Psalmi 32 Mesazhi Vargu Nga Vargu

0
3146
Psalmi 32 Mesazhi Vargu Nga Vargu

Sot, ne do të shikojmë në Psalmin 32 vargun e mesazhit me vargje dhe se si ai vlen për jetën tonë. Një nga dhuratat më të mëdha që janë vënë në dispozicion të njeriut qysh prej rënies së tij në kopsht, është dhurata e faljes përmes gjaku i Krishtit. Kjo është ajo që psalmisti kërkon të shpjegojë në Psalmin 32. Midis shumë pasazheve të shpërndara në Bibël, Psalmi 32 është ai që e quan një njeri të bekuar si rezultat i falja e mëkateve të tij. Përfundon për të shpjeguar përfitimet që vijnë nga bërja e drejtë me Perëndinë.

Për më tepër, Psalmi 32 mesazhi varg pas vargu është një psalm profetik që preku jetën e drejtësisë me anë të besimit që do të vinte përmes vdekjes së Krishtit. Ajo u ekspozon lexuesve se çfarë do të thotë për Zotin të mos marrë me qëllim asnjë përgjegjësi për mëkatet e dikujt. Një drejtësi që vjen thjesht duke përqafuar drejtësinë e Zotit dhe duke i besuar atij. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme që si individë dhe kombe, ta kuptojmë këtë psalm dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë.

PSALM 32 KUJDES VERSE NGA VERSE.

Varg 1: Lum ai që mëkati i është falur, mëkati i të cilit është i mbuluar.

Ky ajet përshkruan se çfarë do të thotë në të vërtetë të jesh i bekuar si person. Të jesh i bekuar do të thotë të jesh i lumtur, me fat për t’u patur zili. Psalmisti na thotë se një burrë mund të jetë i gjithë këta kur i falen padrejtësitë. Mëkati ka qenë gjithmonë një pengesë midis Zotit dhe njeriut. Ajo e ka privuar njeriun nga të gjitha të mirat dhe trashëgiminë që ai mund të marrë në Zot. Duke e bërë atë të ndihet gjithmonë i pakualifikuar për të hyrë në praninë e Zotit. Por e gjithë kjo mund të hapë rrugë për një jetë të lumtur dhe të bekuar kur Zoti anulon mëkatet e tij. Vini re, thotë se i lumtur është njeriu, mëkatet e të cilit janë mbuluar, jo ai që i mbulon mëkatet e tij. Prandaj, kjo do të thotë që ju ta mohoni veten të bekuar kur mbuloni mëkatet tuaja.

Varg 2: Lum ai njeri, të cilit Zoti nuk e imponon paudhësinë dhe me frymën e të cilit nuk ka mashtrim.

Ky ajet shkon më tej për të vërtetuar se sa me fat është një njeri mëkatet e të cilit Zoti nuk merr parasysh. Natyra e njeriut është e tillë që e lejon atë të bëjë gabim vazhdimisht. Zemra e tij është vazhdimisht plot mashtrim dhe ligësi. Prandaj është një bekim kur Zoti zgjedh të mos marrë parasysh gabimet e tij të përsëritura. Kjo na ndihmon të kuptojmë dashurinë e pakushtëzuar të Zotit për ne dhe rëndësinë e vdekjes së djalit të tij, vdekja e të cilit na hoqi fajin e mëkatit njëherë e përgjithmonë.

Varg 3: Kur heshtja, kockat e mia depilohen nëpër zhurmën time tërë ditën.

Psalmisti këtu përshkruan dhimbjen e mbulimit të mëkateve tona dhe mos i rrëfimit të tij Perëndisë. Perëndia na do pa kushte dhe nuk mban asgjë kundër nesh, por ne i mohojmë vetvetes aftësinë për të marrë atë dashuri kur refuzojmë të rrëfejmë veprimet tona. Ne jemi të mbushur me një ndjenjë faji dhe papërshtatshmërie sa herë që të ndodhë kjo, ndërsa tërë kohën kur Zoti pret që ne të vijnë hapur tek ai. Ai thotë se nëse veprojmë kështu, ai është i gatshëm të na falë dhe të na pastrojë. Faji i një vepre që rrëfeu, e bëri psalmistin të zhurmonte me lotë gjithë ditën. Mënyra e vetme për të shmangur të tilla në jetën tonë është duke rrëfyer mëkatet tona.

Varg 4: Dita dhe nata dora jote ishte e rëndë mbi mua; lagështia ime kthehet në thatësirën e verës.

Psalmisti këtu mendon se dora e Perëndisë ishte e rëndë mbi të mbase nga zemërimi për shkak të mëkatit të tij. Ai e ndjen se Zoti po e dënon dhe ndihet i kulluar nga kjo. Kjo është saktësisht se si ndihemi kur mbajmë mëkate të zbuluara. Ne mendojmë se Zoti është kundër nesh dhe ia atribuojmë çdo vështirësi në jetën tonë, duke supozuar se ai po na dënon. Epo, dashuria e Zotit për ne është e pakushtëzuar dhe ai nuk na dënon për të gjithë. Përkundrazi, janë mëkatet tona të zbuluara që na bëjnë gjërat. Kjo është arsyeja pse gjëja e parë që Zoti pret nga ne të bëjmë kur bëjmë gabim është të vijmë tek ai për falje. Shumë gjëra ndodhin kur i hapemi dhe e lëmë të marrë përsëri jetën tonë.

Vargu 5: Unë e pranova mëkatin tim ndaj teje dhe paudhësinë time nuk e kam fshehur. Unë thashë se do t'i rrëfej shkeljet e mia ndaj Zotit dhe ti i ke falur paudhësinë e mëkatit tim.

Kjo është ajo që pritet të bëjmë ne si fëmijë të Zotit. Të pranojmë gjithnjë mëkatet tona përpara Zotit që ai të na falë. Kjo ishte një pikë kthese për psalmistin. Ai e kishte kuptuar se mbulimi i vazhdueshëm i mëkatit të tij do t'i sillte më shumë dhimbje dhe kështu nuk kishte zgjedhje tjetër veçse të rrëfente të gjitha. Nuk është turp për ne kur i drejtohemi hapur Zotit për të rrëfyer mëkatet tona. Përkundrazi, është e turpshme kur nuk ia pranojmë atë dhe lejojmë që kundërshtari ynë të përfitojë prej nesh. Zoti është i gatshëm të na falë nëse shkojmë tek ai me përulësi.

Vargu 6: Për këtë do të lutet secili që është i perëndishëm në një kohë kur të mund të gjesh: me siguri në përmbytjet e ujërave të mëdha, ata nuk do t'i afrohen.

Kjo është një riafirmim i rëndësisë së shkuarjes te Zoti për falje. Psalmisti këshillon të gjithë të luten njësoj në kohëra si kjo. Ai madje shkoi më tej për të thënë se kur të vijë një përmbytje e madhe, ajo nuk do t'i ruajë ato. Përmbytjet mund të jenë në formën e shqetësimit ose dhimbjes ose të ndonjë forme tjetër trazirash. Sidoqoftë, kjo bëhet e mundur vetëm kur zbulojmë mëkatet tona para Zotit.

Varg 7: Ti je vendi im i fshehur; ti do të më ruaj nga telashet; ti do të më shoqërosh në lidhje me këngët e shpëtimit.

Këtu është një përfitim i madh që unë mbuloj gabimet dhe përqafoj drejtësinë e Zotit. Ne do të jemi në gjendje të themi me siguri si psalmisti që Zoti është vendi ynë i fshehjes, i aftë të na ruajë nga çdo e keqe. Ai është mbrojtësi dhe hija e të gjithë atyre që jetojnë me të drejtë ndaj tij. Ai gjithmonë do të na çlirojë nga çdo rrezik, si për ata që jemi të vetëdijshëm, ashtu edhe për ata që nuk jemi.

Varg 8: Unë do të të mësoj dhe do të të mësoj në rrugën që ti do të shkosh; do të të drejtoj me syrin tim. Kjo është gjithashtu ajo që Perëndia ka ndërmend të bëjë për ne nëse jemi të gatshëm të braktisim gabimet tona dhe t'i besojmë atij. Ai thotë se do të na mësojë rrugën për të kaluar, duke na udhëzuar dhe këshilluar me syrin e tij. Një nga gjërat më të mira që mund t'i ndodhë një burri është të drejtohet nga Zoti gjatë gjithë udhëtimit të tij të jetës. Një njeri i tillë nuk do të humbasë kurrë hapat e tij pa marrë parasysh se çfarë. Ai e di fillimin nga fundi dhe ai mund të tregojë kur jemi duke bërë kthesat e duhura ose të gabuara.

Vargu 9: Mos u bëni si kali apo mushka, të cilët nuk kanë mend: goja e kujt duhet të mbahet me grimë dhe me urë, që të mos afroheni te ju.

Nëse Zoti dëshiron të na udhëzojë, atëherë ne duhet të jemi të gatshëm ta lejojmë atë ta bëjë atë. Ne jo gjithmonë duhet ta bëjmë atë të na detyrojë të bëjmë ofertat e tij. Ne duhet të zgjedhim të mos jemi si një kal që duhet të kontrollohet me një fre, para se të bindet. Ne gjithashtu mund të shohim nga ky psalm, që Zoti kërkon pjesëmarrjen tonë që ne të shohim më të mirën e tij në jetën tonë. Edhe pse ai ka përgatitur më të mirën për ne, ai nuk do të na detyrojë ta kemi, ne duhet të jemi të gatshëm ta kemi.

Varg 10: Shumë hidhërime do të jenë për të pabesët; por ai që ka besim te Zoti, mëshirën e tij do ta mëshirojë.

Këtu shohim përsëri se çfarë mund të na bëjë besimi te zoti. Psalmisti thotë se do të rrethohemi nga mëshira e Zotit. Me fjalë të tjera, nëse kemi besim në aftësinë e Zotit për të na mbajtur larg mëkatit dhe t'i bëjmë atij hapur sa herë që bëjmë gabim, ai gjithmonë do të mbikëqyrë gabimet tona.

Varg 11: Gëzohuni tek Zoti dhe gëzohuni, të drejtë; dhe bërtitni nga gëzimi të gjithë ju që keni zemër të ndershme.

 Na kërkohet të gëzohemi që janë bërë të drejtë nga Zoti. Të gjithë ata që kanë pranuar gabimet e tyre dhe për të cilët Zoti nuk merr parasysh mëkatin. Shumë përfitime janë tani tonat dhe prandaj është e drejtë që ne të gëzohemi. Sidoqoftë, kjo do të jetë e kundërta, kur ne zgjedhim të mos e përqafojmë dashurinë e Zotit për ne duke i rrëfyer të metat tona dhe duke e lejuar atë të na bëjë të jemi të drejtë me të.

 

KU DUHET T TO PRDORI K THT PS PSALM?

Pasi të keni vendosur kuptimin e këtij psalmi, është e rëndësishme të dini se kur do ta përdorni. Këtu disa herë ku psalmi mund të shërbejë një qëllim për ju:

 • Kur ndiheni stërvitje nga gabimet tuaja dhe keni nevojë për mëshirën e Zotit.
 • Kur keni ndjenjën e padenjës dhe dëshironi t’i rrëfeni gabimet tuaja para Zotit.
 • Kur jeni në një situatë shqetësuese dhe dëshironi që Zoti t'i dhurojë sigurinë dhe çlirimin tuaj.
 • Kur keni nevojë që Zoti të ju udhëzojë dhe drejtojë në çdo pikë të jetës tuaj.
 • Kur dëshironi që Zoti t'ju ndihmojë t'ju besoni aftësinë e tij për të jetuar një jetë të drejtë.

PSALM 32 LUTJET:

Nëse jeni në ndonjë prej situatave të renditura më lart ose më shumë, atëherë këto lutje të psalmit janë për ju:

 • Zot, unë i pranoj gabimet e mia ndaj teje (ti mund t'i përmendësh ato) dhe kërkoj që të më falësh plotësisht në emër të Jezusit.
 • Ati Qiellor, unë vendos të besoj në aftësinë tënde për të më mbajtur të patëmetë dhe unë përqafoj drejtësinë tënde në emrin e Jezusit.
 • Zoti më dhuro guximin të vij gjithnjë tek ti kur bëj keq dhe të mos i mbuloj ato nga ti, duke sjellë kështu dëm në emrin e Jezusit.
 • Zot, unë kërkoj që kur të të telefonoj, të më përgjigjesh dhe të më shpëtosh nga çdo e keqe në emër të Jezusit.
 • Zot, ashtu siç do të më udhëzosh, udhëzosh dhe mësosh në çdo hap të rrugës ndërsa kalova jetën në emër të Jezusit.
 • Atë, ashtu si tha fjala jote gaz, le të më rrethojë në çdo kohë në emrin e Jezuit mëshira jote.
 • Baba, unë të falënderoj dhe gëzohem në emrin tënd. Unë bërtas nga gëzimi sepse ti më ke bërë të drejtë në vetvete. Merrni të gjithë lavdinë në emër të Jezusit.

 

 

 

reklamat
Previous articlePsalmi 24 që do të thotë varg me varg
Next articlePsalmi 37 Kuptimi Vargu Nga Vargu
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një Njeri i Zotit, i Cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të shfaqur fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu unë do të doja t'ju ftoj të bashkoheni në Grupin tonë të Fuqishëm të Lutjes 24 orë në Telegram. Klikoni në këtë lidhje për t'u bashkuar tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu