Lutja për Kombin e Ruandës

0
2278
Lutja për Ruandën

Sot do të angazhohemi në lutje për kombin e Ruandës. Zyrtarisht Republika e Ruandës, është një vend në Afrikën Qendrore dhe Lindore dhe një nga vendet më të vogla në territorin e Afrikës. Countryshtë vendi me performancën më të mirë në Afrikën Lindore dhe Qendrore dhe vendi i tretë më i lehtë për të bërë biznes në Afrikë, gjithashtu është duke udhëhequr në revolucionin dixhital të Afrikës.

Kombi u kolonizua nga Gjermania në 1884, ndërsa Belgjika gjithashtu e pushtoi atë në 1916 gjatë luftës Botërore1. Ata kanë korrupsion të ulët në krahasim me vendet e tjera fqinje në Afrikë. Ato kanë disa burime natyrore dhe ekonomia e tyre bazohet kryesisht në bujqësi jetese duke përdorur mjete të thjeshta.
Një nga pengesat e tyre të mëdha është çështja e mbi popullsisë. Njerëzit e Ugandës janë kryesisht të krishterë që kanë keq interpretuar udhëzimet e Zotit që ata të shumohen, dhe kështu ata kanë ecur përpara për të lindur gjithnjë e më shumë fëmijë për të cilët nuk janë në gjendje të kujdesen. Jo se ekonomia ishte nën standard, por nuk mjafton për numrin e njerëzve në vend.
Ata gjithashtu kanë çështje të papunësisë së të rinjve dhe një varësi të varur nga qeveria.

PSE DUHET TAY LUTEMI P FORR Kombin e RWANDA-s

Suksesi i një kombi nëse trajtohet mirë, mund të lindë suksesin e kombeve të tjera, domethënë nëse një komb si Ruanda rezulton të duket si axhenda e përsosur e Zotit për ta, ai mund të fillojë të fërkojë edhe kombet e tjera. Kjo është arsyeja pse ne duhet të lutemi pa fund për kombin e Ruandës.
Një komb për të cilin nuk falet, ka gjithashtu një shans të shkëlqyeshëm të humbasë rëndësinë e shërbimit të Perëndisë dhe tani fillon të përqafojë të gjitha llojet e filozofive të kota që forcojnë zemrën e njerëzve. Për shembull, ne dimë për disa vende jo afrikane ku tashmë është ky rasti dhe megjithëse duket se ata po përparojnë ekonomikisht, pasardhësit e tyre mund të jenë ata që paguajnë për mëkatin e tyre për të lënë pas dore Perëndinë.

Lutuni për qeverinë e RWANDA-s

Ne jetojmë në një kohë kur shumë vendime nga individët dhe qeveria e kombeve, kryesisht sepse ne nuk jemi me në qendër të Zotit dhe gjithashtu sepse e kemi bërë zakon që t’i bëjmë gjërat në mënyrën tonë. Zoti e dënon këtë lloj njerëzish në një pikë ku ai i mallkon ata. Në Librin e Isaisë 30, thotë se mjerë për fëmijët rebelë; ata që këshillojnë, por jo për mua dhe hartojnë plane, por jo të shpirtit tim. Në momentin që e lamë Zotin të dalë nga situata jonë, Ai nuk do ta detyrojë veten mbi asnjë njeri. Për këtë arsye, është e dobishme që gjithmonë të kërkoni udhëzimin nga Zoti.

Aq më tepër në librin e Proverbave 16:24, shkrimi i shenjtë regjistron se ekziston një mënyrë që e sheh të drejtë një njeri, por fundi i saj është shkatërrim. Udhëheqësit tanë vazhdojnë të marrin përshkimin e premtimeve të dështuara dhe sukseset jorealiste, sepse planet e tyre nuk përputhen me mendjen e Zotit për ta.
Ne gjithashtu duhet të lutemi për kombin e Ruandës që Zoti të forcojë qeverinë e tyre që të jetë në gjendje të mposhtë barrën e popujve, veçanërisht me faktin se ata kanë një varësi të madhe nga qeveria e tyre për mbijetesë.

Lutuni për ekonominë e RWANDA-s

Mund të duket shumë për të ardhur keq që kombi ka disa burime natyrore të ndara për to, të cilat mund t'i privojnë ata nga shumë përfitime ekonomike. Sidoqoftë, Zoti nuk i bën gjërat pa qëllim, Ai duhet t'i ketë bërë ato në mënyrë të caktuar për disa arsye dhe t'i ketë bashkangjitur avantazhin e tyre krahasues përmes disa mënyrave të tjera.
Kjo do të thotë që ne duhet të lutemi për kombin e Ruandës që Zoti do t'i plotësojë ata me njohurinë e vullnetit të Tij për ekonominë e tyre siç është shkruar në Kolosianët 3. Kur kjo të ndodhë, do të lartësojë nivelin e tyre të frytdhënies ekonomike deri në pikën ku kombet e tjera mund t'i quajnë të bekuara.

Lutuni për QYTETAR OFT E RWANDA-s

Ne duhet të lutemi për qytetarët e çdo kombi përfshirë Ruandën sepse mbijetesa e tyre varet nga ajo, e vetmja nyjë që ka mbajtur së bashku çdo shoqëri është një veprimtari shpirtërore në të cilën ata përfshihen. Lutja është një nga aktivitetet e tilla dhe madje edhe një e madhe e angazhuar nga kombet që i themelon dhe i ndihmon ata të mbijetojnë përmes qytetarëve.

Bazuar në fakt, njerëzit e Ruandës ndodh që të jenë viktimat kryesore të papunësisë së të rinjve. Kjo në vetvete është një mangësi e madhe që mund të lindë të gjitha format e veprimeve të paligjshme. Prandaj, ne duhet të lutemi për ta, prandaj duhet të lutemi për ta që Zoti t'u tregojë mëshirën e tij (Romakëve 9) dhe ta heq atë zgjedhë prej tyre, në mënyrë që ata të mund të jetojnë moralisht të drejtë duke i dhënë lavdi emrit të Tij.

Lutuni për KISHA N IN RWANDA

Shumica e atyre në Ruanda janë të krishterë, me fjalë të tjera, ato përfaqësojnë një pjesë të madhe të pjesës tjetër në pjesën tjetër të botës. Kjo do të thotë se cilido mangësi që ata kanë, flet kryesisht për trupin e Krishtit, kjo është arsyeja pse lutja për ta duhet të jetë përparësia jonë kryesore.
Ne gjithashtu duhet të lutemi që fryma e Shenjtë që është ndihmësi i Kishës, do t'i ndihmojë ata dhe t'i udhëzojë ata në çdo të vërtetë për jetën e tyre, kombin e tyre dhe Kishën në tërësi.

Gjithashtu njerëzit e Ruandës kanë nevojë që sytë e tyre të ndriçohen në mënyrë që ata të mund të kuptojnë shkrimet e shenjta (Ef 1). Shkaku kryesor i mbipopullimit në kombin e tyre buron nga një interpretim i gabuar i shkrimeve të shenjta, pasi ky popull beson se shumëfishimi në aspektin e të pasurit shumë fëmijë është vullneti i Zotit për jetën e tyre.

LINNDA LUTJE

1). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj për mëshirën dhe dashamirësinë tuaj që e përkrahni këtë komb që nga pavarësia e deri më sot - Vajtimet. 3:22

2). Babai, në emër të Jezusit, le vetëm individët me pozicion hyjnor të marrin mbretërimin e udhëheqjes në këtë komb në të gjitha nivelet nga tani e tutje - Daniel. 4:17

3). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që zhgënjeuat pajisjet e të pabesëve kundër mirëqenies së këtij kombi në çdo moment deri tani - Jobi. 5:12

4). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që keni çrregulluar çdo bandë të ferrit kundër rritjes së kishës së Krishtit në këtë komb - Mateut. 16:18

5). Babai, në emër të Jezusit, shpejtoni hakmarrjen tuaj ndaj armiqve të paqes dhe përparimit të këtij kombi dhe le të shpëtohen qytetarët e këtij kombi nga të gjitha sulmet e të pabesëve - Psalmi. 94: 1-2

6). Babai, në emër të Jezusit, shpaguajë shtrëngimin për të gjithë ata që shqetësojnë paqen dhe përparimin e këtij kombi edhe kur lutemi tani - 2 Thesalonikasve. 1: 6

7). Babai në emër të Jezusit dhe me mençurinë nga lart, lëvizni këtë komb përpara në të gjitha fushat duke rikthyer kështu dinjitetin e saj të humbur. -Ecclesiastes.9: 14-16

8). Babai në emër të Jezusit, na dërgoni ndihmë nga lart që do të kulmojë në përparimin dhe zhvillimin e këtij kombi - Palsalmi. 127: 1-2

9). Babai, në emër të Jezusit, na dërgoni udhëheqës me aftësitë dhe integritetin e kërkuar që do ta çojnë këtë komb nga pylli - Psalmi 78:72

10). Babai, në emër të Jezusit, burra dhe gra pozicione të pajisura me mençurinë e Zotit në vendet e autoritetit në këtë vend, duke sjellë kështu këtë komb një të ri në fushën e paqes dhe prosperitetit - Zanafilla. 41: 38-44

11). Babai, në emër të Jezusit, shpejtoni hakmarrjen tuaj ndaj armiqve të paqes dhe përparimit të këtij kombi dhe le të shpëtohen qytetarët e këtij kombi nga të gjitha sulmet e të pabesëve - Psalmi. 94: 1-2

12). Babai, në emër të Jezusit, shpaguajë shtrëngimin për të gjithë ata që shqetësojnë paqen dhe përparimin e këtij kombi edhe kur lutemi tani - 2 Thesalonikasve. 1: 6

13). Babai, në emër të Jezusit, le të shkatërrohet përherë çdo bandë kundër rritjes dhe zgjerimit të vazhdueshëm të kishës së Krishtit në Ruand - Mateu. 21:42

14). Babai, në emër të Jezusit, le të marrë fund ligësia e të pabesëve kundër këtij kombi, ashtu si ne lutemi tani - Psalmi. 7: 9

15). Babai, në emër të Jezusit, ndizni zemërimin tuaj mbi të gjithë autorët e vrasjeve të dëshpëruara në këtë komb, ndërsa ju bie shi mbi të gjithë ata zjarr, gur guri dhe një tundim i tmerrshëm, duke dhënë kështu prehje të përhershme për qytetarët e këtij kombi - Psalmi. 7:11, Psalmi 11: 5-6

16). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë shpëtimin e Ruandës nga fuqitë e errësirës që kundërshtojnë fatin e saj - Efesianët. 6:12

17). Babai, në emër të Jezusit, lëshoni instrumentet tuaja të vdekjes dhe shkatërrimit kundër çdo agjenti të djallit, të shkatërruar fatin e lavdishëm të këtij kombi - Psalmi 7:13

18). Babai, me anë të gjakut të Jezusit, lëshoni hakmarrjen tuaj në kampin e të pabesëve dhe rivendosni lavdinë tonë të humbur si komb. -Isaia 63: 4

19). Babai në emër të Jezusit, le çdo imagjinatë të lig të të pabesëve kundër këtij kombi të bie mbi kokat e tyre, duke rezultuar në përparimin e këtij kombi - Psalmi 7: 9-16

20). Babai, në emrin e Jezusit, ne dekretojmë gjykim të shpejtë kundër çdo force që i reziston rritjes ekonomike dhe zhvillimit të këtij kombi - Predikuesit. 8:11

21). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë kthesën e mbinatyrshme për kombin tonë Ruandën. - Ligji i përtërirë. 2: 3

22). Baba, me anë të gjakut të qengjit, ne shkatërrojmë çdo forcë të stanjacionit dhe zhgënjimit që militon kundër përparimit të kombit tonë Ruanda. - Eksodi 12:12

23). Babai në emër të Jezusit, ne dekretojmë rihapjen e çdo dere të mbyllur kundër fatit të Ruandës. -Zbulesa 3: 8

24). Babai në emër të Jezusit dhe me mençurinë nga lart, lëvizni këtë komb përpara në të gjitha fushat duke rikthyer kështu dinjitetin e saj të humbur. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Babai në emër të Jezusit, na dërgoni ndihmë nga lart që do të kulmojë në përparimin dhe zhvillimin e këtij kombi - Palsalmi. 127: 1-2

26). Babai, në emër të Jezusit, çohu dhe mbro të shtypurit në Ruandë, në mënyrë që toka të çlirohet nga të gjitha format e padrejtësisë. Psalm. 82: 3

27). Babai, në emër të Jezusit, mbërtheu mbretërimin e drejtësisë dhe drejtësisë në Ruandë, në mënyrë që të sigurojë fatin e saj të lavdishëm. - Daniel. 2:21

28). Babai, në emër të Jezusit, sillni para të drejtit të gjithë të pabesit në këtë komb duke vendosur kështu paqen tonë të qëndrueshme. - Fjalët e urta. 11:21

29). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë ngritjen e drejtësisë në të gjitha punët e këtij kombi duke vendosur kështu paqen dhe prosperitetin në tokë. - Isaia 9: 7

30). Babai, me gjakun e Jezusit, e çliroi Ruandën nga të gjitha format e paligjshmërisë, duke rivendosur kështu dinjitetin tonë si komb. -Eklisiastiu. 5: 8, Zakaria. 9: 11-12

31). Babai, në emër të Jezusit, le paqen tuaj të mbretërojë në Ruandë me çdo mënyrë, pasi heshtni të gjithë autorët e trazirave në tokë. -2T Chessalonians 3:16

32). Babai, në emër të Jezusit, na jep udhëheqës në këtë komb që do ta përdorin kombin në sfera paqeje dhe prosperiteti më të madh. -1 Timoteut 2: 2

33). Babai, në emër të Jezusit, jepni pushim të gjithanshëm në Ruandë dhe lëreni që kjo të çojë në përparim dhe prosperitet gjithnjë në rritje. - Psalmi 122: 6-7

34). Babai, në emrin e Jezusit, ne shkatërrojmë çdo formë trazirash në këtë komb, duke rezultuar në rritjen dhe zhvillimin tonë ekonomik. Psalmi. 46:10

35). Babai, në emër të Jezusit, le të vendoset besëlidhja juaj e paqes mbi këtë komb Ruanda, duke e kthyer kështu atë në një zili të kombeve. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Babai, në emër të Jezusit, le të lindin shpëtimtarët në tokën që do të shpëtojë shpirtin e Ruandës nga shkatërrimi - Obadiah. 21

37). Babai, në emër të Jezusit, na dërgoni udhëheqës me aftësitë dhe integritetin e kërkuar që do ta çojnë këtë komb nga pylli - Psalmi 78:72

38). Babai, në emër të Jezusit, burra dhe gra pozicione të pajisura me mençurinë e Zotit në vendet e autoritetit në këtë vend, duke sjellë kështu këtë komb një të ri në fushën e paqes dhe prosperitetit - Zanafilla. 41: 38-44

39). Babai, në emër të Jezusit, le vetëm individët me pozicion hyjnor të marrin mbretërimin e udhëheqjes në këtë komb në të gjitha nivelet nga tani e tutje - Daniel. 4:17

40). Babai, në emër të Jezusit, ngre udhëheqës me zemër të mençur në këtë vend me dorën e të cilit barrierat që qëndrojnë kundër paqes dhe përparimit të këtij kombi do të hiqen nga rruga - Predikuesit. 9: 14-16

41). Babai, në emër të Jezusit, ne vijmë kundër masakrës së korrupsionit në Ruandë, duke rishkruar kështu historinë e këtij kombi - Efesianët. 5:11

42). Babai, në emër të Jezusit, e çliroi Ruandën nga duart e udhëheqësve të korruptuar, duke rivendosur kështu lavdinë e këtij kombi - Proverbat. 28:15

43). Babai, në emër të Jezusit, ngre një ushtri udhëheqësish me frikë nga Zoti në këtë komb, duke rivendosur kështu dinjitetin tonë si komb - Proverbat 14:34

44). Babai, në emër të Jezusit, le të ketë frikë nga Zoti të ngopë gjatësinë dhe gjerësinë e këtij kombi, duke hequr kështu turpin dhe qortimin nga kombet tona - Isaia. 32: 15-16

45). Babai, në emër të Jezusit, kthehu dorën kundër kundërshtarëve të këtij kombi, që po bllokojnë rrugën përpara drejt rritjes dhe zhvillimit tonë ekonomik si komb - Psalmi. 7: 11, Proverbat 29: 2

46). Babai, në emër të Jezusit, rivendosni në mënyrë të mbinatyrshme ekonominë e këtij kombi dhe le të mbushet përsëri kjo tokë me të qeshura - Joel 2: 25-26

47). Babai, në emër të Jezusit, do t'i japë fund telasheve ekonomike të këtij kombi duke rikthyer kështu lavdinë e saj të kaluar - Proverbat 3:16

48). Babai, në emër të Jezusit, shkatërroni rrethimin mbi këtë komb, duke përfunduar kështu trazirat tona politike për një kohë të gjatë - Isaia. 43:19

49). Babai, në emër të Jezusit, e liroi këtë komb nga masa e papunësisë duke nxitur valë revolucioni industrial në vend -Psalmi.144: 12-15

50). Babai, në emër të Jezusit, ngrini udhëheqës politikë në këtë komb që do të përdorin Ruandën në një mbretëri të re të lavdisë - Isaia. 61: 4-5

51). Babai, në emër të Jezusit, le të vazhdojë të digjet zjarri i ringjalljes në të gjithë gjatësinë dhe frymën e këtij kombi, duke rezultuar në rritjen mbinatyrore të kishës - Zakaria. 2: 5

52). Babai, në emër të Jezusit, e bëjnë kishën në Ruanda një kanal ringjalljeje nëpër kombet e tokës - Psalmi. 2: 8

53). Babai, në emër të Jezusit, le të vazhdojë të konsumojë zellin e Zotit zemrat e të krishterëve në të gjithë këtë komb, duke marrë kështu më shumë territore për Krishtin në tokë - Gjoni 2: 17, Gjoni. 4:29

54). Babai, në emër të Jezusit, ktheni çdo kishë të këtij kombi në një qendër ringjalljeje, duke vendosur kështu sundimin e shenjtorëve në vend - Mikenë. 4 1-2

55). Babai, në emër të Jezusit, shkatërrojë çdo forcë që militon kundër rritjes së kishës në Ruandë, duke çuar kështu në rritje dhe zgjerim të mëtejshëm - Isaia. 42:14

56). Babai, në emër të Jezusit. le zgjedhjet e vitit 2020 në Ruandë të jenë të lira dhe të drejta dhe le të jenë të pavlefshme nga dhuna zgjedhore gjatë gjithë kohës - Punë 34:29

57). Babai, në emër të Jezusit, shpërndan çdo axhendë të djallit për të zhgënjyer procesin zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme në Ruandë - Isaia 8: 9

58). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë shkatërrimin e çdo pajisje të njerëzve të këqij për të manipuluar zgjedhjet e vitit 2020 në Ruanda-Jobi 5:12

59). Babai, në emrin e Jezusit, le të ketë operacione pa pengesa gjatë gjithë procesit zgjedhor të vitit 2021, duke siguruar kështu paqen në tokë - Ezekielin. 34:25

60). Babai, në emër të Jezusit, ne kundërshtohemi me çdo formë të keqpërdorimeve zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme në Ruandë, duke shmangur kështu krizën pas zgjedhjeve - Ligji i Përtërirë. 32: 4

reklamat
Previous articleLutja për Kombin e Kenias
Next articleLutja për Kombin e MAURITIUS
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu