannah u pikëllua, ajo shkoi në tempull dhe u lut. Zoti e dëgjoi dhe i dha një djalë (1 Sam. 1: 9-20). Prandaj çfarëdo pikëllimi që djalli ka futur në trupin tuaj, ngrihuni dhe lutuni në emër të Jezusit

5). Përmbushja e Profecive:

1 Timoteut 1:18:
18 Këtë akuzë po ta bëj, bir Timothy, sipas profecive që shkuan përpara teje, që ti me ta të mundesh një luftë të mirë;

Lufta e lutjes është një mënyrë e sigurt për përmbushjen e profecive. Nëse doni të shihni profecitë të përmbushura në jetën tuaj, duhet të bëni luftë shpirtërore. Ju duhet të luteni rrugën tuaj në përmbushjen e profecive. Se Zoti tha që nuk do të thotë që ju thjesht duhet të shkoni dhe të flini, shumë të krishterë kanë humbur, ndërsa presin që profecitë të përmbushen. Ju nuk prisni profeci, ju vraponi me profeci dhe si funksiononi me profecitë, përmes lutjeve. Ju duhet të vazhdoni të luteni për konfirmimin e fjalës Gods në jetën tuaj në mënyrë që ta shihni atë të ndodhë.

6). Udhëzimi Hyjnor:

Psalmet 16:11:
11 Ti do të më tregosh shtegun e jetës: në praninë tënde ka plot gëzim; në të djathtën tënde ka kënaqësi për gjithnjë.

Drejtimi hyjnor është trashëgimia e shëlbuar. Por ju duhet ta kërkoni atë në mënyrë që ta shijoni. Kur e gjeni rrugën e jetës, ju gëzoni plot gëzim dhe kënaqësi për gjithnjë. Por ato mund të merren vetëm në praninë e Zotit, që është qëllimi ynë përfundimtar në lutje. Përmes lutjeve, ne mund t'i kërkojmë Zotit të na tregojë drejtimin që Ai dëshiron që ne të marrim në jetë. Lutja është mënyra e sigurt për të zbuluar qëllimin tuaj në jetë. Zoti është krijuesi juaj, Ai është prodhuesi dhe askush nuk e di qëllimin e një produkti më të mirë se vetë Prodhuesi, prandaj nëse doni të dini rrugën që u krijuat për të ndjekur në jetë, nëse doni të zbuloni qëllimin tuaj në jetë, së pari dhe për shumicën e herave krijuesit tuaj në lutje. Kërkojini Zotit të të udhëheqë.
Kur Zoti të udhëheq, nuk mund të bëhesh i jashtëzakonshëm në jetë. Disa njerëz nuk janë të prerë për biznes, por kanë zgjedhur ta bëjnë atë, qoftë për shkak të ndikimit social ose dashurisë personale. Të tjerët janë në të gjitha llojet e profesioneve ku ylli i tyre mund të mos shkëlqejë kurrë, sepse ata nuk kanë gjetur rrugën e duhur. Ata thjesht vazhdojnë të vrapojnë përreth. Por nuk mund të përballosh të kalosh jetën duke bërë atë që të duket e drejtë për ty. Tooshtë shumë e rrezikshme! Le të të udhëheqë Perëndia sot, dhe rruga jote do të jetë vazhdimisht një dritë e ndritshme.

7). Përkushtimi:

Të shenjtërosh do të thotë të jesh i izoluar në një jetë të shenjtë. Kur jetoni një jetë lutëse, jetoni një jetë të shenjtëruar. Ju nuk mund të kaloni kohë cilësore gjithmonë me Perëndinë dhe akoma të jeni të qetë me mëkatin. Lutja na ndihmon të ndërtojmë aftësi shpirtërore për të jetuar një jetë të shenjtë. Sa më shumë të lutemi, aq më të shenjtëruar bëhemi dhe më të shenjtëruar bëhemi, aq më shumë si Krishti bëhemi.

Roli i fjalës në lutje

Lutja pa fjalën e Zotit është thjesht një fjalim i zbrazët. Isshtë fjala e Zotit në lutjet tuaja që jep lutjet tuaja fuqinë për të urdhëruar përgjigje. Zoti nuk i përgjigjet gjuhës angleze ose ndonjë gjuhë tjetër që përdorni për t'u lutur, Ai i përgjigjet vetëm fjalës së Tij. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjala e tij nuk do të kalojë kurrë.

Lutja është njësoj si të paraqitësh çështjen tënde para gjykatësit në një dhomë gjyqësore, nuk e ngul sytë një çështje sepse di të tregosh histori, fiton një çështje sepse historitë e tua janë të mbështetura me prova të dokumentuara. Në të njëjtën mënyrë është edhe me lutjet. Farëdo që kërkoni nga Zoti në lutje, duhet të kërkoni shkrimet e shenjta dhe të gjeni fjalën e Zotit që ka të bëjë me atë zonë të nevojës suaj dhe t'i paraqesë Zotit në lutjet tuaja. Për shembull, nëse po i luteni Perëndisë për frytdhënie, do t'i kujtoni fjalës së Tij në Eksodi 23:25, që ata që t'ju shërbejnë nuk do të jenë shterpë, ju gjithashtu i kujtoni atij fjalën e Tij në Zanafillë, ku ai e urdhëroi njerëzimin të jetë të frytshëm dhe shumohen. Kur kujtoni Zotin për fjalën e Tij gjatë lutjeve tuaja, ju po paraqisni një çështje të fortë përpara Zotit, gjykatësit të të gjithëve, dhe meqenëse Zoti nuk mund ta mohojë fjalën e Tij, Ai nuk mund t'ju mohojë përgjigjet për lutjet tuaja.

Ju lutemi, mos lutuni pa një studim të duhur të fjalës. Faleminderit Zotit për internetin këto ditë, për çfarëdo që të luteni, bëni një hulumtim në fjalën në lidhje me atë zonë. Për shembull, nëse doni të luteni një lutje për shërim, shkoni në internet dhe kërkoni në Google për ajete biblike për shërimin, kopjoni ato vargje, lexoni ato dhe përdorni ato për t'i kujtuar Zotit në lutje. Citojeni fjalën e Tij përsëri Atij, thuaji Atij, "Atë, nëse e ke thënë dhe e ke bërë këtë me fjalën tënde, eja dhe bëj të njëjtën gjë në jetën time në emër të Jezusit". Lutja me fjalën e bën të pamundur lutjet e tua të injorohen nga Zoti. Unë shoh të gjitha lutjet tuaja që sot janë përgjigjur në emër të Jezuit.

Si të afrohemi në dhomën e fronit të lutjes

Për çdo sipërmarrje të suksesshme, gjithmonë ka një dije se si, dhe kjo përfshin lutjen. Shpejt do të shohim mënyra se si t'i afrohemi fronit të lutjes.

1). Besimi në emrin e Tij.

Gjithçka në këtë mbretëri fillon dhe mbaron me besim. Pa besim është e pamundur t'i qasemi Zotit, Hebrenjve 11: 6. Besimi është varësia absolute nga Zoti. Kur lutemi me varësi absolute nga Zoti, shohim besnikërinë e Tij në jetën tonë. Për t'iu afruar dhomës së fronit të lutjes, duhet të besojmë, duhet të besojmë në Zotin për të cilin po lutemi. Nëse humbasim hapin e besimit, çdo hap tjetër bëhet i kotë. Besimi ynë duhet të jetë në emrin e Jezu Krishtit ndërsa i afrohemi altarit të lutjes. Lutja jonë duhet të fillojë në emrin e Jezusit dhe të përfundojë në emrin e Jezusit.

2). Falenderimeve:

Falënderimet janë mënyra më efektive për të hyrë në praninë e zotave. Prayerdo lutje drejtuar Zotit duhet të fillojë me falënderime. Falënderimet po e vlerësojnë Perëndinë për atë që është dhe për ato që ai ka bërë në jetën tonë. Kur e vlerësojmë Perëndinë, mirësia e Tij vazhdon të vlerësojë në jetën tonë.

3). guxim:

Hebrenjve 4:16, na thotë të vijmë në altarin e lutjes me guxim. Ne duhet të jemi të guximshëm para Zotit në lutje, Ai është Ati ynë dhe Ai na do në mënyra që nuk mund t'i imagjinojmë kurrë. Prandaj ne nuk duhet të jemi të ndrojtur përpara Perëndisë, edhe nëse keni mëkatuar, thjesht merrni mëshirën dhe hirin e Tij për të vazhduar më tej në Krishtin. Perëndia gjithmonë do t'u përgjigjet kërkesave tona të guximshme në emrin e Jezusit.

4). Jetë specifik në kërkesat tuaja:

Lutja nuk është e plotë derisa ne t'i paraqesnim kërkesat tona para Zotit. Në këtë fushë, është shumë e mençur që të jemi specifikë në lutjet tona. Thuajini Zotit saktësisht atë që ne duam që Ai të bëjë në jetën tuaj. Mos u mashtroni ose mos harroni, thjesht shkoni direkt në pikën, nëse doni shërim, kërkoni atë për shërim, nëse doni mençuri, thjesht kërkoni atë për mençuri, nëse doni udhëzime, thjesht kërkoni Atë udhëzime. Jetë specifik dhe i qartë në kërkesat tuaja.

5). pritje:

Pa pritje, besimi juaj nuk do të zgjasë. Pritja është duke pritur thjesht Ernestly për përgjigjet tuaja, po beson Zotin se lutjet tuaja janë përgjigjur. Pritja është ajo që e lidh besimin tonë me mrekullitë tona. Për çdo lutje që lutemi, duhet të presim përgjigjet tona. Theshtë vetëm pritja e të drejtit që do të ndodhë në fund. Lutja është njësoj si thirrja e mikut tuaj në telefon duke i kërkuar asaj që të vijë në zyrën tuaj, dhe ajo ju thotë se ajo do të jetë atje brenda një ore, atë lutje, por pritjet janë që ju po prisni që ajo të vijë në zyrën tuaj. Ju e shihni, për shkak të pritjes suaj, do të pozicionoheni siç duhet sepse prisni përgjigjet tuaja. Në të njëjtën mënyrë kur i lutemi Zotit, nuk duhet të ndalemi vetëm te lutjet, duhet të presim përgjigjet tona sepse vetëm ata që presin përgjigje i shohin. Easyshtë e lehtë të humbasësh një vizitor, kur nuk e pret atë ose atë.

Nxitësit e lutjes

Nxitësit e lutjes janë aktivitete shpirtërore që fuqizojnë jetën tonë të lutjes. Këto aktivitete shpirtërore e mbajnë zjarrin tonë të lutjes duke u ndezur. Më poshtë janë dy nxitësit kryesorë të lutjeve:

1). agjërimi:

Agjërimi është duke e nënshtruar mishin ose trupin në mënyrë që të zhvilloni frymën tuaj përmes lutjes dhe fjalës. Gjatë agjërimit, ne abstenojmë nga ushqimi, pijet dhe çdo gjë tjetër që mund t'i japë kënaqësi mishit, në mënyrë që të kërkojmë Zotin. Lutja është fuqi, por agjërimi është katalizatori që shpejton reagimin e lutjeve tuaja. Kjo do të thotë, agjërimi e bën lutjen tuaj edhe më të përqendruar dhe më të fuqishme. Ushqimi, pirja dhe shikimi i TV, mund të jetë një shqetësim për ju ndonjëherë, kjo është arsyeja pse duhet t'i jepni agjërimit. Agjërimi në vetvete nuk shton jetën tuaj shpirtërore, por kur lutemi në një agjërim dhe studiojmë në agjërim, ne maksimizojmë përfitimet shpirtërore të agjërimit. Agjërimi mund të bëhet për 3 orë, 6 orë, 12 orë etj, pasi shpirtrat ju çojnë. Këtu janë disa vargje biblike për agjërimin, Mateu 17:21, Lluka 4:14, Mateu 6: 16-18, Isaia 58: 6-8.

2). Lutja në Frymën e Shenjtë

Fryma e Shenjtë na ndihmon të lutemi në mënyrë efektive. A doni që jeta juaj e lutjes të jetë në zjarr? Atëherë dëshironi të mbusheni me Frymën e Shenjtë. Të qenit i mbushur me Frymë Ho! Y dëshmohet duke u lutur në gjuhë. Kur lutemi në gjuhë, Fryma e Shenjtë lutet përmes nesh, dhe sipas Jude 1:20, kjo është forma më e lartë e lutjes.

Forcat kundër nesh janë shpirtërore, kështu që ne duhet t'i përballojmë ato nga sfera shpirtërore, pasi mishi nuk ka forcë të mjaftueshme për t'i trajtuar ato. Kjo është arsyeja pse Jezusi na premtoi Shpirtin e Shenjtë, Ngushëlluesin tonë dhe Ndihmësin tonë, për të na ndihmuar të kapërcejmë sferën fizike në parajsë. Disa herë ju jeni në gjendje të angazhoni ndihmën e Frymës së Shenjtë në lutje, ju kurrë nuk mund të përjetoni përparim të vërtetë në të krishterin tuaj jeta. Në mënyrë që të rritni jetën tuaj të lutjes deri në pikën e përgjigjeve, lutuni gjithmonë në frymë, lërini Shpirtin e Shenjtë të lutet dhe gjithmonë do të shihni fitore të mbinatyrshme.

Lutja e Shembullit:

Unë besoj, se deri tani ju jeni të njohur se si të luteni lutjen efektive, tani do të shikojmë disa pika shembujsh të lutjes. Unë i quaj ata mostër sepse shërben si udhëzues. Ne kemi një ditar të madh lutjesh në faqen tonë të internetit, kështu që unë do të ndaj me ju disa nga lutjet për t'ju mundësuar që të filloni udhëtimin tuaj drejt lutjes efektive. Më poshtë janë disa lidhje lutjesh që do t'ju ndihmojnë në jetën tuaj të lutjes:

1). Lutja për shërimin, Klikoni këtu

2). Lutja për sukses, Klikoni këtu

3) .Pruajësi Për familjen, Klikoni Këtu

4). Lutja për frutin e barkut, Klikoni Këtu

5). Lutja për fëmijë, Klikoni Këtu

6). Lutja për mbrojtje, Klikoni Këtu

7). Lutja për përparim, Klikoni Këtu

8). Lutja e mëngjesit, Klikoni Këtu

9). Lutja e mesnatës, Klikoni Këtu

10). Agjërimi dhe lutja, Kliko Këtu

11). Më shumë lutje, Klikoni Këtu

përfundim

Unë besoj se kjo ishte e dobishme për ju, tema e lutjes në jetën e një të krishteri nuk mund të theksohet kurrë, lutja është teli i jetës së çdo të krishteri. Unë lutem që hiri të jetë i qëndrueshëm në altarin e lutjes, të varet mbi ju vazhdimisht në emrin e Jezusit. Mbetet gjithmonë e bekuar

reklamat
Previous articleLutja për shërimin e sëmundjeve të çuditshme
Next article30 Lutja e Shpëtimit nga Fryma e Familjes
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

1 KOMENT

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu