Psalmi 37 Kuptimi Vargu Nga Vargu

0
1094
Psalmi 37 Kuptimi Vargu Nga Vargu

Sot do të studiojmë librin e Psalmit 37, vargu kuptimor me vargje. Psalmi flet për misterin e të pabesëve dhe besimtarëve. Zoti qetëson popullin e tij pavarësisht se rrethohet nga armiqtë. Ky psalm i fuqishëm na tregon fundin dhe destinacionin përfundimtar të të pabesit, ai shërben si një burim inkurajimi për të drejtin të mos dekurajohet nga tepricat e së keqes. Ndërsa studiojmë këto psalme 37 që kanë kuptim nga vargu në varg, Zoti do të hap sytë tuaj drejt shumë thesareve të fshehura në fjalën e Tij sot në Emrin Jezu Krisht.

PSALM 37 KUJDES VERSE NGA VERSE.

Varg 1: Mos u shqetëso për shkak të keqbërësve dhe mos u bë xheloz kundër punëtorëve të paudhësisë.

Psalmi hapet me thënien për të mos u shqetësuar. Zoti e di se është e zakonshme në mesin e popullit të tij që ata të tërhiqeshin dhe të bëhen xhelozë për të pasur dhe të mëdhenj sidomos në kohë krize. Prandaj, Ai i nxit ata të mos shqetësohen pasi Ai është i drejtë në gjithçka që bën.

Varg 2: Sepse së shpejti ato do të prishen si bari dhe do të thahen si barishtja e gjelbër.

Do të vijë një kohë kur shkatërrimi i jobesimtarëve do të rritet. Në atë orë, lavdia e të pabesit do të zhduket në ajër të hollë. Asgjë nuk do të bëhej për të shpenguar një moment të tillë. Atëherë, pse një besimtar duhet ta ketë zili një jetë të tillë që do të vinte në një fund të papritur herët a vonë?

Varg 3: Ki besim tek Zoti dhe bëj mirë, kështu do të banosh në vend dhe me të vërtetë do të ushqehesh.

Besimi ynë te zotëria shkon shumë përpara në shërimin e vuajtjeve dhe pikëllimit. Në të njëjtën mënyrë, edhe veprimi i të bërit të mirë shëron. Për ne të banojmë në tokë me Perëndinë, integriteti dhe besimi janë përbërësi thelbësor.

Varg 4: Kënaquni edhe me Zotin dhe ai do t'ju japë dëshirat e zemrës suaj.

Këtu më vonë ai këshillon besimtarët që të mbushen me gëzimin e zotit. Në këtë jetë, nëse kemi Zot, nuk ka nevojë të shqetësohet kushdo që kënaqet në Zot, merr një bekim të bollshëm

Vargu 5 & 6: Përkushto rrugën tënde për Zotin; besoni gjithashtu në të dhe ai do ta çojë atë. Dhe ai do të sjellë drejtësinë tënde si dritën dhe gjykimin tënd në mesditë.

Hidhni frikën tuaj mbi zotërinë dhe nënshtrohuni plotësisht ndaj vullnetit të tij dhe ne do të arrijmë kulmin e potencialeve tona. Edhe në mes të krizave, zotëria shaLl shkëlqen dritën e tij dhe errësira e pikëllimit do të zbehet.

Varg 7: Qëndroni te Zoti dhe prisni me durim; mos u shqetësoni për atë që përparon në rrugën e tij, për shkak të një njeriu që sjell pajisjet e liga të kalojnë.

Për njeriun koha është e çmuar, por e këndshme nuk është asgjë për Zotin. Ai ia vlen të presë. Ai nuk është as shumë herët as vonë. Mos u tërhiqni nga të mirat e botës që do të zhduken, përkundrazi prisni premtimin e tij.

Vargu 8 & 9 Pushoni nga zemërimi dhe braktisni zemërimin; mos u shqetësoni për asnjë të mençur për të bërë të keqen. Sepse keqbërësit do të shfarosen, por ata që presin Zotin, ata do të trashëgojnë tokën.

Zemërimi është një sëmundje që na bën të shkëputemi larg Zotit. Pra, si të krishterë, ne duhet të heqim dorë nga kjo. Në asnjë rrethanë nuk duhet të përfshihemi në veprimin e së keqes. Sepse gjykimi i atyre që bëjnë të keqen është vdekje. Por kushdo që pret me durim Zotin, do të trashëgojë tokën.

Varg 10: Edhe për pak kohë dhe të pabesët nuk do të jenë; po, do të konsideroni me zell vendin e tij dhe nuk do të jetë më.

Shkurtësia e jetës na bën të kuptojmë se si humbasin të pabesët dhe thesaret e tyre. Pas gjykimit të Zotit, shtëpia e tij do të jetë e zbrazët si çdo gjë dhe ai do të pritet nga sipërfaqja e tokës.

Varg 11: Por zemërbutët do të trashëgojnë tokën; dhe do të kënaqen me bollëkun e paqes.

Në një shkak të duhur, edhe në qoftë se besimtarët vuajnë shumë vështirësi gëzimi që ata do të marrin do të hijezojnë dhimbjet e tyre. Shprehja që trashëgon tokën nënkupton që premtimi i Zotit do të përmbushet dhe ai do të shpëtohet nga dënimi i përjetshëm.

Vargje 12-15 Të pabesët komplotojnë kundër të drejtit dhe e mbajnë mbi të me dhëmbët e tij. 13. Zoti do të qeshë me të, sepse ai sheh që po vjen dita e tij.14 Të pabesët kanë nxjerrë shpatën dhe e kanë përkulur harkun e tyre, për ta hedhur. të varfërit dhe nevojtarët dhe të mbysin siç është biseda e drejtë. 15 Shpata e tyre do të hyjë në zemrën e tyre dhe harqet e tyre do të prishen.

Natyra e të pabesit është të shkatërrohet. Kjo është një gjë që i është bërë Zotit tonë Jezu Krisht, megjithatë ai nuk bëri asnjë shkelje në të, përkundrazi mori plagët me durim. Armiqtë do të afrohen aq sa të shkatërrojnë jetën tonë, por mos harroni me mirëbesim se po vjen dita e Zotit kur tavolinat do t'ju kthejnë, do të pushtoni botën ashtu si bëri Jezusi.

Varg 16: Pak më shumë se një njeri i drejtë është më i mirë se pasuritë e shumë të pabesëve.

Ka gëzim dhe lumturi në vogëlushin e një njeriu të mirë në krahasim me pasuritë e të pabesit sepse ka kënaqësi dhe përmbushje

Varg 17: Sepse krahët e të pabesit do të thyhen, por Zoti përkrah të drejtët.

Zelli i të pabesit për të bërë të keqen do të shfaroset sepse ngre duart e tyre kundër Perëndisë. Ai do t'i shtypë ato deri në kockë, por do të jetë i drejti dhe do t'i mbështesë përgjithmonë.

Varg 18: Zoti i njeh ditët e njerëzve të drejtë, dhe trashëgimia e tyre do të jetë përgjithmonë.

Zoti i trajton të vetët si trashëgimtarë të shpëtimit. Asnjë e keqe nuk do t'i godasë ata, sepse ai i udhëzon ata gjatë gjithë rrugës. moreso, përjetësia është e garantuar.

Varg 19: Ata nuk do të turpërohen në kohën e keqe; dhe në ditët e urisë do të ngopen.

Fatkeqësitë do të vijnë dhe do të shkojnë, njësoj si katastrofat dhe vështirësitë. Por edhe çlirimi do të vijë. Nëse kemi besim te Zoti, nuk kemi nevojë të shqetësohemi se çfarë të hamë ose si të mbijetojmë. Ai është një mik në nevojë dhe me të vërtetë. Gjithçka është në duart e Tij

Varg 20: Por të pabesët do të humbasin dhe armiqtë e Zotit do të jenë si dhjami i qengjave; ata do të konsumojnë; do të konsumojnë në tym.

Ata që lëpijnë rrobat e tyre dhe ari do të ketë një kohë kur të gjitha këto do të zhduken dhe do të shndërrohen në errësirë ​​totale. Ata do të humbasin nga lavdia dhe krenaria e tyre. Ashtu si qengjat e flijuar janë konsumuar nga flakët, kështu do të konsumohen.

Vargu 21 & 22: I pabesi merr hua dhe nuk paguan më; por i drejti tregon mëshirën dhe jep. Sepse të bekuarit nga ai do të trashëgojnë tokën, dhe ata që mallkohen prej tij do të shfarosen.

Teksti shpjegon përfitimet e të qenit një dhurues gazmor. Mënyra e keqe e harxhimit të mbeturinave shpesh i ul ata, ndërsa i drejti që kishte fituar mëshirën jep mëshirë. Ai është një dhënës, ai mbetet i prosperuar dhe nuk merr hua kurrë.

Vargu 23 & 24 Hapat e një njeriu të mirë urdhërohen nga Zoti dhe ai kënaqet me rrugën e tij. Megjithëse bie, ai nuk do të hidhet poshtë, sepse Zoti e mbështet me dorën e tij.

Të gjitha hapat që ndërmarrim janë të paracaktuara nga Zoti. Megjithëse mund të bëjmë prapa mbrapa, ai është i sigurt se do të na mbështesë. Edhe në rrëzimet dhe gabimet e një Shenjti, ai veçon një hapësirë ​​për mbështetje.

Vargu 25 & 26: Unë kam qenë i ri, dhe tani jam plakur; megjithatë nuk kam parë të braktisurin e drejtë dhe as farën e tij që lyp bukë. Ai është gjithnjë i mëshirshëm dhe jep hua; dhe fara e tij bekohet.

Ky varg është një vëzhgim i Davidit i cili përcakton se Zoti kurrë nuk braktis të Tij. Ai është Zoti që shpërblen veprat e mira të babait në suksesin e djalit të tij.

Vargu 27 & 28: Largohuni nga e keqja dhe bëni mirë dhe banoni përgjithmonë. Sepse Zoti e do gjykimin dhe braktis jo shenjtorët e tij; ato ruhen përgjithmonë; por fara e të pabesëve do të shfaroset.

Si besimtarë, nuk duhet të kemi zili për ata që kryejnë të keqen. Kjo do të thotë, ne nuk duhet të përfshihemi në veprime të mbrapshta, por duhet të bëjmë vepra të mira

Vargu 29 & 30: I drejti do të trashëgojë tokën dhe do të banojë aty përgjithmonë. Goja e të drejtit flet urtësi, dhe gjuha e tij flet për gjykim.

Si trashëgimtarë të Krishtit, i drejti do të trashëgojë tokën sepse fjalimi i ndreqjes rrjedh nga goja e njerëzve të mirë. Ai mbështet gjyqtarët dhe mburret me pandershmëri.

Varg 31: Ligji i Perëndisë të tij është në zemrën e tij; asnjë nga hapat e tij nuk do të rrëshqasë.

Ai është kujdestari i ligjit të Zotit. Megjithëse mund të lindin situata të cilat mund të çojnë në ndryshimin e politikave të një toke. Megjithatë, ai bën mirë që t'i përmbahet ligjit një të Perëndisë dhe kurrë të mos largohet prej tij.

Vargu 32 & 33: - I pabesi shikon të drejtin dhe kërkon ta vrasë. Zoti nuk do ta lërë në dorë dhe as nuk do ta dënojë kur të gjykohet.

Po të mos ishte për hirin e Zotit, armiqtë do të kishin shkatërruar të drejtin. Pavarësisht, Ai kurrë nuk do të braktisë të preferuarin e tij. Ai i dorëzon kur ata nuk mund të dorëzohen.

Varg 34: - Pritni Zotin dhe vazhdoni rrugën e tij, dhe ai do t'ju lartojë për të trashëguar tokën; kur të pabesët do të shfarosen, do ta shihni.

Si i krishterë, është e drejta jonë të presim me durim dhe bindje Zotit. Ashtu siç ka thënë Bibla, ai që i duron testeve do të shpëtohet. Kushdo që i beson Zotit do të shohë kur armiqtë do të prishen përfundimisht dhe ai do të gëzojë të mira tokësore dhe qiellore.

Varg 35: Unë i kam parë të pabesët me një fuqi të madhe dhe u përhap si një pemë gjelbëruese. Megjithatë ai ndërroi jetë dhe, ja, ai nuk ishte; po, e kërkova, por ai nuk u gjet.

Përsëri, psalmisti rrëfen se si vëzhgoi të pabesët rregullat mbi tokë, por ja dhe ja, ai nuk ishte askund ku mund ta gjente. Emrat e kush ishte në gojën e gjithkujt u harruan ndërsa emrat e perëndishëm kujtohen përgjithmonë.

Varg 37: Shënoni njeriun e përsosur dhe vini re të drejtët, sepse fundi i këtij njeriu është paqja.

Pasi të ketë shikuar rrëzimin e të pabesit, ai merr kohën e tij për të studiuar të ndershmit. Ai e sheh që fundi i të drejtit është paqja.

Varg 38: Por shkelësit do të shkatërrohen së bashku; fundi i të pabesit do të shfaroset.

Ky varg përmbledh faktin se shkatërrimi i zakonshëm i pret të gjithë ata që bëjnë keq.

Vargu 39 & 40 Por shpëtimi i të drejtit është i Zotit; ai është forca e tyre në kohën e fatkeqësisë. Zoti do t'i ndihmojë dhe do t'i çlirojë; do t'i çlirojë nga të pabesët dhe do t'i shpëtojë, sepse kanë besim tek ai.

Më në fund, Zoti do të japë shpëtimin e drejtë. Ai do ta ruajë të dashurin e tij nga armiqtë e tyre sepse ata mbështeten te Zoti. Ndërsa telashet për të rrëzuar të pabesët, të drejtët forcohen me anë të besimit.

KU DUHET T TO PRDORI K THT PS PSALM?

Pasi të keni vendosur kuptimin e këtij psalmi, është e rëndësishme të dini se kur do ta përdorni. Këtu disa herë ku psalmi mund të shërbejë një qëllim për ju:

  • Kur ju mendoni se jeni gati të rrëzoheni nga kundërshtarët tuaj.
  • Kur gjendeni në një situatë të vështirë dhe dëshironi që Zoti t'ju çlirojë
  • Kur ju duhet të bëni Zotin mënyrën tuaj të jetës
  • Kur doni që Zoti të ndërtojë besimin tuaj tek Ai

PSALM 37 LUTJET:

Nëse jeni në ndonjë prej situatave të renditura më lart ose më shumë, atëherë këto lutje të fuqishme të psalmit 37 janë për ju:

  • Zot, unë pranoj gabimet e mia për ju (ju mund t'i përmendni ato) dhe kërkoj që të më falni mëkatet plotësisht në emër të Jezusit.
  • Ati Qiellor, unë e kryej jetën time në duart tuaja, udhëzoj dhe drejtoni mua në emrin Jezus
  • Zot, më bëj të drejtë që të mund të trashëgoj tokën.
  • O Zot, hiqi çdo frymë zemërimi në jetën time dhe më afrohu pranë jush.

reklamat
Previous articlePsalmi 32 Mesazhi Vargu Nga Vargu
Next articlePsalmi 40 Mesazhi Vargu Nga Vargu
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu