Lutja për Kombin e MAURITIUS

0
1875
Lutja për Mauritius

Sot, ne do të angazhohemi në lutjen e kombit të Mauritius. Mauritius ndodhet rajoni i Afrikës Jugore, vetëm rreth 800 km larg nga Madagaskari në pjesën lindore. Kur kërkoni për disa nga qytetet më të bukura në Afrikë, Mauritius është njëri prej tyre. Kombi vlerësohet si një nga vendet më të vizituara në kontinentin Afrikan me qindra udhëtarët që lëvizin në vend për turizëm.

Mauritius është një ishull me afro 1.2 milion njerëz si në vitin 2018 kur ata mbajtën regjistrimin e fundit. Kombi i Mauritiusit ka përmasa të vogla dhe popullsi dhe ka pasuri të mjaftueshme për të ushqyer njerëzit e saj.
Krenaria për të qenë një nga PBB-ja më e lartë për frymë në të gjithë Afrikën me një GDP prej 20,500 $. Këtu është një nga vendet e pakta në Afrikë me një përqindje të ulët të njerëzve që jetojnë nën kufirin e varfërisë. Në Mauritius, vetëm rreth 8% e njerëzve të saj jetojnë nën kufirin e varfërisë. Disa nga eksportet kryesore të vendit përfshijnë,: veshje dhe tekstile, peshk, sheqer etj.
Duke gjykuar nga të gjitha këto fakte të mira dhe gojarake për vendin, do të fillonte të pyesim pse është e nevojshme të thuash akoma një lutje për kombin e Mauritius.

PSE DUHET të luteni për MAURITIUS

Duke mos pasur parasysh faktin që shkrimi e kishte urdhëruar atë që të lutemi gjithmonë 1 Thesalonikasve 5:17 Lutuni pa u ndalur. Shtë gjithashtu e rëndësishme të luteni për Mauritius që gjithçka duhet të vazhdojë përpara dhe të mbetet e mirë. Sepse, është më mirë që dikush të jetë i varfër dhe të përpiqet të bëhet i pasur, sesa që dikush të ketë pasuri të përjetshme dhe krejt papritur gjithçka të zbresë. Diçka e ngjashme ka ndodhur për disa vende të Afrikës, dikur ka qenë një kohë kur gjithçka po shkonte mirë, ekonomia është e pasur, qeveria është e aftë të përmbushë nevojat e njerëzve, gjithçka është në rregull me ta. Por ndodhi krejt papritur, më e keqja dhe e papritura.

Megjithë pasurinë në tokën e Mauritius, është ende e dobishme që Perëndia të ftohet në komb. Në momentin kur njeriu ndjen se nuk ka më nevojë për Zotin, në momentin kur njeriu mendon se mund të bëjë gjithçka vetë, momenti kur krenaria dhe egoja e kanë mbuluar me sukses ndjenjën e arsyetimit të një individi, Zoti zemërohet me një person të tillë. Ne kemi përjetuar raste të ngjashme në Bibël, mbreti Uziah është një shembull i mirë i kësaj.

Lutuni për qeverinë e MAURITIUS

Proverbat 4: 7: «Urtësia është gjëja kryesore; prandaj merrni zgjuarsi dhe kuptoni gjithcka.
Shkrimet zbulojnë se mençuria është kryesore dhe është e dobishme ta drejtosh. Tani që gjërat po shkojnë mirë, kur qeveria e Mauritius ka nevojë për më shumë lutje. Nëse gjërat do të vazhdojnë ashtu siç është dhe do të ketë një rritje të ekonomisë së kombit, qeveria ka nevojë për lutjen e shenjtorëve.
Proverbs 29: 2 Kur të drejtët janë në pushtet, njerëzit gëzohen; por kur të pabesi sundon, njerëzit vajtojnë. Selia qeveritare e Mauritius duhet të jetë e ndaluar që një njeri i padrejtë të kapë. Zoti duhet të instalojë vazhdimisht një njeri pas zemrës së Tij në selinë e qeverisë.

Lutuni për njerëzit e MAURITIUS

Nuk ka dyshim se njerëzit e Mauritius janë njerëz të shkëlqyeshëm. Ata janë mjaft të dashur dhe shumë paqësorë. Vështirë se do të gjente një person që jeton në varfëri në Mauritius, ndryshe nga disa vende të tjera në Afrikë.
Sidoqoftë, fjalët e Apostullit Pal në librin e Filipianëve 3: 10-11 Filipianëve 3:10 që ta njoh, fuqinë e ringjalljes së tij dhe shoqërinë e vuajtjeve të tij, duke u bërë të përputhshme me vdekjen e tij;

Filipianëve 3:11 Nëse me çfarëdo mënyre mund të arrij në ringjalljen e të vdekurve. Ekziston nevoja që njerëzit e Mauritius të dinë më shumë dhe të kenë më shumë etje për Zotin. Rreshtimi i argjendit është se njerëzit arrijnë ta gjejnë vetëm Zotin kur janë në gjendje të dëshpëruar, por kur gjërat po shkojnë mirë me ta, të gjithë vetëm fillojnë të mendojnë për biznesin e tyre duke e lënë Perëndinë të mos dalë nga kjo fotografi.
Thelbi i krijimit të njeriut është që ai të ketë një shoqëri të vazhdueshme me krijuesin e tij (Zotin). Kur ka një thyerje në zinxhirin e komunikimit midis njeriut dhe Zotit, djalli nuk është larg nga skena.

Lutuni për ekonominë e MAURITIUS

Po! Ekonomia është e qetë dhe vazhdimisht në rritje që kur kombi fitoi pavarësinë e saj në vitin 1968. Para pavarësisë, kombi i Mauritius ishte nën ekonominë standarde. Sidoqoftë, pas pavarësisë, Mauritius mbetet ndër vendet më miqësore të biznesit të Afrikës Nën-Sahariane.
Turizmi dhe Teknologjia e Komunikimit të Informacionit (TIK) është bërë burimi më i madh dhe më i lartë i të ardhurave për kombin e Mauritius.
Sidoqoftë, është e rëndësishme që kur të themi një lutje për kombin e Mauritius, të kujtojmë ekonominë. Zinxhiri i suksesit të ekonomisë nuk duhet të ketë ndonjë ndryshim të prapambetur.

Lutuni për KISHA

Pavarësisht nga pasuria e kombit, ka kaq shumë njerëz që po jetojnë nën standardin shpirtëror që Zoti ka në plan për ta. Ekziston nevoja për kanalizim shpirtëror të shumë njerëzve që do t'i çlironte ata nga ndotja themelore dhe skllavërimi. Gjithashtu, kjo do t'i ndihmojë ata të arrijnë lirinë nga zgjedhjet shpirtërore dhe skllavërimet që i kanë mbajtur ata për një kohë të caktuar në një vend të veçantë.
Meqenëse burrat në korridorin e pushtetit nuk dështuan, është e rëndësishme që ata që ndodhen në korridorin e shpirtërore të lehtësojnë vuajtjet dhe dhimbjet shpirtërore të njerëzve. 1 Pjetrit 1: 15-1 6: "Por, siç është i shenjtë ai që ju thërret, ju jeni të shenjtë në çdo mënyrë bisede; Sepse është shkruar: Bëhu i shenjtë; sepse unë jam i shenjtë. ”Ekziston nevoja përmes adhuruesve që do t'i shërbejnë Perëndisë në të vërtetë dhe me shpirt.
Përfundimisht, Mauritius ka nevojë për lutjen e shenjtorëve që të vazhdojë të lëvizë.

L PONDA LUTJE P FORR ARTIKUJT

1). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj për mëshirën dhe dashamirësinë tuaj që e përkrahni këtë komb që nga pavarësia e deri më sot - Vajtimet. 3:22

2). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që na keni dhënë paqe me çdo mënyrë në këtë komb deri tani - 2T Chessalonians. 3:16

3). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që zhgënjeuat pajisjet e të pabesëve kundër mirëqenies së këtij kombi në çdo moment deri tani - Jobi. 5:12

4). Babai, në emër të Jezusit, ju falënderoj që keni çrregulluar çdo bandë të ferrit kundër rritjes së kishës së Krishtit në këtë komb - Mateut. 16:18

5). Babai, në emrin e Jezusit, ju falënderoj për lëvizjen e Frymës së Shenjtë në gjatësinë dhe gjerësinë e këtij kombi, duke rezultuar në rritjen dhe zgjerimin e vazhdueshëm të kishës - Akti. 2:47

6). Babai, në emër të Jezusit, për hir të të zgjedhurve, e çliron këtë Komb nga shkatërrimi i plotë. - Zanafilla. 18: 24-26

7). Babai, në emër të Jezusit, e shpengon këtë komb nga çdo fuqi që dëshiron ta shkatërrojë fatin e saj. - Hosea. 13:14

8). Babai në emër të Jezusit, dërgoni engjëllin tuaj të shpëtimit për të shpëtuar Mauritius nga çdo forcë shkatërrimi e veshur kundër saj - 2 Mbretërve. 19: 35, Psalm. 34: 7

9). Babai, në emër të Jezusit, ruajeni Mauritius nga çdo bandë e ferrit që synonte shkatërrimin e këtij Kombi. - 2kings. 19: 32-34

10). Babai, në emër të Jezuit, e liroi këtë komb nga çdo grackë shkatërrimi të vendosur nga të pabesët. - Zefhaniah. 3:19

11). Babai, në emër të Jezusit, shpejtoni hakmarrjen tuaj ndaj armiqve të paqes dhe përparimit të këtij kombi dhe le të shpëtohen qytetarët e këtij kombi nga të gjitha sulmet e të pabesëve - Psalmi. 94: 1-2

12). Babai, në emër të Jezusit, shpaguajë shtrëngimin për të gjithë ata që shqetësojnë paqen dhe përparimin e këtij kombi edhe kur lutemi tani - 2 Thesalonikasve. 1: 6

13). Babai, në emër të Jezusit, le të shtypet çdo bandë kundër rritjes dhe zgjerimit të vazhdueshëm të kishës së Krishtit në Mauritius - Mateu. 21:42

14). Babai, në emër të Jezusit, le të marrë fund ligësia e të pabesëve kundër këtij kombi, ashtu si ne lutemi tani - Psalmi. 7: 9

15). Babai, në emër të Jezusit, ndizni zemërimin tuaj mbi të gjithë autorët e vrasjeve të dëshpëruara në këtë komb, ndërsa ju bie shi mbi të gjithë ata zjarr, gur guri dhe një tundim i tmerrshëm, duke dhënë kështu prehje të përhershme për qytetarët e këtij kombi - Psalmi. 7:11, Psalmi 11: 5-6

16). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë shpëtimin e Mauritius nga fuqitë e errësirës duke pretenduar kundër fatit të saj - Efesianëve. 6:12

17). Babai, në emër të Jezusit, lëshoni instrumentet tuaja të vdekjes dhe shkatërrimit kundër çdo agjenti të djallit, të shkatërruar fatin e lavdishëm të këtij kombi - Psalmi 7:13

18). Babai, me anë të gjakut të Jezusit, lëshoni hakmarrjen tuaj në kampin e të pabesëve dhe rivendosni lavdinë tonë të humbur si komb. -Isaia 63: 4

19). Babai në emër të Jezusit, le çdo imagjinatë të lig të të pabesëve kundër këtij kombi të bie mbi kokat e tyre, duke rezultuar në përparimin e këtij kombi - Psalmi 7: 9-16

20). Babai, në emrin e Jezusit, ne dekretojmë gjykim të shpejtë kundër çdo force që i reziston rritjes ekonomike dhe zhvillimit të këtij kombi - Predikuesit. 8:11

21). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë kthesën e mbinatyrshme për kombin tonë Mauritius. - Ligji i përtërirë. 2: 3

22). Baba, me anë të gjakut të qengjit, ne shkatërrojmë çdo forcë stanjacioni dhe zhgënjimi që militojnë kundër përparimit të kombit tonë Mauritius. - Eksodi 12:12

23). Babai në emër të Jezusit, ne dekretojmë rihapjen e çdo dere të mbyllur kundër fatit të Mauritius. -Zbulesa 3: 8

24). Babai në emër të Jezusit dhe me mençurinë nga lart, lëvizni këtë komb përpara në të gjitha fushat duke rikthyer kështu dinjitetin e saj të humbur. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Babai në emër të Jezusit, na dërgoni ndihmë nga lart që do të kulmojë në përparimin dhe zhvillimin e këtij kombi - Palsalmi. 127: 1-2

26). Babai, në emër të Jezusit, çohu dhe mbro të shtypurit në Mauritius, kështu që toka të çlirohet nga të gjitha format e padrejtësisë. Psalm. 82: 3

27). Babai, në emër të Jezusit, fut në mbretërimin e drejtësisë dhe të barazisë në Mauritius, në mënyrë që të sigurojë fatin e saj të lavdishëm. - Daniel. 2:21

28). Babai, në emër të Jezusit, sillni para të drejtit të gjithë të pabesit në këtë komb duke vendosur kështu paqen tonë të qëndrueshme. - Fjalët e urta. 11:21

29). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë ngritjen e drejtësisë në të gjitha punët e këtij kombi duke vendosur kështu paqen dhe prosperitetin në tokë. - Isaia 9: 7

30). Babai, me anë të gjakut të Jezusit, e çliroi Mauritius nga të gjitha format e paligjshmërisë, duke rivendosur kështu dinjitetin tonë si komb. -Eklisiastiu. 5: 8, Zakaria. 9: 11-12

31). Babai, në emër të Jezusit, le paqen tuaj të mbretërojë në Mauritius me çdo mënyrë, pasi heshtni të gjithë autorët e trazirave në vend. -2T Chessalonians 3:16

32). Babai, në emër të Jezusit, na jep udhëheqës në këtë komb që do ta përdorin kombin në sfera paqeje dhe prosperiteti më të madh. -1 Timoteut 2: 2

33). Babai, në emër të Jezusit, jepni pushim gjithëpërfshirës të Mauritius dhe lëreni që kjo të çojë në përparim dhe prosperitet gjithnjë në rritje. - Psalmi 122: 6-7

34). Babai, në emrin e Jezusit, ne shkatërrojmë çdo formë trazirash në këtë komb, duke rezultuar në rritjen dhe zhvillimin tonë ekonomik. Psalmi. 46:10

35). Babai, në emër të Jezusit, le të vendoset besëlidhja juaj e paqes mbi këtë komb Mauritius, duke e kthyer kështu atë në një zili të kombeve. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Atë, në emër të Jezusit, le të lindin shpëtimtarët në tokën që do të shpëtojë shpirtin e Mauritius nga shkatërrimi - Obadiah. 21

37). Babai, në emër të Jezusit, na dërgoni udhëheqës me aftësitë dhe integritetin e kërkuar që do ta çojnë këtë komb nga pylli - Psalmi 78:72

38). Babai, në emër të Jezusit, burra dhe gra pozicione të pajisura me mençurinë e Zotit në vendet e autoritetit në këtë vend, duke sjellë kështu këtë komb një të ri në fushën e paqes dhe prosperitetit - Zanafilla. 41: 38-44

39). Babai, në emër të Jezusit, le vetëm individët me pozicion hyjnor të marrin mbretërimin e udhëheqjes në këtë komb në të gjitha nivelet nga tani e tutje - Daniel. 4:17

40). Babai, në emër të Jezusit, ngre udhëheqës me zemër të mençur në këtë vend me dorën e të cilit barrierat që qëndrojnë kundër paqes dhe përparimit të këtij kombi do të hiqen nga rruga - Predikuesit. 9: 14-16

41). Babai, në emër të Jezusit, ne vijmë kundër masës së korrupsionit në Mauritius, duke rishkruar kështu historinë e këtij kombi - Efesianët. 5:11

42). Babai, në emër të Jezusit, e çliroi Mauritius nga duart e udhëheqësve të korruptuar, duke rivendosur kështu lavdinë e këtij kombi - Proverbat. 28:15

43). Babai, në emër të Jezusit, ngre një ushtri udhëheqësish me frikë nga Zoti në këtë komb, duke rivendosur kështu dinjitetin tonë si komb - Proverbat 14:34

44). Babai, në emër të Jezusit, le të ketë frikë nga Zoti të ngopë gjatësinë dhe gjerësinë e këtij kombi, duke hequr kështu turpin dhe qortimin nga kombet tona - Isaia. 32: 15-16

45). Babai, në emër të Jezusit, kthehu dorën kundër kundërshtarëve të këtij kombi, që po bllokojnë rrugën përpara drejt rritjes dhe zhvillimit tonë ekonomik si komb - Psalmi. 7: 11, Proverbat 29: 2

46). Babai, në emër të Jezusit, rivendosni në mënyrë të mbinatyrshme ekonominë e këtij kombi dhe le të mbushet përsëri kjo tokë me të qeshura - Joel 2: 25-26

47). Babai, në emër të Jezusit, do t'i japë fund telasheve ekonomike të këtij kombi duke rikthyer kështu lavdinë e saj të kaluar - Proverbat 3:16

48). Babai, në emër të Jezusit, shkatërroni rrethimin mbi këtë komb, duke përfunduar kështu trazirat tona politike për një kohë të gjatë - Isaia. 43:19

49). Babai, në emër të Jezusit, e liroi këtë komb nga masa e papunësisë duke nxitur valë revolucioni industrial në vend -Psalmi.144: 12-15

50). Babai, në emër të Jezusit, ngrini udhëheqës politikë në këtë komb që do ta futin Mauritius në një mbretëri të re të lavdisë - Isaia. 61: 4-5

51). Babai, në emër të Jezusit, le të vazhdojë të digjet zjarri i ringjalljes në të gjithë gjatësinë dhe frymën e këtij kombi, duke rezultuar në rritjen mbinatyrore të kishës - Zakaria. 2: 5

52). Babai, në emër të Jezusit, e bëri kishën në Mauritius një kanal ringjalljeje nëpër kombet e tokës - Psalmi. 2: 8

53). Babai, në emër të Jezusit, le të vazhdojë të konsumojë zellin e Zotit zemrat e të krishterëve në të gjithë këtë komb, duke marrë kështu më shumë territore për Krishtin në tokë - Gjoni 2: 17, Gjoni. 4:29

54). Babai, në emër të Jezusit, ktheni çdo kishë të këtij kombi në një qendër ringjalljeje, duke vendosur kështu sundimin e shenjtorëve në vend - Mikenë. 4 1-2

55). Babai, në emrin e Jezusit, shkatërrojë çdo forcë që militon kundër rritjes së kishës në Mauritius, duke çuar kështu në rritje dhe zgjerim të mëtejshëm - Isaia. 42:14

56). Babai, në emër të Jezusit. le zgjedhjet e vitit 2022 në Mauritius të jenë të lira dhe të drejta dhe le të jenë të pavlefshme të dhunës zgjedhore gjatë gjithë kohës - Punë 34:29

57). Babai, në emër të Jezusit, shpërndan çdo axhendë të djallit për të zhgënjyer procesin zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme në Mauritius - Isaia 8: 9

58). Babai, në emër të Jezusit, ne dekretojmë shkatërrimin e çdo pajisje të njerëzve të këqij për të manipuluar zgjedhjet e vitit 2022 në Mauritius-Job 5:12

59). Babai, në emrin e Jezusit, le të ketë operacione pa pengesa gjatë gjithë procesit zgjedhor të vitit 2022, duke siguruar kështu paqen në tokë - Ezekielin. 34:25

60). Babai, në emër të Jezusit, ne kundërshtohemi me çdo formë të keqpërdorimeve elektorale në zgjedhjet e ardhshme në Mauritius, duke shmangur kështu krizën pas zgjedhjeve - Ligji i Përtërirë. 32: 4

reklamat
Previous articleLutja për Kombin e Ruandës
Next articleLutja për kombin e LESOTHO-s.
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu