Psalmi 150 Kuptimi Vargu Nga Vargu

0
1205
Psalmi 150 Kuptimi Vargu Nga Vargu

Sot do të studiojmë psalmin 150, do të thotë vargje me vargje. Psalmi 150 është psalmi i 150-të dhe i fundit i Libri i Psalmeve, i njohur përgjithësisht në anglisht me vargun e tij të parë, në Versionin e King James, "Lavdëroni Zotin". Lëvdoni Zotin në shenjtëroren e tij ". Libri i Psalmeve është pjesa e tretë e Biblës Hebraike dhe një libër i Testamentit të Vjetër të Krishterë. Në Latinisht, ajo njihet si "Laudate Dominum in sanctis eius". Këtë e emërtojnë nëntë lloje të instrumenteve muzikore që do të përdoren për lavdërimin e Zotit. Ndërsa përkthimi i saktë i disa prej këtyre instrumenteve është i panjohur, disa prej instrumenteve të identifikuar janë shofar, lyre, harpa, daulle, organ, flaut, cymbal, dhe boria. Shtë vërejtur që të gjitha aftësitë njerëzore përdoren në prodhimin e muzikës nga këto instrumente: “Fryma është e punësuar në fryrjen e borisë; gishtat përdoren në goditjen e telave të psalterisë dhe të qestes; dora e tërë ushtrohet në rrahjen e timbrit; këmbët lëvizin në vallëzim ”.

Një thirrje për të lavdëruar Perëndinë me Instrumente Muzikore, psalmisti nxit kongregacionin të lavdërojë Perëndinë me muzikë dhe vallëzim, të quajtur nëntë lloje të instrumenteve muzikore që do të përdoren në Falënderimin e Perëndisë. Kjo është më shumë sesa thirrje për çdo besimtar, është një mandat që Zoti të cilit i duhet secilit njeri të kuptojë që Zoti kërkon frytin tonë të vlerësimit në çdo minutë, gjendje dhe pozitë, pra, ky është vullneti i Zotit që duhet të përmbaheni

Psalmi 150 që do të thotë varg nga Vargu

Varg 1: Lëvdoni Zotin. Lëvdoni Perëndinë në shenjtëroren e tij; lëvdojeni në themelin e fuqisë së tij.

Ky varg përshkruan atë që, ku dhe si duhet t'i bëjë njeriu Zotit gjithnjë, duke shprehur se njeriu nuk duhet ta bëjë vetëm atë, por ku kërkesa duhet të ofrohet sipas psalmistit. Ajo që duhet të bëjmë, pra të tregojmë dhe shpallim mirësinë e Zotit për njerëzimin, sepse kjo duhet të jetë ajo që pret një parajsë qiellore që i bën Perëndisë gjithmonë, çdo besimtar duhet të ofrojë lëvdata ndaj Zotit në çdo situatë. Si duhet t'i ofrohet lavdërimi Zotit, siç është përmendur në kuptimin e Psalmit, lavdërimi dhe mirënjohja duhet të ofrojnë në shenjtëroren e tij, që është zemra jonë, sepse zemra jonë është thelbësore dhe mishërim që lidhin trupin, shpirtin dhe shpirtin, burimi i informacionit që procesi i sensit fizik dhe shpirtëror gjatë bashkëveprimit midis kësaj përbërje të njeriut dmth asaj që është krijuar njeriu, që pse Jezusi në deklaratën e tij deklaroi se ata që do të adhurojnë Zotin duhet të adhurojnë në të vërtetën dhe shpirtin, kështu që, zemra jonë është fusha më e lartë e ndërveprimit midis Njeriut dhe Zotit. Si të japim shprehje në këtë thënie "lavdërojeni atë në themelin e fuqisë së tij" kuptimin, lavdërimin në parajsë, forcën e tij dhe fortesën e tij, që nënkupton se Falënderimet duhet të ofrojnë përmes një kuptimi të bekimit të panumërt të Zotit që shfaqet në jetën tonë.

Varg 2: Lëvdojeni për veprat e tij të fuqishme: lëvdojeni sipas madhështisë së tij të shkëlqyeshme.

Kjo përshkruan veprimtarinë e mrekullueshme që manifestohet më parë, tani e përgjithmonë e cila jep shprehjen e fuqisë, fuqisë, madhështisë dhe fuqisë së Zotit, besnikërinë e Zotit në të gjitha epokat, madje edhe në jetën e përditshme, hartimin dhe shfaqjen e Zotit lavdi në çdo gjë që ai ka bërë, ndryshimet e vazhdueshme që ndodhin çdo ditë.

Varg 3: Lëvdojeni me tingullin e borisë: lëvdojeni atë me psalterinë dhe harpën.

Ky varg i shkrimit që thërret vëmendjen tonë për përdorimin e një instrumenti që prodhon tinguj për të lavdëruar, ndriçuar dhe duke na dhënë ndjenjën se çdo instrument që prodhon tinguj ka komunikim dhe nderim misterioz që prodhojnë që mund të zgjojnë frymën dhe të forcojnë çdo pjesë të trupit të lavdërojmë Zotin dhe gjithashtu të japim shprehjen e marrëdhënieve të mrekullueshme të Zotit me njerëzimin, kjo i ndihmon besimtarit të japin qeniet e tyre të tëra për të nderuar Zotin përtej veprimtarisë fizike ose veprimeve.

Vargjet 4 dhe 5: Lëvdojeni me timbran dhe valle: lëvdojeni atë me vegla dhe organe me tela. Lëvdojeni atë mbi cembale me zë të lartë: lëvdojeni në cembale me zë të lartë.

Ky varg nuk shpjegon vetëm instrumentet e përdorimit për të lavdëruar Zotin, por përfshin thellësisht përdorimin e dhuratave, Zoti i dha secilit njeri që dije, mirëkuptim, mençuri me shumë kreativitet që kërkon në funksionimin e këtyre instrumenteve të përmend, sidoqoftë, implikimin shpirtëror është më së miri i njohur Zotit, për më tepër, implikimi fizik nuk mund të lihet pas dore, fryma e njeriut të ringjalljes së instrumentit në gjendje të pafavorshme dhe dilema, e lëre më Zotin, i cili e di pse i jep njeriut frymëzim për të hartuar dhe shpikur këto instrumente, këto instrumente muzikore nga përpjekja e lojtarit dinak, ajo ka detyruar ta bëjë njeriun të ndryshojë gjendjen e zemrës së tij me vetëdije dhe pa vetëdije. Vallëzimi përfshin lëvizje dinamike dhe të vazhdueshme të trupit dhe me angazhim psikologjik që mund të jetë nën kontrollin e mendjes. Nëse gjithçka përfshin angazhim të plotë të trupit, shpirtit dhe shpirtit për të lavdëruar Perëndinë, mund të na ndihmojë të bëjmë Zotin të lumtur ndaj nesh.

Varg 6: Lëreni gjithçka që ka frymë të lëvdojë Zotin. Lëvdoni Zotin.

Vargu përshkruan tërë kuptimin e këtij Psalmi, fjalën: Le të gjithë shpirtrat [lëvdojnë Zotin] "," Lëreni çdo frymë [lavdëroni Zotin ", do të thotë për çdo frymë që merr një person, ai duhet të lëvdojë Zotin, gjithçka që njeriu duhet të bëhu një lavdërim, Zoti nuk pret vetëm lavdërime për gojën tonë, Ai kërkon tërësi, që do të thotë, sepse gjithçka që bëjmë dhe zotërojmë duhet të jetë instrumente dhe kanale lavdërimi ndaj Zotit, çdo zgjedhje, vendim, aftësi, inteligjencë, aftësitë që Zoti dëshiron që ai të informojë për lavdërimin dhe nderin për të, prandaj, Zoti nuk ka krijuar asnjë njeri të jetojë për veten e tij, por Zot dhe të pëlqyeshëm për Zotin në të gjitha sferat. Nuk është thjesht një Psalm, por një jetë që duhet të jetojmë.

KU DUHET T TO PRDORI K THT PS PSALM?

Pasi të keni vendosur kuptimin e këtij psalmi, është e rëndësishme të dini se kur do ta përdorni. Ka disa herë ku psalmi mund të shërbejë për një qëllim për ju. Everydo ditë është më e përshtatshme për ta përdorur këtë psalm, dhe sa herë që ndjehesh se Zoti meriton lavdërimin tënd të thellë.

Kur ndodhin shumë në jetën tuaj dhe ju dini çfarë të bëni.

Kur dëshironi më shumë praninë e Tij në kohën tuaj të qetë

Kur nuk doni të lavdëroni, thjesht ndjeheni duke i lavdëruar

PSALM 150 LUTJE

Nëse jeni në ndonjë prej situatave të renditura më lart ose më shumë, atëherë këto lutje të fuqishme të psalmit 150 janë për ju:

 • Zot, unë vlerësoj dashurinë dhe modelin tënd për jetën time; ju lutem pranoni zemrën time të mirënjohjes në emrin Jezus.
 • Zot Jezus, unë nuk mund të kem ndonjë arsye për të lavdëruar, por për veprën tënde të mrekullueshme në jetën time dhe gjithçka që më rrethoi, unë i jap të gjitha këto për të të lëvduar,
 • O Zot, Jezusi ndërsa dua të të lavdëroj, le gjithçka brenda dhe jashtë meje i ndjeshëm ndaj lëvdatave të tua dhe më ndihmon të të lavdëroj në madhështinë tënde të bukur.
 • Babai në emër të Jezusit, unë deklaroj se ju mbretëroni sipër qiejve dhe tokës, askush nuk mund të krahasohet me madhështinë tuaj.
 • Ati im dhe Perëndia im do t'i lëvdoj emrin tuaj për sa kohë që jetoj dhe kam frymë në hundët e mia në emrin e Jezusit.
 • Zot, unë do të të lëvdoj sepse je një Perëndi i lavdishëm dhe një At i mëshirshëm.
 • O Atë, unë lëvdoj emrin tënd sepse ti je Perëndia që hesht të gjithë armiqtë e mi në emër të Jezuit.
 • O Zot, unë lavdëroj emrin tënd për mrekullitë e krijimeve të tua që ke krijuar për të mirën e njerëzimit në emër të Jezuit.
 • O Zot, unë ju falënderoj që më krijuat në imazhin tuaj dhe ngjashmërinë në emrin e Jezusit.
 • Baba, ju falënderoj për hirin për të qenë gjallë dhe për të kënduar lëvdimet tuaja sot për ju në emrin Jezus.
 • I dashur Zot, më bëj që të kem dëshmi të reja që unë të ofroj më shumë falënderime për emrin tënd në mes të shenjtorëve në emrin Jezus.
 • I dashur Zot, unë ngre emrin tënd më të lartë, mbi të gjithë emrat e tjerë, mbi gjithçka në parajsë dhe në tokë në emrin Jezus.
 • O Zot, unë do të mburrem me mirësinë tënde dhe mirësinë tënde tërë ditën dhe do të të lavdëroj që je Perëndia im në emrin e Jezusit.
 • O Zot, unë të lavdëroj që luftove betejat e jetës sime në emër të Jezusit
 • O Zot, unë do të të lëvdoj, në mes të sprovave të mia, ti me të vërtetë je arsyeja pse jam i lumtur
 • O Zot, unë lartësoj emrin tënd dhe pranoj madhështinë tënde në emrin e Jezusit.
 • O Zot, unë bashkohem në kongregacionin e vëllezërve për të të lëvduar për ty sepse ke bërë gjëra të mëdha në jetën time në emër të Jezusit.
 • O Zot, unë lavdëroj sot emrin tënd sepse vetëm të gjallët mund të lëvdojnë emrin tënd, të vdekurit nuk mund të të lëvdojnë
 • O Zot, unë ju lavdëroj sot sepse ju jeni të mirë dhe mëshirat tuaja mbijetojnë përgjithmonë në emrin e Jezusit.

reklamat
Previous articlePsalmi 90 Kuptimi Vargu Nga Vargu
Next articlePsalmi 6 Mesazhi Vargu Nga Vargu
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu