Lutjet për mençurinë dhe dallimin

1
3200
Lutjet për mençurinë dhe dallimin

Proverbat 4: 7: Urtësia është gjëja kryesore; prandaj merrni zgjuarsi dhe kuptoni gjithcka.

Praktikisht nuk ka asgjë aq të rëndësishme sa ecja brenda urtësi. Kjo nuk është vetëm Sofia (mençuria njerëzore) por mençuria që vjen nga lart. Disa shkrime të shenjta në Bibël bënë deklarata të qarta ekspozuese që mbështesin këtë fakt.

Apostulli i madh Pal në disa raste ndërsa shkruante letrat u lut për njerëzit që ata do të marrin Shpirtin dhe veprat e mençurisë që ata të jetojnë jetën e tyre në maksimum. Libri i Proverbave nga kapitulli i parë deri tek i fundit, foli gjerësisht se sa e rëndësishme ishte për një individ të jetonte me mençuri dhe të dallonte me të drejtë.

Në fakt, një nga provat që vërtet keni marrëdhënie me Jezusin është se ju ecni në një nivel të lartë urtësie, sepse Bibla na thotë në 1 Korintasve 1:24 se Jezui është mençuria e Zotit, prandaj nëse jeton brenda ju mençuria duhet të tregohet në jetën tuaj.

Dituria prodhon njohuri, domethënë aftësinë tuaj për të perceptuar dhe kuptuar gjithnjë gjërat me anë të Frymës së Zotit dhe për të gjykuar me mençuri. Kur keni mençuri, mund ta kuptoni qëllimin hyjnor të Zotit për jetën tuaj. Kjo është arsyeja pse Apostulli Pal u lut për kishën në Efes në librin e Efesianëve 1: 17, që ata të jenë të mbushur me Frymën e mençurisë dhe zbulesës, në mënyrë që ata të njohin shpresën e thirrjes së Zotit për jetën e tyre. Fryma e mençurisë ju ndihmon gjithashtu të veproni në mënyra që i pëlqen Perëndisë. Shumica e kohës mendojmë se për shkak se jemi duke përfshirë aktivitete shpirtërore, automatikisht do të thotë që ne jemi të kënaqur me Zotin, por libri i Kolosianëve 1: 9 na thotë se derisa të jemi të mbushur me njohuri të vullnetit të Zotit me gjithë mençurinë, nuk do të jemi në gjendje ta ju lutem plotësisht Zotit.

Gjithashtu, Fryma e mençurisë na ndihmon të jetojmë një jetë pa luftë sepse na zbulon ato plane të mëdha që Zoti ka bërë për paqen tonë. Libri i 1cor: 2 na tregon se ekziston një mençuri e fshehur që Zoti e ka rezervuar për lavdërimin e popullit të Tij, por kjo mençuri mund të zbulohet vetëm nga Fryma e Zotit për ne.

Edhe Jezuit i duhej Fryma e mençurisë dhe zgjuarsisë që Ai të përmbushte misionin e Tij në tokë. Libri i Isaisë 11 na tregon se tashmë kishte ardhur një profeci para lindjes së Mesisë duke zbuluar se Ai do të zotëronte dimensione të ndryshme të Shpirtit, njëra prej të cilave ishte Fryma e mençurisë.

Fryma e gjykimit ju ndihmon të merrni gjykimet dhe vendimet e duhura përballë situatave sfiduese. Libri i 1 Korintasve 2:14 na tregon se gjërat që Fryma e Perëndisë na thotë neve mund të kuptohen vetëm nga ata që kanë Frymën e dallimit, kjo për shkak se udhëzimi që Zoti jep gjithmonë duket i pamend për njeriun e zakonshëm.

Nëse dëshironi të veproni në një gjykim shpirtëror të një niveli të lartë dhe të jetoni në bazë të vullnetit të Zotit për ju, atëherë duhet të luteni me zell për Shpirtin e mençurisë dhe aftësisë dalluese. Libri i Jakovit na thotë se nëse kemi nevojë për mençuri, ne jemi në liri të kërkojmë nga Perëndia, i cili u jep të gjithëve dhe i ngritur nga askush. Unë kam përpiluar disa lutje personale për mençuri dhe zgjuarsi për t'ju udhëhequr ndërsa përpiqeni të njihni vullnetin e Zotit për jetën tuaj. Ndërsa luteni këtë lutje me anë të besimit sot, unë shoh frymën e mençurisë dhe gjykimit që punon në jetën tuaj me emrin Jezu Krisht.

Lutjet për mençurinë

• Atë Qiellor, ju thatë në fjalën tuaj, në Jakovin 1: 5 se nëse dikush ka mungesë mençurie që ai të kërkojë prej jush që u jep lirisht të gjithëve pa qortuar. Zot, prandaj pranoj që kam nevojë për mençurinë që vetëm ju mund të jepni, derdhni mbi mua Frymën tuaj të mençurisë në masën e saj të plotë në emrin e Jezusit.

• Zot kërkoj sipas librit të Efesianëve 1 nga vargu 16, që të më jepni Shpirtin e mençurisë dhe zbulesës në Njohurinë për ju, sytë e zemrës sime janë ndriçuar që unë të njoh shpresën e thirrjes suaj dhe pasurive të trashëgimisë suaj të lavdishme në shenjtorë dhe madhështi të pafundme të fuqisë suaj ndaj meje që besojnë sipas veprës së fuqisë tuaj të madhe në emër të Jezusit.

• Ati Qiellor, unë nuk dua të vazhdoj të bëj gabime dhe kthesa të gabuara në jetë, më jep Shpirtin e mençurisë dhe gjykimit, në mënyrë që të njoh ato mençuri të fshehura që janë përgatitur për lavdinë time. Fryma e Shenjtë e ëmbël sipas librit të 1cor 2, unë kërkoj që të kërkoni mendjen e Perëndisë dhe t'i zbuloni këto gjëra për mua në emër të Jezusit.

• Atë që e kërkoj sipas librit të Kolosianëve 1: 9, Unë kërkoj që të më mbushni me njohurinë e vullnetit tuaj në të gjitha mençuritë dhe mirëkuptimet shpirtërore, në mënyrë që të eci i denjë për zotin, duke e kënaqur plotësisht Atë dhe duke rritur dijen të Zotit në emrin Jezus.

• Zot, unë kërkoj që të më japësh një Frymë dalluese, në mënyrë që të mund të marr vendime të duhura në çdo kohë, që edhe kur udhëzimet e tua të duken të marrëza, unë do t'i bindem megjithatë, duke e ditur që ata do të më ndihmojnë të jetoj drejtpërdrejt në qendër të vullneti juaj në emër të Jezusit.

• Libri i Llukës 2:52 na tregon se Jezui u rrit me mençuri dhe shtat. Prandaj, babai Qiellor unë kërkoj që ju nuk më jepni Shpirtin e mençurisë, por që do të më ndihmoni të rritem vazhdimisht në të, në mënyrë që të mos biem nga udhëheqja juaj në të gjitha stinët e jetës në emër të Jezusit.

• O Zot, fjala jote regjistron që Zoti i dha Danielit dhe tre djemve të tjerë Hebrenj mençuri dhe mirëkuptim në të gjitha aftësitë dhe për shkak të kësaj ata u dalluan midis të gjithë bashkëmoshatarëve të tyre, prandaj unë kërkoj që të më dhurosh të njëjtën frymë, në mënyrë që të qëndroj i veçantë në çdo sferë të jetës që e gjej veten me emrin Jezus.

• Shkrimi na tregon se midis popullit të Izraelit, kishte një fis që ishte në gjendje të dallonte kohërat dhe të dinte se çfarë duhet të bënin bijtë e Izraelit. Zot, unë kërkoj që tani dhe në çdo kohë, ju do të më ndihmoni të dalloj kohërat dhe të di saktësisht se çfarë duhet të bëj në emrin e Jezusit.

• Fjala juaj thotë te Proverbat se me zgjuarsi vjen jeta e gjatë. Babai më mbush me frymën tënde të mençurisë, në mënyrë që të jetoj gjatë për të përmbushur mandatin tënd mbi tokë në emrin Jezus.

• Zot, unë lutem për çdo anëtar të trupit të Krishtit që ju të derdhni mbi ta edhe Frymën e mençurisë, në mënyrë që ata t'ju njohin zemrën për ta dhe ata të ecin në qendër të vullnetit tuaj në emrin e Jezusit.

Lutjet për dallim

• Baba, ju falënderoj për dashurinë tuaj të pakushtëzuar për jetën time në emrin Jezu Krisht

• O Atë, unë kërkoj që mëshira jote të mbizotërojë mbi gjykimin në jetën time sot në emrin Jezus Krisht

• Atë, më duro me Frymën e dallimit tani në emrin e Jezu Krishtit.

• O Atë, hap sytë e mi shpirtëror për të parë atë që sytë e mi fizikë nuk mund të shohin në emrin e Jezu Krishtit.

• Babai, me drejtimin e Frymës së Shenjtë, urdhëroni hapat e mia ndërsa unë përshkoj Udhëtimin e jetës emrin Jezu Krisht

• Babai hap sytë për të perceptuar të keqen përpara se të më kapërcejë në emrin e Jezu Krishtit.

• Unë deklaroj sot se ditët e mia të konfuzionit kanë mbaruar në emrin e Jezu Krishtit

• Unë deklaroj se ditët e mia të verbërisë shpirtërore kanë mbaruar në emrin e Jezu Krishtit

• Unë deklaroj se Fryma e gjykimit në punë në jetën time në emrin e Jezu Krishtit.

• Nga kjo ditë tani e tutje do të di me Frymën e Perëndisë gjithnjë se çfarë të bëj në kohën e duhur në emër të Jezu Krishtit.

• Unë shpall sot se asnjë armë e krijuar kundër meje nuk do të përparojë në emrin e Jezu Krishtit

• frienddo mik i keq në jetën time do të ekspozohet nga dhurata e gjykimit në mua në emër të Jezu Krishtit.

• Ditët e mia të dështimit janë mbi emrin Jezus Krisht

• Ditët e mia të zhgënjimeve janë mbi emrin e Jezu Krishtit

• Ditët e mia të prapambetjeve janë mbi emrin e Jezu Krishtit

• Faleminderit Atë që më pagëzove me emrin Fryma e Mësimit Jezu Krisht

• Faleminderit Jezus.

reklamat

1 KOMENT

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu