Psalmi 37 Kuptimi Vargu Nga Vargu

1
3794
Psalmi 37 Kuptimi Vargu Nga Vargu

Sot do të studiojmë librin e Psalmit 37, vargu kuptimor me vargje. Psalmi flet për misterin e të pabesëve dhe besimtarëve. Zoti qetëson popullin e tij pavarësisht se rrethohet nga armiqtë. Ky psalm i fuqishëm na tregon fundin dhe destinacionin përfundimtar të të pabesit, ai shërben si një burim inkurajimi për të drejtin të mos dekurajohet nga tepricat e së keqes. Ndërsa studiojmë këto psalme 37 që kanë kuptim nga vargu në varg, Zoti do të hap sytë tuaj drejt shumë thesareve të fshehura në fjalën e Tij sot në Emrin Jezu Krisht.

PSALM 37 KUJDES VERSE NGA VERSE.

Varg 1: Mos u shqetëso për shkak të keqbërësve dhe mos u bë xheloz kundër punëtorëve të paudhësisë.

Psalmi hapet me thënien për të mos u shqetësuar. Zoti e di se është e zakonshme në mesin e popullit të tij që ata të tërhiqeshin dhe të bëhen xhelozë për të pasur dhe të mëdhenj sidomos në kohë krize. Prandaj, Ai i nxit ata të mos shqetësohen pasi Ai është i drejtë në gjithçka që bën.

Varg 2: Sepse së shpejti ato do të prishen si bari dhe do të thahen si barishtja e gjelbër.

Do të vijë një kohë kur shkatërrimi i jobesimtarëve do të rritet. Në atë orë, lavdia e të pabesit do të zhduket në ajër të hollë. Asgjë nuk do të bëhej për të shpenguar një moment të tillë. Atëherë, pse një besimtar duhet ta ketë zili një jetë të tillë që do të vinte në një fund të papritur herët a vonë?

Varg 3: Ki besim tek Zoti dhe bëj mirë, kështu do të banosh në vend dhe me të vërtetë do të ushqehesh.

Besimi ynë te zotëria shkon shumë përpara në shërimin e vuajtjeve dhe pikëllimit. Në të njëjtën mënyrë, edhe veprimi i të bërit të mirë shëron. Për ne të banojmë në tokë me Perëndinë, integriteti dhe besimi janë përbërësi thelbësor.

Varg 4: Kënaquni edhe me Zotin dhe ai do t'ju japë dëshirat e zemrës suaj.

Këtu më vonë ai këshillon besimtarët që të mbushen me gëzimin e zotit. Në këtë jetë, nëse kemi Zot, nuk ka nevojë të shqetësohet kushdo që kënaqet në Zot, merr një bekim të bollshëm

Vargu 5 & 6: Përkushto rrugën tënde për Zotin; besoni gjithashtu në të dhe ai do ta çojë atë. Dhe ai do të sjellë drejtësinë tënde si dritën dhe gjykimin tënd në mesditë.

Hidhni frikën tuaj mbi zotërinë dhe nënshtrohuni plotësisht ndaj vullnetit të tij dhe ne do të arrijmë kulmin e potencialeve tona. Edhe në mes të krizave, zotëria shaLl shkëlqen dritën e tij dhe errësira e pikëllimit do të zbehet.

Varg 7: Qëndroni te Zoti dhe prisni me durim; mos u shqetësoni për atë që përparon në rrugën e tij, për shkak të një njeriu që sjell pajisjet e liga të kalojnë.

Për njeriun koha është e çmuar, por tome nuk është asgjë për Perëndinë. Ai ia vlen të presësh. Ai nuk është as shumë herët ose shumë vonë. Mos u josh nga gjërat e mira të botës që do të zbehen, përkundrazi prit premtimin e tij.

Vargu 8 & 9 Pushoni nga zemërimi dhe braktisni zemërimin; mos u shqetësoni për asnjë të mençur për të bërë të keqen. Sepse keqbërësit do të shfarosen, por ata që presin Zotin, ata do të trashëgojnë tokën.

Zemërimi është një sëmundje që na bën të largohemi nga Zoti. Pra, si të krishterë, duhet ta heqim atë. Në asnjë rrethanë nuk duhet të angazhohemi në aktin e së keqes. Sepse gjykimi i atyre që bëjnë të keqen është vdekja. Por kush pret me durim Perëndinë do të trashëgojë tokën.

Varg 10: Edhe për pak kohë dhe të pabesët nuk do të jenë; po, do të konsideroni me zell vendin e tij dhe nuk do të jetë më.

Shkurtësia e jetës na bën të kuptojmë se si të pabesët dhe thesaret e tyre zhduken. Pas Gjykimit të Zotit, shtëpia e tij do të jetë e zbrazët si çdo gjë dhe ai do të shfaroset nga sipërfaqja e tokës.

Varg 11: Por zemërbutët do të trashëgojnë tokën; dhe do të kënaqen me bollëkun e paqes.

Në një shkak të duhur, edhe në qoftë se besimtarët vuajnë shumë vështirësi gëzimi që ata do të marrin do të hijezojnë dhimbjet e tyre. Shprehja që trashëgon tokën nënkupton që premtimi i Zotit do të përmbushet dhe ai do të shpëtohet nga dënimi i përjetshëm.

Vargje 12-15 Të pabesët komplotojnë kundër të drejtit dhe e mbajnë mbi të me dhëmbët e tij. 13. Zoti do të qeshë me të, sepse ai sheh që po vjen dita e tij.14 Të pabesët kanë nxjerrë shpatën dhe e kanë përkulur harkun e tyre, për ta hedhur. të varfërit dhe nevojtarët dhe të mbysin siç është biseda e drejtë. 15 Shpata e tyre do të hyjë në zemrën e tyre dhe harqet e tyre do të prishen.

Natyra e të pabesit është të shkatërrojë. Kjo është një gjë që iu bë Zotit tonë Jezu Krishtit, por ai nuk u fye në të, dhe më tepër i mori plagët me durim. Armiqtë do të vijnë aq afër sa të shkatërrojnë jetën tonë, por mos harroni me mirëbesim se dita e Zotit po vjen kur tryezat do të kthehen, ju do të pushtoni botën ashtu si bëri Jezusi.

Varg 16: Pak më shumë se një njeri i drejtë është më i mirë se pasuritë e shumë të pabesëve.

Ka gëzim dhe lumturi në vogëlushin e një njeriu të mirë në krahasim me pasuritë e të pabesit sepse ka kënaqësi dhe përmbushje

Varg 17: Sepse krahët e të pabesit do të thyhen, por Zoti përkrah të drejtët.

Zelli i të pabesit për të bërë të keqen do të shfaroset sepse ngre duart e tyre kundër Perëndisë. Ai do t'i shtypë ato deri në kockë, por do të jetë i drejti dhe do t'i mbështesë përgjithmonë.

Varg 18: Zoti i njeh ditët e njerëzve të drejtë, dhe trashëgimia e tyre do të jetë përgjithmonë.

Zoti i trajton të vetët si trashëgimtarë të shpëtimit. Asnjë e keqe nuk do t'i godasë, sepse ai i udhëzon gjatë gjithë rrugës. moreso, përjetësia është e garantuar.

Varg 19: Ata nuk do të turpërohen në kohën e keqe; dhe në ditët e urisë do të ngopen.

Fatkeqësitë do të vijnë dhe do të shkojnë, njësoj si katastrofat dhe vështirësitë. Por edhe çlirimi do të vijë. Nëse kemi besim te Zoti, nuk kemi nevojë të shqetësohemi se çfarë të hamë ose si të mbijetojmë. Ai është një mik në nevojë dhe me të vërtetë. Gjithçka është në duart e Tij

Varg 20: Por të pabesët do të humbasin dhe armiqtë e Zotit do të jenë si dhjami i qengjave; ata do të konsumojnë; do të konsumojnë në tym.

Ata që lëpijnë rrobat e tyre dhe ari do të ketë një kohë kur të gjitha këto do të zhduken dhe do të shndërrohen në errësirë ​​totale. Ata do të humbasin nga lavdia dhe krenaria e tyre. Ashtu si qengjat e flijuar janë konsumuar nga flakët, kështu do të konsumohen.

Vargu 21 dhe 22: I pabesi merr hua dhe nuk paguan më; por i drejti tregon mëshirën dhe jep. Sepse të bekuarit nga ai do të trashëgojnë tokën, dhe ata që mallkohen prej tij do të shfarosen.

Teksti shpjegon përfitimet e të qenit një dhurues gazmor. Mënyra e keqe e harxhimit të mbeturinave shpesh i ul ata, ndërsa i drejti që kishte fituar mëshirën jep mëshirë. Ai është një dhënës, ai mbetet i prosperuar dhe nuk merr hua kurrë.

Vargu 23 & 24 Hapat e një njeriu të mirë urdhërohen nga Zoti dhe ai kënaqet me rrugën e tij. Megjithëse bie, ai nuk do të hidhet poshtë, sepse Zoti e mbështet me dorën e tij.

Të gjitha hapat që ndërmarrim janë të paracaktuara nga Zoti. Megjithëse mund të bëjmë prapa mbrapa, ai është i sigurt se do të na mbështesë. Edhe në rrëzimet dhe gabimet e një Shenjti, ai veçon një hapësirë ​​për mbështetje.

Vargu 25 dhe 26:  Unë kam qenë i ri, dhe tani jam plakur; megjithatë nuk kam parë të braktisurin e drejtë dhe as farën e tij që lyp bukë. Ai është gjithnjë i mëshirshëm dhe jep hua; dhe fara e tij bekohet.

Ky varg është një vëzhgim i Davidit i cili përcakton se Zoti kurrë nuk braktis të Tij. Ai është Zoti që shpërblen veprat e mira të babait në suksesin e djalit të tij.

Vargu 27 dhe 28: Largohuni nga e keqja dhe bëni mirë dhe banoni përgjithmonë. Sepse Zoti e do gjykimin dhe braktis jo shenjtorët e tij; ato ruhen përgjithmonë; por fara e të pabesëve do të shfaroset.

Si besimtarë, nuk duhet të kemi zili për ata që kryejnë të keqen. Kjo do të thotë, ne nuk duhet të përfshihemi në veprime të mbrapshta, por duhet të bëjmë vepra të mira

Vargu 29 & 30: I drejti do të trashëgojë tokën dhe do të banojë aty përgjithmonë. Goja e të drejtit flet urtësi, dhe gjuha e tij flet për gjykim.

Si trashëgimtarë të Krishtit, të drejtët do të trashëgojnë tokën sepse fjalimi ndërtues del nga goja e njerëzve të mirë. Ai mbështet gjyqtarët dhe vrenjt fytyrën për pandershmëri.

Varg 31: Ligji i Perëndisë të tij është në zemrën e tij; asnjë nga hapat e tij nuk do të rrëshqasë.

Ai është kujdestari i ligjit të Zotit. Megjithëse mund të lindin situata të cilat mund të çojnë në një ndryshim në politikat e një toke. Megjithatë, ai bën mirë që t'i përmbahet ligjit një të Zotit dhe të mos largohet kurrë prej tij.

Vargu 32 & 33:  - I pabesi vëzhgon të drejtin dhe kërkon ta vrasë. Zoti nuk do ta lërë në dorën e tij dhe nuk do ta dënojë kur të gjykohet.

Po të mos ishte për hirin e Zotit, armiqtë do të kishin shkatërruar të drejtët. Pavarësisht, Ai kurrë nuk do ta braktisë të preferuarin e tij. Ai i çliron kur nuk mund të dorëzohen.

Varg 34: - Ki shpresë te Zoti dhe ndiq rrugën e tij, dhe ai do të të lartojë për të trashëguar vendin; kur të pabesët do të shfarosen, ti do ta shohësh.

Si i krishterë, është e drejta jonë të presim me durim dhe bindje ndaj Zotit. Ashtu siç ka thënë Bibla, ai që i qëndron besnikë do të shpëtohet. Kushdo që beson te Zoti do të shohë kur armiqtë do të shfarosen përfundimisht dhe ai do të gëzojë të mirat tokësore dhe qiellore.

Varg 35:  Unë i kam parë të pabesët me një fuqi të madhe dhe u përhap si një pemë gjelbëruese. Megjithatë ai ndërroi jetë dhe, ja, ai nuk ishte; po, e kërkova, por ai nuk u gjet.

Përsëri psalmisti tregon se si ai vëzhgonte rregullat e liga në tokë, por ja, ai nuk ishte askund. Emrat e kush ishte në gojën e të gjithëve u harruan ndërsa emrat e të perëndishmëve mbahen mend përgjithmonë.

Varg 37: Shënoni njeriun e përsosur dhe vini re të drejtët, sepse fundi i këtij njeriu është paqja.

Pasi të ketë shikuar rrëzimin e të pabesit, ai merr kohën e tij për të studiuar të ndershmit. Ai e sheh që fundi i të drejtit është paqja.

Varg 38: Por shkelësit do të shkatërrohen së bashku; fundi i të pabesit do të shfaroset.

Ky varg përmbledh faktin se shkatërrimi i zakonshëm i pret të gjithë ata që bëjnë keq.

Vargu 39 & 40 Por shpëtimi i të drejtit është i Zotit; ai është forca e tyre në kohën e fatkeqësisë. Zoti do t'i ndihmojë dhe do t'i çlirojë; do t'i çlirojë nga të pabesët dhe do t'i shpëtojë, sepse kanë besim tek ai.

Më në fund, Zoti do të japë shpëtimin e drejtë. Ai do ta ruajë të dashurin e tij nga armiqtë e tyre, sepse ata mbështeten te Zoti. Ndërsa telashet përmbysin të pabesët, të drejtët forcohen me anë të besimit.

KU DUHET T TO PRDORI K THT PS PSALM?

Pasi të keni vendosur kuptimin e këtij psalmi, është e rëndësishme të dini se kur do ta përdorni. Këtu disa herë ku psalmi mund të shërbejë një qëllim për ju:

  • Kur ju mendoni se jeni gati të rrëzoheni nga kundërshtarët tuaj.
  • Kur gjendeni në një situatë të vështirë dhe dëshironi që Zoti t'ju çlirojë
  • Kur ju duhet të bëni Zotin mënyrën tuaj të jetës
  • Kur doni që Zoti të ndërtojë besimin tuaj tek Ai

 

PSALM 37 LUTJET:

Nëse jeni në ndonjë prej situatave të renditura më lart ose më shumë, atëherë këto lutje të fuqishme të psalmit 37 janë për ju:

  • Zot, unë i pranoj gabimet e mia ndaj teje (ti mund t'i përmendësh ato) dhe kërkoj të më falësh mëkatet plotësisht në emër të Jezusit.
  • Ati Qiellor, unë e kryej jetën time në duart tuaja, udhëzoj dhe drejtoni mua në emrin Jezus
  • Zot, më bëj të drejtë që të mund të trashëgoj tokën.
  • O Zot, hiqi çdo frymë zemërimi në jetën time dhe më afrohu pranë jush.

 

 

 

reklamat
Previous articlePsalmi 32 Mesazhi Vargu Nga Vargu
Next articlePsalmi 40 Mesazhi Vargu Nga Vargu
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një Njeri i Zotit, i Cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të shfaqur fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu unë do të doja t'ju ftoj të bashkoheni në Grupin tonë të Fuqishëm të Lutjes 24 orë në Telegram. Klikoni në këtë lidhje për t'u bashkuar tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

1 KOMENT

  1. El Señor Jesucristo Rey de reyes te bendiga en este Ministerio precioso, amado Hno. Ikechukwo estoy muy a gusto de haberlo encontrado el mensaje basado in Salmo 37, Estoy en oración matutino ya casi un Año, por motivos peculiares de mi persona, pues mis padres me enseñaron en ocasiones tregime como la oración hay que konsulera a Dios en su su eso lo llama él "Promesa". Esto es lo que hice y salió el Salmo 37:27. y así le ubiqué este trabajo: SALMO 37 SIGNIFICADO VERSO POR VERSO. Pastor ore por mi, y espero que el Señor më problemet e tua anti kuente. mi Nombre es julio Arroyo (soje de Huancavelica-Perú)

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu