Psalmi 32 Mesazhi Vargu Nga Vargu

0
925
Psalmi 32 Mesazhi Vargu Nga Vargu

Sot, ne do të shikojmë në Psalmin 32 vargun e mesazhit me vargje dhe se si ai vlen për jetën tonë. Një nga dhuratat më të mëdha që janë vënë në dispozicion të njeriut qysh prej rënies së tij në kopsht, është dhurata e faljes përmes gjaku i Krishtit. Kjo është ajo që psalmisti kërkon të shpjegojë në Psalmin 32. Midis shumë pasazheve të shpërndara në Bibël, Psalmi 32 është ai që e quan një njeri të bekuar si rezultat i falja e mëkateve të tij. Përfundon për të shpjeguar përfitimet që vijnë nga bërja e drejtë me Perëndinë.

Për më tepër, Psalmi 32 vargu i mesazhit me varg është një psalm profetik që preku jetën e drejtësisë me anë të besimit që do të vinte përmes vdekjes së Krishtit. Ajo i ekspozon lexuesve, çfarë do të thotë që Zoti të mos merret me dashje për mëkatet e dikujt. Një drejtësi që vjen thjesht duke përqafuar drejtësinë e Zotit dhe duke i besuar atij. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme që si individë dhe kombe, ta kuptojmë këtë psalm dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë.

PSALM 32 KUJDES VERSE NGA VERSE.

Varg 1: Lum ai që mëkati i është falur, mëkati i të cilit është i mbuluar.

Ky varg përshkruan atë që në të vërtetë do të thotë të bekosh si person. Të jesh i bekuar do të thotë të jesh i lumtur, me fat të lakmueshëm. Psalmisti na thotë se një njeri mund të jetë i gjithë këta kur falen veprimet e tij. Mëkati ka qenë gjithmonë një pengesë midis Zotit dhe njeriut. Ajo e ka privuar njeriun nga të gjitha mirësitë dhe trashëgiminë që mund të marrë tek Zoti. Duke e bërë atë të ndjehet gjithmonë i pakualifikuar për të hyrë në praninë e Zotit. Por e gjithë kjo mund të krijojë rrugë për një jetë të lumturisë dhe bekimit kur Zoti anullon mëkatet e tij. Vini re, thotë se i bekuar është njeriu, mëkatet e të cilit janë të mbuluara, dhe jo ai që mbulon mëkatet e tij. Prandaj do të thotë që e mohoni veten të bekuar kur mbuloni mëkatet tuaja.

Varg 2: Lum ai njeri, të cilit Zoti nuk e imponon paudhësinë dhe me frymën e të cilit nuk ka mashtrim.

Ky varg shkon më tej për të përcaktuar se sa me fat është një njeri, mëkatet e të cilit Zoti nuk merr parasysh. Natyra e njeriut është e tillë që i lejon atij të bëjë gabime vazhdimisht. Zemra e tij është vazhdimisht e mbushur me mashtrime dhe ligësi. Prandaj, është një bekim kur Zoti zgjedh të mos marrë parasysh gabimet e tij të përsëritura. Kjo na ndihmon të kuptojmë dashurinë e pakushtëzuar të Zotit për ne dhe rëndësinë e vdekjes së djalit të tij, vdekja e të cilit largoi fajin e mëkatit nga ne një herë e përgjithmonë.

Varg 3: Kur heshtja, kockat e mia depilohen nëpër zhurmën time tërë ditën.

Psalmisti këtu përshkruan dhimbjen e mbulimit të mëkateve tona dhe mos i rrëfimit të tij Perëndisë. Perëndia na do pa kushte dhe nuk mban asgjë kundër nesh, por ne i mohojmë vetvetes aftësinë për të marrë atë dashuri kur refuzojmë të rrëfejmë veprimet tona. Ne jemi të mbushur me një ndjenjë faji dhe papërshtatshmërie sa herë që të ndodhë kjo, ndërsa tërë kohën kur Zoti pret që ne të vijnë hapur tek ai. Ai thotë se nëse veprojmë kështu, ai është i gatshëm të na falë dhe të na pastrojë. Faji i një vepre që rrëfeu, e bëri psalmistin të zhurmonte me lotë gjithë ditën. Mënyra e vetme për të shmangur të tilla në jetën tonë është duke rrëfyer mëkatet tona.

Varg 4: Dita dhe nata dora jote ishte e rëndë mbi mua; lagështia ime kthehet në thatësirën e verës.

Psalmisti këtu mendon se dora e Zotit ishte e rëndë mbi të mbase në zemërim për shkak të mëkatit të tij. Ai e ndien se Zoti po e ndëshkon dhe ai ndjehet i drenazhuar nga kjo. Kjo është saktësisht se si ne ndiejmë kur kemi mëkate të zbuluara. Ne mendojmë se Zoti është kundër nesh dhe ia atribuojmë çdo vështirësi në jetën tonë, duke supozuar se ai po na ndëshkon. Epo, dashuria e Zotit për ne është e pakushtëzuar dhe ai nuk na ndëshkon për secilin tonë. Përkundrazi, janë mëkatet tona të zbuluara ato që na bëjnë gjërat. Kjo është arsyeja pse gjëja e parë që Zoti pret nga ne të bëjmë kur bëjmë gabim është t'i drejtohemi atij për falje. Shumëçka ndodh kur i hapemi atij dhe i lëmë të kapë jetën tonë përsëri.

Vargu 5: Unë e pranova mëkatin tim ndaj teje dhe paudhësinë time nuk e kam fshehur. Unë thashë se do t'i rrëfej shkeljet e mia ndaj Zotit dhe ti i ke falur paudhësinë e mëkatit tim.

Kjo është ajo që pritet të bëjmë si fëmijët e Zotit. Të pranojmë gjithnjë mëkatet tona ndaj Zotit, në mënyrë që ai të na falë. Kjo ishte një pikë kthese për psalmistin. Ai e kishte kuptuar që vazhdimisht të mbulojë mëkatin e tij do t'i sjellë më shumë dhimbje dhe kështu ai nuk kishte zgjidhje tjetër përveçse t'i rrëfente të gjitha. Nuk është turp për ne kur i drejtohemi hapur Zotit të rrëfejmë mëkatet tona. Përkundrazi, është e turpshme kur ne nuk e pranojmë atë tek ai dhe nuk lejojmë që kundërshtari ynë të përfitojë nga ne. Zoti është i gatshëm të na falë nëse shkojmë tek ai me përulësi.

Vargu 6: Për këtë do të lutet secili që është i perëndishëm në një kohë kur të mund të gjesh: me siguri në përmbytjet e ujërave të mëdha, ata nuk do t'i afrohen.

Kjo është një riafirmim i rëndësisë së shkuarjes te Zoti për falje. Psalmisti këshillon të gjithë të luten njësoj në kohëra si kjo. Ai madje shkoi më tej për të thënë se kur të vijë një përmbytje e madhe, ajo nuk do t'i ruajë ato. Përmbytjet mund të jenë në formën e shqetësimit ose dhimbjes ose të ndonjë forme tjetër trazirash. Sidoqoftë, kjo bëhet e mundur vetëm kur zbulojmë mëkatet tona para Zotit.

Varg 7: Ti je vendi im i fshehur; ti do të më ruaj nga telashet; ti do të më shoqërosh në lidhje me këngët e shpëtimit.

Këtu është një përfitim i madh që unë i mbuloj gabimet dhe përqafoj drejtësinë e Zotit. Ne do të jemi në gjendje të themi me siguri si psalmisti se Zoti është vendi ynë i fshehur, i aftë të na ruajë nga çdo e keqe. Ai është rojtari dhe hija e të gjithë atyre që jetojnë drejt tij. Ai gjithmonë do të na çlirojë nga çdo rrezik si nga ata për të cilët ne jemi të vetëdijshëm, ashtu edhe nga ata që nuk jemi.

Varg 8: Unë do të të mësoj dhe do të të mësoj në rrugën që ti do të shkosh; do të të drejtoj me syrin tim. Kjo është gjithashtu ajo që Zoti synon të bëjë për ne nëse jemi të gatshëm të braktisim gabimet tona dhe t'i besojmë. Ai thotë se do të na mësojë rrugën për të shkuar, duke na udhëzuar dhe këshilluar me syrin e tij. Një nga gjërat më të mira që mund t'i ndodhë një burri është të udhëhiqet nga Zoti gjatë gjithë rrugëtimit të jetës së tij. Një njeri i tillë kurrë nuk do të humbasë hapat e tij pa marrë parasysh çfarë. Ai e di fillimin nga fundi dhe ai mund të tregojë kur po bëjmë kthesat e duhura ose të gabuara.

Vargu 9: Mos u bëni si kali apo mushka, të cilët nuk kanë mend: goja e kujt duhet të mbahet me grimë dhe me urë, që të mos afroheni te ju.

Nëse Zoti dëshiron të na udhëzojë, atëherë ne duhet të jemi të gatshëm ta lejojmë atë ta bëjë atë. Ne jo gjithmonë duhet ta bëjmë atë të na detyrojë të bëjmë ofertat e tij. Ne duhet të zgjedhim të mos jemi si një kal i cili duhet të kontrollohet me një urë përpara se të bindet. Mund të shohim gjithashtu nga ky psalm, që Zoti kërkon pjesëmarrjen tonë që ne të shohim më të mirën e tij në jetën tonë. Edhe pse ai ka përgatitur më të mirën për ne, ai nuk do të na detyrojë ta kemi, ne duhet të jemi të gatshëm ta kemi.

Varg 10: Shumë hidhërime do të jenë për të pabesët; por ai që ka besim te Zoti, mëshirën e tij do ta mëshirojë.

Këtu shohim përsëri se çfarë besimi tek zotëria mund të na bëjë. Psalmisti thotë që do të rrethohemi nga mëshira e Zotit. Me fjalë të tjera, nëse besojmë në aftësinë e Zotit për të na mbajtur mëkatin dhe t'i bëjmë hapur kurdoherë që bëjmë gabim, ai gjithmonë do të tejkalojë gabimet tona.

Varg 11: Gëzohuni tek Zoti dhe gëzohuni, të drejtë; dhe bërtitni nga gëzimi të gjithë ju që keni zemër të ndershme.

Na kërkohet të gëzohemi që janë bërë të drejtë nga Zoti. Të gjithë ata që kanë pranuar gabimet e tyre dhe të cilët Zoti nuk merr parasysh mëkatet. Shumë përfitime tani janë tonat dhe kështu është e drejtë vetëm për ne të gëzohemi. Sidoqoftë, kjo do të jetë e kundërta, kur zgjedhim të mos përqafojmë dashurinë e Perëndisë për ne duke i rrëfyer fajet tona ndaj tij dhe duke i lejuar të na bëjë të drejtë me të.

KU DUHET T TO PRDORI K THT PS PSALM?

Pasi të keni vendosur kuptimin e këtij psalmi, është e rëndësishme të dini se kur do ta përdorni. Këtu disa herë ku psalmi mund të shërbejë një qëllim për ju:

 • Kur ndiheni stërvitje nga gabimet tuaja dhe keni nevojë për mëshirën e Zotit.
 • Kur keni ndjenjën e padenjës dhe dëshironi t’i rrëfeni gabimet tuaja para Zotit.
 • Kur jeni në një situatë shqetësuese dhe dëshironi që Zoti t'i dhurojë sigurinë dhe çlirimin tuaj.
 • Kur keni nevojë që Zoti të ju udhëzojë dhe drejtojë në çdo pikë të jetës tuaj.
 • Kur dëshironi që Zoti t'ju ndihmojë t'ju besoni aftësinë e tij për të jetuar një jetë të drejtë.

PSALM 32 LUTJET:

Nëse jeni në ndonjë prej situatave të renditura më lart ose më shumë, atëherë këto lutje të psalmit janë për ju:

 • Zot, unë i pranoj gabimet e mia për ju (ju mund t'i përmendni ato) dhe kërkoj që të më falni plotësisht në emrin e Jezusit.
 • Ati Qiellor, unë zgjedh të besoj në aftësinë tuaj për të më mbajtur të paturpshëm dhe përqafoj drejtësinë tuaj në emrin e Jezusit.
 • Zoti më dhuroftë guximin të të vij gjithmonë tek ju, kur bëj gabim dhe të mos i mbuloj nga ju, duke sjellë kështu dëm për ju në emrin e Jezusit.
 • Zot, unë kërkoj që kur të të thërras, do të më përgjigjesh dhe do të më çlirohesh nga çdo e keqe në emrin e Jezusit.
 • Zoti I, ashtu siç do të më udhëzosh, udhëheqësh dhe mësosh çdo hap të rrugës kur kalova jetën në emrin e Jezusit.
 • Baba, ashtu si thoshte gazi yt i fjalës sate, le që mëshira jote të më rrethojë në çdo kohë në emrin e Jezusit.
 • Baba, ju falënderoj dhe gëzohem në emrin tuaj. Unë bërtas nga gëzimi sepse më keni bërë të ndershëm në veten tuaj. Merrni gjithë lavdinë në emrin e Jezusit.

reklamat
Previous articlePsalmi 24 që do të thotë varg me varg
Next articlePsalmi 37 Kuptimi Vargu Nga Vargu
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu