Lutja për kombin e Ganës

0
5090
Lutja për kombin e Ganës

Sot do të përfshihemi në lutjen për kombin e Ganës. Më parë quhej bregu i Arit, Gana është minatorët më të mirë të Afrikës pas Afrikës së Jugut. Ndodhet përgjatë Gjirit të Guinesë dhe Oqeanit Atlantik në nënrajonin e Afrikës Perëndimore. Emri i tij vjen nga Perandoria e lashtë e Ganës dhe do të thotë "mbreti luftëtar". Ata ishin vendi i parë afrikan që fituan pavarësinë nga fuqitë koloniale në 1957.

Ata kanë shijuar për një kohë të gjatë qeverisjen demokratike gjithnjë e më të qëndrueshme dhe thellimin, në rininë dhe fuqizimin e gjinisë. Ato janë mjaft të pasura me burime minerale dhe janë të pajisur me një sistem arsimor të mirë dhe shërbim civil efikas, ata, ai gjithashtu bëri përparim të rëndësishëm në uljen e varfërisë.

Sidoqoftë, ata filluan të kishin probleme kur ata u bënë viktimë e korrupsionit dhe keqmenaxhimit menjëherë pas pavarësisë. Ata ende vuajnë kufizime të infrastrukturës themelore siç janë rrugët ushqyese që lidhin aktivitetin e tyre ekonomik me qendrat e tregut urban, spitalet, kanalizimet themelore. Klima e tyre e biznesit është akoma e dobët dhe mban prapa investime prodhuese, dhe akoma më shqetësuese është çështja e epidemisë së malaries që është një shkak kryesor i sëmundshmërisë në vend.

PSE DUHET TAY LUTEMI P FORR KOMB NTIN E GANANAS

Ka shumë arsye pse duhet të lutemi nga kombi i Ganës. Bibla thotë në librin e Psalmit 127: 1 thotë se përveçse Zoti ndërton shtëpinë, ata punojnë kot që e ndërtojnë atë; nëse Lordët nuk e ruajnë qytetin, rojtari qëndron zgjuar kot. Me fjalë të tjera, asnjë komb me të vërtetë nuk mund të arrijë asgjë, përveç që vetë Zoti e bën këtë. Prandaj, ne duhet të lutemi gjithmonë për kombin e Ganës në mënyrë që t'i japim Zotit lejen për ta ndërtuar atë.

Ne gjithashtu duhet të lutemi për kombin e Ganës, sepse ekzistojnë princa të caktuar në moshë, të cilët kanë mbajtur prapa fatet e kombeve dhe nuk do t'i lejojnë ata më parë, derisa të kenë kryer të gjitha dëshirat e tyre të liga, të formojnë brez pas brezi. Sidoqoftë, me anë të lutjes, mbajtja e tyre mund të hiqet dhe fuqitë e tyre të hiqen prej tyre.

Lutuni për qeverinë e Ganës

Ne kemi për qëllim të lutemi për qeverinë e Ganës, që Zoti të fusë grupin e duhur të njerëzve atje, sepse vetëm kur të drejtët janë në pushtet, njerëzit mund të gëzohen.
Aq më tepër, ndërsa ata janë në pushtet, ata kanë nevojë për mençurinë e Perëndisë për të funksionuar në mënyrë të efektshme, mbreti i famshëm Solomoni ishte në gjendje të arrinte sa më shumë rezultate si ai, sepse mençuria e Perëndisë ishte në punë tek ai.

Për më tepër, Bibla thotë se iështë me anë të mençurisë që është ndërtuar një shtëpi (Prov. 24). Nationdo komb që do të ndërtohet mirë duhet ta ketë. qeveri që posedon mençuri të vërtetë nga lart dhe kjo është e arritshme vetëm përmes lutjes.

Lutuni për ekonominë e Ganës

Asnjë komb, pa marrë parasysh nivelin e tyre të arsimimit ose disponueshmërinë e burimeve minerale në vetvete nuk mund të bëhen të pasur, përveçse një forcë më e lartë u lejon atyre ta bëjnë këtë. Libri i Ligjit të Përtërirë 8:18, thotë se duhet ta kujtojmë Zotin, Perëndinë tonë, sepse është Ai që mund të na japë fuqi për të bërë pasuri. Pasuria është shumë më tepër sesa financat, është e nevojshme të bëhet edhe me paqen dhe lumturinë e njerëzve.

Nëse ka varfëri në tokë, atëherë lumturia do të jetë larg nga njerëzit dhe kështu edhe paqja e tyre do të hiqet. Aq më tepër, kur një komb është i pasur ekonomikisht, u jep atyre një zë midis kombeve të tjera. Shkrimi shënon se një huamarrës do të jetë gjithnjë skllav i huadhënësit, kështu që i takon një kombi që duhet të vazhdojë të varet kryesisht nga kombet e tjera për mbijetesën e tij.

Lutuni për QYTETAR OFT E GANANAS

Asnjëherë nuk mund të pushojmë së luturi për njerëzit, qofshin ata direkt anëtarë të kombit tonë apo jo. Shkrimi shënon se ditët e një njeriu janë të shkurtra por plot me kaq shumë telashe, kjo do të thotë që çdo njeri ka nevojë për shumë lutje për ta vazhduar atë dhe gjithashtu për sigurinë dhe mbijetesën e tij.
Qytetarët e Ganës duhet të luten në mënyrë që ata të mund të përshkojnë pengesat dhe vështirësitë që vijnë nga vetë jeta. Dhe të gjithë qytetarët e Ganës duhet të luten që ata të mund të përmbushin mandatin e Zotit për jetën dhe pasardhësit e tyre.

Lutuni për KISHA N G GANH

Ne i kemi borxh vetes detyrë të lutemi për veten në trup duke e ditur se jemi anëtarë të një familje, duke mos pasur parasysh se cili është vendndodhja jonë fizike. Në librin e Hebrenjve, shkrimet e shenjta na nxisin të forcojmë dorën e dobët dhe gjunjët e dobët. Me fjalë të tjera, Zoti dëshiron që ne të në vendin e lutjes, të forcojmë veten që askush të mos bjerë nga besimi.
Ne gjithashtu duhet të kuptojmë se raca e besimit nuk është e lehtë. Bibla thotë se ne duhet të luftojmë për besimin, kjo do të thotë se nuk është një detyrë e lehtë, prandaj duhet të vazhdojmë të lutemi dhe të inkurajojmë njëri-tjetrin.

Ne gjithashtu duhet të lutemi për unitet në secilën prej kishave tona. Krishti duke u lutur për trupin në librin e Gjonit iu lut Atit për t'i mbajtur ata që 'ata mund të jenë një', ne gjithashtu duhet ta kërkojmë këtë nëse duhet të përjetojmë unitet në kishë.
Pa shumë ado, ne do të bëjmë shumë për të gjithë kontinentin e Afrikës duke thënë vetëm një lutje për kombin e Ganës.

Pikat e lutjes

1). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj për mëshirën dhe dashamirësinë tuaj që e përkrahni këtë komb që nga pavarësia e deri më sot - Vajtimet. 3:22

2). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që na keni dhënë paqe me çdo mënyrë në këtë komb deri tani - 2T Chessalonians. 3:16

3). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që zhgënjeuat pajisjet e të pabesëve kundër mirëqenies së këtij kombi në çdo moment deri tani - Jobi. 5:12

4). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që keni çrregulluar çdo bandë të ferrit kundër rritjes së kishës së Krishtit në këtë komb - Mateut. 16:18

5). Babai, në emrin e Jezusit, ju falënderoj për lëvizjen e Frymës së Shenjtë në gjatësinë dhe gjerësinë e këtij kombi, duke rezultuar në rritjen dhe zgjerimin e vazhdueshëm të kishës - Akti. 2:47

6). Babai, në emër të Jezusit, për hir të të zgjedhurve, e çliron këtë Komb nga shkatërrimi i plotë. - Zanafilla. 18: 24-26

7). Babai, në emër të Jezusit, e shpengon këtë komb nga çdo fuqi që dëshiron ta shkatërrojë fatin e saj. - Hosea. 13:14

8). Babai në emër të Jezusit, dërgoni engjëllin tuaj të shpëtimit për të çliruar Ganën nga çdo forcë shkatërrimi e veshur kundër saj - 2 Mbretërve. 19: 35, Psalm. 34: 7

9). Babai, në emër të Jezusit, shpëtoi Ganën nga çdo bandë e ferrit që synon shkatërrimin e këtij Kombi. - 2kings. 19: 32-34

10). Babai, në emër të Jezuit, e liroi këtë komb nga çdo grackë shkatërrimi të vendosur nga të pabesët. - Zefhaniah. 3:19

11). Babai, në emër të Jezusit, shpejtoni hakmarrjen tuaj ndaj armiqve të paqes dhe përparimit të këtij kombi dhe le të shpëtohen qytetarët e këtij kombi nga të gjitha sulmet e të pabesëve - Psalmi. 94: 1-2

12). Babai, në emër të Jezusit, shpaguajë shtrëngimin për të gjithë ata që shqetësojnë paqen dhe përparimin e këtij kombi edhe kur lutemi tani - 2 Thesalonikasve. 1: 6

13). Babai, në emër të Jezusit, le të shtypet çdo bandë kundër rritjes dhe zgjerimit të vazhdueshëm të kishës së Krishtit në Gana - Mateu. 21:42

14). Babai, në emër të Jezusit, le të marrë fund ligësia e të pabesëve kundër këtij kombi, ashtu si ne lutemi tani - Psalmi. 7: 9

15). Babai, në emër të Jezusit, ndizni zemërimin tuaj mbi të gjithë autorët e vrasjeve të dëshpëruara në këtë komb, ndërsa ju bie shi mbi të gjithë ata zjarr, gur guri dhe një tundim i tmerrshëm, duke dhënë kështu prehje të përhershme për qytetarët e këtij kombi - Psalmi. 7:11, Psalmi 11: 5-6

16). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë shpëtimin e Ganës nga fuqitë e errësirës që kundërshtojnë fatin e saj - Efesianët. 6:12

17). Babai, në emër të Jezusit, lëshoni instrumentet tuaja të vdekjes dhe shkatërrimit kundër çdo agjenti të djallit, të shkatërruar fatin e lavdishëm të këtij kombi - Psalmi 7:13

18). Babai, me anë të gjakut të Jezusit, lëshoni hakmarrjen tuaj në kampin e të pabesëve dhe rivendosni lavdinë tonë të humbur si komb. -Isaia 63: 4

19). Babai në emër të Jezusit, le çdo imagjinatë të lig të të pabesëve kundër këtij kombi të bie mbi kokat e tyre, duke rezultuar në përparimin e këtij kombi - Psalmi 7: 9-16

20). Babai, në emrin e Jezusit, ne dekretojmë gjykim të shpejtë kundër çdo force që i reziston rritjes ekonomike dhe zhvillimit të këtij kombi - Predikuesit. 8:11

21). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë kthesën e mbinatyrshme për kombin tonë Gana. - Ligji i përtërirë. 2: 3

22). Babai, me anë të gjakut të qengjit, ne shkatërrojmë çdo forcë të ngecjes dhe zhgënjimit duke milituar kundër përparimit të kombit tonë Gana. - Eksodi 12:12

23). Babai në emër të Jezusit, ne dekretojmë rihapjen e çdo dere të mbyllur kundër fatit të Ganës. -Zbulesa 3: 8

24). Babai në emër të Jezusit dhe me mençurinë nga lart, lëvizni këtë komb përpara në të gjitha fushat duke rikthyer kështu dinjitetin e saj të humbur. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Babai në emër të Jezusit, na dërgoni ndihmë nga lart që do të kulmojë në përparimin dhe zhvillimin e këtij kombi - Palsalmi. 127: 1-2

26). Babai, në emër të Jezusit, çohu dhe mbro të shtypurit në Ganë, kështu që toka të çlirohet nga të gjitha format e padrejtësisë. Psalm. 82: 3

27). Babai, në emër të Jezusit, fut në mbretërimin e drejtësisë dhe të barazisë në Ganë, në mënyrë që të sigurojë fatin e saj të lavdishëm. - Daniel. 2:21

28). Babai, në emër të Jezusit, sillni para të drejtit të gjithë të pabesit në këtë komb duke vendosur kështu paqen tonë të qëndrueshme. - Fjalët e urta. 11:21

29). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë ngritjen e drejtësisë në të gjitha punët e këtij kombi duke vendosur kështu paqen dhe prosperitetin në tokë. - Isaia 9: 7

30). Babai, me gjakun e Jezusit, e çliroi Ganën nga të gjitha format e paligjshmërisë, duke rivendosur kështu dinjitetin tonë si komb. -Eklisiastiu. 5: 8, Zakaria. 9: 11-12

31). Babai, në emër të Jezusit, le paqen tuaj të mbretërojë në Gana me çdo mënyrë, pasi heshtni të gjithë autorët e trazirave në tokë. -2T Chessalonians 3:16

32). Babai, në emër të Jezusit, na jep udhëheqës në këtë komb që do ta përdorin kombin në sfera paqeje dhe prosperiteti më të madh. -1 Timoteut 2: 2

33). Babai, në emër të Jezusit, dhuroji Ganës prehje të gjithanshme dhe lejo që kjo të çojë në përparim dhe prosperitet gjithnjë e më të madh. - Psalmi 122: 6-7

34). Babai, në emrin e Jezusit, ne shkatërrojmë çdo formë trazirash në këtë komb, duke rezultuar në rritjen dhe zhvillimin tonë ekonomik. Psalmi. 46:10

35). Babai, në emër të Jezusit, le të vendoset besëlidhja juaj e paqes mbi këtë komb Gana, duke e kthyer kështu atë në një zili të kombeve. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Atë, në emër të Jezusit, le të lindin shpëtimtarët në tokën që do të shpëtojë shpirtin e Gana nga shkatërrimi - Obadiah. 21

37). Babai, në emër të Jezusit, na dërgoni udhëheqës me aftësitë dhe integritetin e kërkuar që do ta çojnë këtë komb nga pylli - Psalmi 78:72

38). Babai, në emër të Jezusit, burra dhe gra pozicione të pajisura me mençurinë e Zotit në vendet e autoritetit në këtë vend, duke sjellë kështu këtë komb një të ri në fushën e paqes dhe prosperitetit - Zanafilla. 41: 38-44

39). Babai, në emër të Jezusit, le vetëm individët me pozicion hyjnor të marrin mbretërimin e udhëheqjes në këtë komb në të gjitha nivelet nga tani e tutje - Daniel. 4:17

40). Babai, në emër të Jezusit, ngre udhëheqës me zemër të mençur në këtë vend me dorën e të cilit barrierat që qëndrojnë kundër paqes dhe përparimit të këtij kombi do të hiqen nga rruga - Predikuesit. 9: 14-16

41). Babai, në emër të Jezusit, ne vijmë kundër masës së korrupsionit në Gana, duke rishkruar kështu historinë e këtij kombi - Efesianët. 5:11

42). Babai, në emër të Jezusit, çliroi Ganën nga duart e udhëheqësve të korruptuar, duke rivendosur kështu lavdinë e këtij kombi - Proverbat. 28:15

43). Babai, në emër të Jezusit, ngre një ushtri udhëheqësish me frikë nga Zoti në këtë komb, duke rivendosur kështu dinjitetin tonë si komb - Proverbat 14:34

44). Babai, në emër të Jezusit, le të ketë frikë nga Zoti të ngopë gjatësinë dhe gjerësinë e këtij kombi, duke hequr kështu turpin dhe qortimin nga kombet tona - Isaia. 32: 15-16

45). Babai, në emër të Jezusit, kthehu dorën kundër kundërshtarëve të këtij kombi, që po bllokojnë rrugën përpara drejt rritjes dhe zhvillimit tonë ekonomik si komb - Psalmi. 7: 11, Proverbat 29: 2

46). Babai, në emër të Jezusit, rivendosni në mënyrë të mbinatyrshme ekonominë e këtij kombi dhe le të mbushet përsëri kjo tokë me të qeshura - Joel 2: 25-26

47). Babai, në emër të Jezusit, do t'i japë fund telasheve ekonomike të këtij kombi duke rikthyer kështu lavdinë e saj të kaluar - Proverbat 3:16

48). Babai, në emër të Jezusit, shkatërroni rrethimin mbi këtë komb, duke përfunduar kështu trazirat tona politike për një kohë të gjatë - Isaia. 43:19

49). Babai, në emër të Jezusit, e liroi këtë komb nga masa e papunësisë duke nxitur valë revolucioni industrial në vend -Psalmi.144: 12-15

50). Babai, në emër të Jezusit, ngrini udhëheqës politikë në këtë komb që do të përdorin Gana në një mbretëri të re të lavdisë - Isaia. 61: 4-5

51). Babai, në emër të Jezusit, le të vazhdojë të digjet zjarri i ringjalljes në të gjithë gjatësinë dhe frymën e këtij kombi, duke rezultuar në rritjen mbinatyrore të kishës - Zakaria. 2: 5

52). Babai, në emër të Jezusit, e bëjnë kishën në Ganë një kanal ringjalljeje nëpër kombet e tokës - Psalmi. 2: 8

53). Babai, në emër të Jezusit, le të vazhdojë të konsumojë zellin e Zotit zemrat e të krishterëve në të gjithë këtë komb, duke marrë kështu më shumë territore për Krishtin në tokë - Gjoni 2: 17, Gjoni. 4:29

54). Babai, në emër të Jezusit, ktheni çdo kishë të këtij kombi në një qendër ringjalljeje, duke vendosur kështu sundimin e shenjtorëve në vend - Mikenë. 4 1-2

55). Babai, në emër të Jezusit, shkatërrojë çdo forcë që militon kundër rritjes së kishës në Ganë, duke çuar kështu në rritje dhe zgjerim të mëtejshëm - Isaia. 42:14

56). Babai, në emër të Jezusit. le që zgjedhjet e vitit 2020 në Ganë të jenë të lira dhe të drejta dhe le të jenë të pavlefshme nga dhuna zgjedhore gjatë gjithë kohës - Jobi 34:29

57). Babai, në emër të Jezusit, shpërndan çdo axhendë të djallit për të zhgënjyer procesin zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme në Gana - Isaia 8: 9

58). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë shkatërrimin e çdo pajisje të njerëzve të këqij për të manipuluar zgjedhjet e vitit 2020 në Gana-Job 5:12

59). Babai, në emrin e Jezusit, le të ketë operacione pa pengesa gjatë gjithë procesit zgjedhor të vitit 2020, duke siguruar kështu paqen në tokë - Ezekielin. 34:25

60). Babai, në emër të Jezusit, ne kundërshtohemi me çdo formë të keqpërdorimeve elektorale në zgjedhjet e ardhshme në Ganë, duke shmangur kështu krizën pas zgjedhjeve - Ligji i Përtërirë. 32: 4

reklamat
Previous articleNdihma është në rrugën e duhur
Next articleLutja për Kombin e Nigerisë
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një Njeri i Zotit, i Cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të shfaqur fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu unë do të doja t'ju ftoj të bashkoheni në Grupin tonë të Fuqishëm të Lutjes 24 orë në Telegram. Klikoni në këtë lidhje për t'u bashkuar tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu