Psalmi 25 Kuptimi Vargu Nga Vargu

0
1259
Psalmi 25 Kuptimi Vargu Nga Vargu

Sot do të jemi duke eksploruar librin e Psalmit 25, vargu kuptimor me vargje. Këto Psalme si shumë Psalme të tjera janë shkruar nga mbreti David, sundimtari i Izraelit dhe mbreti më i madh që ka kapluar tokën. Psalmi 25 është një këngë e lutjes së Zotit të Plotfuqishëm që të na tregojë mëshirë dhe dhembshuri ku na duhen më shumë.

Gjithashtu, Psalmi 25 i është lutur Zotit që të na shpëtojë nga fyerja e njerëzve. Në këtë botë të tanishme ku jetojmë, mjaft njerëz presin me durim për rrëzimin tonë, veçanërisht si të krishterë, në mënyrë që të mund të tallen me ne dhe të flasin keq për Perëndinë që ne i shërbejmë. Mbreti David, si shumë prej nesh, ka që këta njerëz të presin që ai të turpërohet, Psalmi 25 është shkruar për t'iu lutur Perëndisë që ta shpëtojë atë nga planet e kundërshtarëve të tij. Pra, edhe ne që e thërrasim emrin e Zotit ditë e natë dhe ne që nuk kemi pranuar të kompromentojmë besimin tonë, Psalmi 25 duhet të jetë himni ynë ditë e natë për të kujtuar gjithmonë Zotin për të kujtuar premtimet e tij për ata që besojnë në të.

Duke vërtetuar faktin se Psalmi 25 ka të bëjë kryesisht me lutjen e Zotit për të na shpëtuar qortim ose turp është e rëndësishme që të bëjmë një analizë të secilit prej këtij shkrimi të mrekullueshëm për një kuptim më të mirë.

Psalmi 25 që do të thotë vargje

Vargu 1 & 2 Ty, o Zot, unë ngre shpirtin tim. O Perëndia im, kam besim te Ti; Le të mos turpërohem; Le të mos triumfojnë armiqtë e mi mbi mua

Ky varg i parë dhe i dytë i Psalmit 25 flet për një dorëzim të plotë të jetës sonë ndaj Perëndisë, duke hedhur të gjitha kujdeset tona ndaj tij si autor dhe përfundimtar i besimit tonë. Dy vargjet e para janë gjithashtu duke u lutur që Zoti nuk duhet të zhgënjejë pritjet tona. Kujtoni që shkrimi thotë që pritjet e të drejtit nuk do të shkurtohen. Gjithashtu, këto vargje po kërkojnë fitoren e Zotit mbi armikun.

Vargu 3 & 4 Në të vërtetë, askush që nuk pret ty të turpërohet; Le të turpërohen ata që sillen me pabesi pa shkak. Më trego rrugët e tua, o Zot; Më mëso shtigjet e tua.

Vargu tre dhe katër i Psalmit 25 po flet gjithashtu për lutjen ndaj Zotit të Madhëruar. Në këto vargje, mbreti David po i lutej Perëndisë që të mos e turpëronte dhe iu lut Zotit që t'i fyente ata që veprojnë me tradhti në turp. Gjithashtu në këto vargje, mund të lutemi të njohim rrugën e Zotit.

Vargu 5 & 6 Më udhëheq në të vërtetën Tënde dhe më mëso, sepse Ti je Perëndia i shpëtimit tim; Mbi Ty, unë pres gjithë ditën. Mos harroni, o Zot, mëshirat e tua të dashura dhe mirësitë e tua të dashura, sepse ato janë nga lashtësia.

Vargjet e pestë dhe të gjashtë të Psalmit 25 treguan një njeri që kërkonte këshillën e Perëndisë për gjithçka që ai bën. Vargu pesë ditë më çon në të vërtetën tënde dhe më mëso; kjo shpjegon se si njerëz nuk dimë asgjë nga vetvetja, përveçse Zoti na mëson dhe na tregon rrugën për të shkuar, mund të ecim në errësirë.

Vargu 7 & 8 Mos kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia; Sipas mëshirës sate, më kujto, për hir të mirësisë Tënde, o Zot.

Vargjet 7 dhe 8 të këtij Psalmi po i luten Zotit për falje posaçërisht për mëkatet që ka bërë dikush në ditët e rinisë. Ditët e rinisë këtu nuk do të thotë që jemi vetëm të rinj, por gjithashtu mund të nënkuptojnë ditët tona të tmerrshme, para se ta pranonim Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Shumica prej nesh kanë bërë gjëra të tmerrshme, ndërsa ne ende ishim në botë. Pra, ky varg po lyp për mëshirën e Zotit mbi jetën tonë dhe po kërkon faljen e tij për çdo të keqe që kemi bërë.

Vargu 8 & 9 është i mirë dhe i drejtë; Prandaj Ai i mëson mëkatarët në rrugë të mbarë. Ai i përulur udhëzon në drejtësi dhe i përuluri Ai mëson rrugën e Tij.

Këto dy vargje e pranojnë faktin se Zoti është i drejtë dhe i drejtë në veprimet e tij. Zoti e kupton që një mëkatar është si një foshnjë që nuk di asgjë, kështu që vetë Zoti i mëson mëkatarët pjesën e drejtësisë. Gjendja natyrore e një njeriu karakterizohet nga ligësia, megjithatë, fryma e Zotit ndihmon për të mësuar një mëkatar më shumë rrugën e Zotit.

Vargu 10 & 11 Të gjitha shtigjet e Zotit janë mëshira dhe e vërteta, për të mbajtur atë besëlidhje dhe dëshmitë e Tij. Për hir të emrit tënd, o Zot, falje paudhësinë time, sepse është e madhe.

Zoti është qenia Supreme, ai kurrë nuk pendohet me fjalët e tij. Këto dy vargje njohën faktin se rruga e Zotit është mëshirë dhe e vërtetë dhe Zoti e mban gjithmonë besëlidhjen e tij. Në thelb, nëse Zoti ka premtuar diçka, ai me siguri do ta përmbushë atë. Pjesa e tij e fundit e vargut ende i lutet Zotit për faljen e të gjitha paudhësive që mund të pengojnë premtimet e Zotit që të përmbushen.

Vargu 12 & 13 Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do të mësojë në mënyrën si ai zgjedh. Ai vetë do të banojë në prosperitet dhe pasardhësit e tij do të trashëgojnë tokën.

Mos harroni se shkrimi thotë që frika nga Zoti është fillimi i Urtësisë. Ky varg theksoi se një njeri që ka frikë nga Zoti, Zoti do t'i mësojë rrugët e tij. Ky njeri nuk do të largohet nga Vullneti i Zotit për jetën e tij. Ky lloj personi gjithmonë do të përmbushë qëllimin, pavarësisht sa e vështirë dukej sepse Zoti do t'i drejtojë hapat e tij në rrugën e duhur.

Vargu 14 & 15 Sekreti i Zotit është me ata që i frikësohen Atij, dhe Ai do t'u tregojë atyre besëlidhjen e Tij. Sytë e mi janë gjithnjë drejt Zotit, sepse ai do të më heq këmbët nga rrjeta.

Sekreti i Zotit është me ata që kanë frikë nga Zoti. Kjo do të thotë fjalë për fjalë që D nuk fsheh asgjë nga një njeri që i frikësohet dhe i bindet. Një shembull praktik është Ati Abraham, Abrahami iu bind Zotit, sepse ai kishte frikë nga Zoti. Dhe Bibla regjistroi që Zoti tha që nuk do të bëj asgjë pa i thënë mikut tim Abraham. Asgjë nuk do ta kapë një person të tillë në dijeni, asgjë nuk do ta marrë një person të tillë në befasi. Zoti do të zbulojë fjalë për fjalë gjëra të thella dhe më shumë mistere për një person të tillë.

Vargu 16 & 17 Kthehu veten dhe mëshiromë, sepse unë jam i shkretë dhe i pikëlluar. Problemet e zemrës sime janë zgjeruar; Më nxirr nga shqetësimet e mia!

Vargjet 16 dhe 17 po lutin Zotin për mëshirë për shqetësimin. Ajo thotë se kthehu veten tek unë dhe ki mëshirë për mua. Kushdo që duket se Zoti, me siguri do të gjejë mëshirë.

Vargu 18 & 19 Shikoni pikëllimin dhe dhimbjen time dhe falni të gjitha mëkatet e mia. Konsideroni armiqtë e mi, sepse janë shumë, dhe më urrejnë me një urrejtje të egër.

Kur nuk keni ku të drejtoheni, kjo është koha më e mirë për t'u kthyer te Zoti në lutje. Këto vargje të Psalmit i luten Zotit ta shikojë atë dhe të shohë të gjitha mundimet e tij, t'i falë mëkatet e tij dhe ta shpëtojë. Mos harroni, që për vite me radhë bijtë e Izraelit ishin në Egjipt, deri sa i thirrën Zotit, kur erdhi ndihma.

Vargu 20 & 21 Mbaj shpirtin tim dhe më çliro; Më lini të mos turpërohem, sepse kam besimin tim tek Ti. Le të më ruajë integriteti dhe drejtësia, sepse unë pres ty.

Ky varg i fundit i Psalmit 25 po i lutet Zotit që të shpëtojë shpirtin e tij. Ky varg po përsërit faktin se ai vendosi besimin e tij te Zoti dhe ai nuk duhet të sillet në turp.

Vargu 22 Shpengoni Izraelin, o Zot, nga të gjitha problemet e tyre!

Davidi i dha fund Psalmit duke iu lutur Perëndisë për shëlbimin e Izraelit në lavdinë e tij të mëparshme.

Kur kam nevojë për këtë Psalm?

Ju mund të pyesni veten kur ju duhet pikërisht ky Psalm, mund të kontrolloni më poshtë për disa nga situatat kur duhet të përdorni Psalmin 25

  • Kurdoherë që shqetësoheni për të ardhmen
  • Kur keni frikë se mund të turpëroheni
  • Kur ka kaq shumë kundërshtarë që kërkojnë rrëzimin tënd
  • Kur doni zbulesë nga Zoti për gjëra të caktuara
  • Kur keni nevojë për Mëshirë
  • Kurdo që të doni të thoni një lutje për shëlbim

Psalmet 25 lutjet

  • Zot Zoti, unë lutem që me mëshirën tënde të më mësosh se cilën rrugë të shkoj në jetë në emër të Jezusit.
  • Zot, fjala jote thotë se sekreti i Zotit është me ata që i frikësohen Atij, unë kërkoj që ti të fillosh të më zbulosh gjëra sekrete për mua në emër të Jezusit.
  • Lutem për faljen e mëkateve dhe paudhësive të mia, Zoti më fal në emrin e Jezusit.
  • Babai i drejtë, unë kërkoj që ju të më çlironi dhe të më bëni të mos turpërohem në emrin e Jezusit.

reklamat
Previous articlePsalmi 8 Vargu i mesazhit me vargje
Next articlePSALM 39 Kuptimi Varg nga Vargu
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu