60 Lutje ditore për udhëzime hyjnore

0
6906

Psalmi 5:8:
8 Më udhëhiq, o Zot, në drejtësinë tënde për shkak të armiqve të mi; bëj rrugën tënde përpara fytyrës time.

Zoti është bariu im, nuk do t'i dua, ata që janë fjalët e hirshme të psalmistëve në librin e Psalmeve 23: 1. Zoti ynë Jezu Krisht është bariu i mirë, Ai kurrë nuk do të na çojë në kaosin e të jetuarit, por Ai do të na udhëheqë pranë ujërave të qetë të jetës. Sot do të angazhojmë 60 lutje të përditshme për udhëzime hyjnore. hyjnor udhëheqje është e vërtetë, dhe Zoti është ende në biznesin e udhëheqjes së fëmijëve të Tij. Asnjë produkt nuk mund të maksimizohet pa manualin e prodhuesit. Manuali i prodhuesve është ajo që na udhëzon të maksimizojmë qëllimin e çdo produkti që ne blejmë. Në të njëjtën mënyrë, Zoti është prodhuesi ynë dhe fjala e Tij është manuali ynë, dhe ne jemi produkti i Tij, ose siç e thotë Bibla, mjeshtëria e Tij, Efesianëve 2:10. Prandaj, ne gjithmonë duhet të këshillohemi me prodhuesin tonë për të na treguar për qëllimin tonë në jetë. Mënyra më e mirë për të marrë udhëzimin hyjnor dhe drejtimin hyjnor nga Go është përmes lutjet e përditshme dhe fjala e Zotit.

Lutjet e sotme të përditshme për udhëzimin hyjnor janë për ata që kërkojnë drejtimin e Zotit për çështjet e jetës atje. Çështje të tilla si: martesa, biznesi, karriera, thirrja, fëmijët, familja etj. Zoti nuk do të na lërë kurrë në errësirë ​​për jetën tonë, por ne duhet të mësojmë ta thërrasim Atë në lutje. Vetëm ata që kërkojnë drejtim, do ta shijojnë, Mateu 7: 7-8. Ne duhet ta lusim Zotin në lutje, të mos bëjmë hapa të rëndësishëm ose të bëjmë diskutime të rëndësishme për çështjet e jetës suaj pa i kërkuar Zotit drejtim. Ndërsa i bëni këto lutje të përditshme për udhëheqje hyjnore sot, unë shoh që Zoti i jep fund çdo konfuzioni dhe pasigurie në jetën tuaj në emër të Jezusit.

Ne i shërbejmë një Zoti që i di të gjitha sekretet, Ligji i përtërirë: 29: 29, asgjë nuk fshihet prej Tij, nuk ka asgjë në lidhje me jetën tënde që mund ta marrë ndonjëherë Perëndia në befasi, Ai i di të gjitha rezultatet e mundshme të jetës suaj, sado të rastësishme. Nëse keni nevojë drejtim në jetën tuaj, Zoti është Burimi juaj i vetëm. Ai është krijuesi juaj, dhe ashtu si ai i tha Profetit Jeremiah, në Jeremiah 1: 5, Ai tha para se të lindni edhe unë tashmë e di qëllimin dhe fatin tuaj në jetë (i parafrazuar). Kjo do të na thotë që, vetëm Zoti mund të na tregojë drejtimin për të kaluar në jetë, jo mësuesin tonë, jo prindërit tanë dhe përfundimisht jo miqtë tanë por Zotin dhe vetëm Zotin. Ne duhet të mësojmë të përfshihemi në lutje të përditshme për drejtimin e Tij, duhet të mësojmë ta këshillojmë gjithmonë me të në të gjitha diskutimet tona, duhet të hedhim poshtë një jetë sprovash dhe gabimesh. Unë shoh që Zoti hap sytë tuaj për të parë rrugën e duhur në lidhje me jetën tuaj në emrin e Jezusit. Luteni këtë lutje me besim dhe merrni drejtimin në emrin Jezus.

LUTJA

1. Falënderoni Zotin në këngë për rreth 10 minuta ose më shumë.

2. Faleminderit Zotit për fuqinë zbulesë të Frymës së Shenjtë.

3. Falënderoni Zotin për fuqinë pastruese të zjarrit të Frymës së Shenjtë.

4. Unë e mbuloj veten me gjakun e Zotit Jezus.

5. O Atë, le zjarri yt që digjet çdo depozitë të armikut të bjerë mbi mua, në emër të Jezusit.

6. Zjarri i Frymës së Shenjtë, më përfshini në emrin e Zotit Jezu Krisht.

7. Unë hedh poshtë çdo pullë ose vulë të keqe, të vendosur mbi mua nga shpirtrat stërgjyshorë, në emër të Jezusit.

8. Unë liroj veten nga çdo vajosje negative, në emër të Jezusit.

9. doordo derë e rrjedhjes shpirtërore, afër, në emër të Jezusit.

10. Unë sfidoj çdo organ të trupit tim me zjarrin e Shpirtit të Shenjtë. (Shtrijeni dorën tuaj të djathtë në pjesë të ndryshme të trupit tuaj, duke filluar nga koka), në emër të Jezusit.

11. spiritdo frymë njerëzore, duke sulmuar shpirtin tim, më lironi, në emër të Jezusit.

12. Unë hedh poshtë çdo frymë të bishtit, në emër të Jezusit.

13. Këndoni këngën: "Fryma e Shenjtë zjarr, zjarr bie mbi mua."

14. Të gjitha shenjat e liga në trupin tim, të djegura nga zjarri i Frymës së Shenjtë, në emër të Jezusit.

15. vajosja e Frymës së Shenjtë, bie mbi mua dhe shkatërroje çdo zgjedhë negative, në emër të Jezusit.

16. Everydo veshje pengese dhe papastërtie, shpërndahet nga zjarri i Frymës së Shenjtë, në emër të Jezusit.

17. Të gjitha bekimet e mia të lidhura me zinxhirë, të mos jenë të zinxhirit, në emër të Jezusit.

18. Të gjithë kafazet shpirtërore, që pengojnë përparimin tim, piqen pranë zjarrit të Shpirtit të Shenjtë, në emër të Jezusit.

19. O Zot, më jep frymën e zbulesës dhe mençurisë në njohjen e Ty.

20. O Zot, bëje rrugën tënde të qartë përpara fytyrës time për këtë çështje.

21. O Zot, hiq kataraktin shpirtëror nga sytë e mi.

22. O Zot, më fal për çdo motiv ose mendim të rremë që është formuar ndonjëherë në zemrën time që nga dita kur u linda.

23. O Zot, më fal për çdo gënjeshtër që kam thënë ndonjëherë kundër ndonjë personi, sistemi ose organizate.

24. O Zot, më çliro nga skllavëria dhe mëkati i përtacisë shpirtërore.

25. O Zot, hap sytë për të parë gjithçka që duhet të shoh për këtë çështje.

26. O Zot, hap sytë për të parë gjithçka që duhet të shoh për këtë çështje.

27. O Zot, më mëso gjëra të thella dhe të fshehta.

28. O Zot, nxirre në dritë çdo gjë të planifikuar kundër meje në errësirë.

29. O Zot, ndez dhe ringjall potencialet e mia të dobishme.

30. O Zot, më jep mençuri hyjnore për të jetuar jetën time.

31. O Zot, le të hiqet çdo vello që më pengon të kem shikim të thjeshtë shpirtëror.

32. O Zot, më jep frymën e zbulesës dhe mençurisë në njohjen e Ty.

33. O Zot, hap kuptimin tim shpirtëror.

34. O Zot, më njofto gjithçka që duhet të di për këtë çështje.

35. O Zot, ma trego çdo sekret që qëndron pas kësaj çështjeje të veçantë, qoftë e dobishme apo jo.

36. O Zot, largoje prej meje çdo mëri të vazhdueshme të varrosur, armiqësi ndaj kujtdo dhe çdo send tjetër që mund të bllokojë vizionin tim shpirtëror.

37. O Zot, më mëso të njoh se çfarë ia vlen të dish, dhe dua atë që ia vlen të dashurosh dhe të mos e pëlqesh atë që nuk të pëlqen Ty.

38. O Zot, më bëj një anije të aftë të njoh gjërat e tua të fshehta.

39. Babai, në emër të Jezusit, unë kërkoj të njoh mendjen Tënde, për (situatën në situatën e duhur) situatën.

40. Ju fryma e profecisë dhe e zbulesës, bie mbi tërësinë e qenies time, në emër të Jezusit.

41. Fryma e Shenjtë, më zbuloni gjëra të thella dhe të fshehta për mua (përmendni çështjen) në emër të Jezusit.

42. Unë lidh çdo demon që ndotin vizionin dhe ëndrrat e mia shpirtërore, në emër të Jezusit.

43. dirtdo pisllëk, që bllokon tubin tim të komunikimit me Zotin e gjallë, lahet i pastër me gjakun e Jezusit, në emër të Jezusit.

44. Unë marr fuqi të veproj me sy të mprehtë shpirtëror që nuk mund të mashtrohen, në emër të Jezusit.

45. Ju lavdi dhe fuqia e Zotit të Plotfuqishëm, bie jeta ime në një mënyrë të fuqishme, në emër të Jezusit.

46. ​​Unë e heq emrin tim nga libri i atyre që zhvishen dhe pengohen në errësirë, në emër të Jezusit.

47. Zbulesat hyjnore, vizionet shpirtërore, ëndrrat dhe informacioni nuk do të bëhen një mall i paktë në jetën time, në emër të Jezusit.

48. Unë pi plotësisht, nga pusi i shpëtimit dhe vajosjes, në emër të Jezusit.

49. O Perëndi të cilit nuk fshihet asnjë sekret, më bëj të njohur nëse apo jo (përmend emrin e sendit) është zgjedhja juaj, për mua, në emrin e Jezusit.

50. iddo idhull, i pranishëm në zemrën time me vetëdije ose pa vetëdije në lidhje me këtë çështje, shkrihet nga zjarri i Shpirtit të Shenjtë, në emër të Jezusit.

51. Unë refuzoj të bie nën manipulimin e shpirtrave të konfuzionit, në emër të Jezusit.

52. Unë nuk pranoj të bëj gabime themelore në vendimmarrjen time, në emër të Jezusit.

53. Atë Zot, më udhëzoni dhe më drejtoni të njoh mendjen tuaj për këtë çështje të veçantë, në emrin e Jezusit.

54. Unë qëndroj kundër të gjitha lidhjeve satanike që mund të duan të ngatërrojnë vendimin tim, në emër të Jezusit.

55. Nëse. . . (përmendni emrin e sendit) nuk është për mua, O Zot ridrejtoj hapat e mi.

56. Unë i lidh veprimtaritë e manipulimit demonik në ëndrra dhe vizione në jetën time, në emër të Jezusit.

57. O Zot, Ti që zbulon gjëra të fshehta, më bëj të njohur zgjedhjen tënde për mua në këtë çështje, në emër të Jezusit.

58. Fryma e Shenjtë, më hap sytë dhe më ndihmo të marr vendimin e duhur, në emër të Jezusit.

59. Faleminderit Jezus për praninë Tuaj dhe dëshmitë e mira që do të pasojnë.

60. Lutuni në shpirt për të paktën 15 minuta para se të shkoni në shtrat.

reklamat

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu