PSALM 103 që do të thotë varg me varg

1
1183
PSALM 103 që do të thotë varg me varg

Do të kalojmë në librin e Psalmit 103, vargu kuptimor me varg sot. Ky shkrim biblik është një Psalm i mbretit David, si shumë të tjerë librat e Psalmeve. Psalmi 103 është një këngë lavdërimi për Perëndinë, duke e adhuruar Atë për të na treguar mëshirë të pamerituar. Mbreti David e dinte rëndësinë e hirit të Perëndisë, si Ai tregon mëshirë për ata që e meritojnë dhe ata që nuk e meritojnë atë. Ky Psalm është një këngë lavdërimi dhe tregon arsye për ta bekuar dhe nderuar Perëndinë.

Ju lutemi Regjistrohu në Kanalin tonë në YouTube për të parë videot e lutjeve ditore të fuqishme

Për më tepër, ky Psalmi 103 është kryesisht për të lavdëruar Perëndinë për mëshirat e Tij të qëndrueshme, mirësinë e Zotit dhe atë që kurrë nuk arrin të tregojë njeriun mirësinë e Tij. Zoti na ka bekuar dhe na ka treguar mëshirën e pafund në shumë degëzime, dhe mënyra e vetme që mund të tregojmë mirënjohje është ta nderojmë Atë me lavdërimin tonë.

Meqenëse ne kemi shpjeguar dobinë dhe kur shkrimi mund të përdoret për t'u lutur, është e përshtatshme që ne të zbulojmë secilën nga ky shkrim për një kuptim më të mirë:

PSALM 103 që do të thotë varg me varg

Vargje 1-2 Bekoni Zotin, shpirti im, dhe gjithçka që është brenda meje, bekoni emrin e tij të shenjtë. Bekoni Zotin, shpirti im dhe mos harroni të gjitha përfitimet e tij.

Këto vargje mund të luten për të bekuar Zotin për të gjitha përfitimet e Tij. Mbreti David e kuptoi rëndësinë e bekimit të Perëndisë, kështu që ai e bëri atë me gjithë zemër. Prandaj thënia bekon Zotin oh shpirtin tim dhe gjithçka që është brenda meje. Këto vargje mund të këndohen si këngë lavdërimi ndaj Zotit, si një mënyrë për t'i treguar Zotit që nuk po merr asnjë nga bekimet e Tij gjatë jetës suaj si të mirëqenë. Falënderimi i Zotit nuk duhet të jetë vetëm adhurim i jashtëm, por duhet të bëhet me gjithë zemër. Gjithashtu, ndërsa falënderojmë, nuk duhet të harrojmë ta falënderojmë Atë për të gjitha përfitimet që po shijojmë.

Vargje 3-4 i cili fal të gjitha paudhësitë e tua; që shëron të gjitha sëmundjet e tua; Kush e shpengon jetën tënde nga shkatërrimi; që të kurorëzon me dashamirësi dhe mëshirë të butë;

Këto vargje mund të luten kur bekojmë Zotin për përfitimet e Tij. Ne e kuptojmë që mëkatojmë shumë, megjithatë Zoti ka qenë gjithnjë i mirë sa të na falë. Kjo është arsye e mjaftueshme për ta lavdëruar Atë. Një përfitim tjetër i shkëlqyeshëm është shërimi i Zotit. Ai na jep shërim, si shërime fizike ashtu edhe shpirtërore. Ai na shëron nga secila prej sëmundjeve tona dhe gjithashtu na kursen nga shkatërrimi. Këto dy vargje mund të luten për të falënderuar Zotin që na fali secilin prej mëkateve tona dhe na shpëtoi nga shkatërrimet për të shpenguar edhe shpirtrat tanë.

Vargjet 5-6: Kush kënaq gojën tënde me gjëra të mira; kështu që rinia juaj rinovohet si shqiponja: Zoti ekzekuton drejtësi dhe gjykim për të gjithë ata që janë të shtypur.

Këto dy vargje mund të jepen kur lavdërojmë Zotin për të na kënaqur gjithmonë dhe lejuar që gjëra të mira të na ndodhin gjatë gjithë kohës. Ne gjithashtu mund ta falënderojmë Zotin që gjithnjë ka përtërirë forcën tonë dhe për të luftuar gjithmonë betejat tona dhe duke qëndruar në këmbë për të shtypurit. Ai u jep fuqi të pafuqishmit dhe shfajëson të drejtin. Zoti është i madh dhe i fuqishëm.

Ju lutemi Regjistrohu në Kanalin tonë në YouTube për të parë videot e lutjeve ditore të fuqishme

Vargjet 7-10 Ai ia bëri të njohur rrugët e tij Moisiut, veprimet e tij bijve të Izraelit. Zoti është i mëshirshëm dhe i këndshëm, i ngadalshëm në zemërim dhe i mëshirshëm. Ai jo gjithmonë do të mbajë mendjen; as nuk do ta mbajë zemërimin e tij përgjithmonë. Ai nuk është trajtuar me ne pas mëkateve tona; as na shpërbleu sipas tonave paudhësitë.

Këto vargje mund të përkthehen si një këngë lavdërimi ndaj Zotit për të mos fshehur qëllimet e mira që Ai ka për ne, edhe pse ndonjëherë nuk i bindemi Atij. Zoti është plot hir dhe dhembshuri për njerëzimin. Ai zemërohet por ngadalë dhe pasi tregon mëshirë dhe dashuri me bollëk. Kjo do të thotë që Zoti është me të vërtetë një Zot i mëshirshëm. Ai është i mirë, i sjellshëm dhe i dashur. Zoti nuk do të luftojë me ne për të mos u marrë me ne sipas mëkateve tona, por për të na treguar mirësi të pameritueshme. Ai lejon që mëshira e Tij të ndryshojë gjykimin e Tij për ne. Ai nuk zemërohet me ne për një kohë shumë të gjatë. Ai gjithashtu jep hapësirë ​​që ne të ndryshojmë. Ne mund ta bekojmë emrin e Zotit duke përdorur këto vargje sepse Ai është i hirshëm, i dashur dhe mbi të gjitha, mëshirues.

Vargjet 11-13; Sepse, pasi qielli është lart mbi tokë, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa i përket lindjes nga perëndimi, a ka hequr deri tani ai largimet tona nga ne? Ashtu si një baba i hedh poshtë bijtë e tij, kështu Zoti i mëshiron ata kini frikë prej tij.

Këto vargje na tregojnë se sa të bollshëm janë mëshirat e Zotit. Distanca midis parajsës dhe tokës përdoret për të shprehur se sa është pambarimi i mëshirës së Zotit ndaj nesh. Zoti na do aq shumë pa kushte. Ai tregon simpatinë ndaj fëmijëve të Tij. Mënyra se si një baba i mirë kujdeset për fëmijët e tij është se si Zoti kujdeset edhe për ne.

Vargjet 14-16: sepse ai e njeh kornizën tonë; ai kujton se ne jemi pluhur. Sa për njeriun, ditët e tij janë si bari: si një lule fushash, kështu ai lulëzon. Sepse era kalon mbi të dhe ajo është zhdukur, dhe vendi i saj nuk do ta njohë më.

Zoti na njeh, Ai na krijoi, Ai na formoi dhe Ai i di dobësitë dhe forcën tonë. Këto vargje përshkruajnë krijimet e njeriut. Si lulëzon njeriu gjatë ditës dhe thahet natën.

Vargje 17-19: Por mëshira e Zotit është nga e përhershme në përjetësi mbi ata që kanë frikë prej tij, dhe drejtësia e tij për fëmijët e fëmijëve; Të tilla si ruajeni besëlidhjen e tij dhe për ata që mbajnë mend urdhërimet e tij për t'i bërë ato. Zoti e ka përgatitur fronin e tij në qiej; dhe mbretëria e tij sundon mbi të gjitha.

Këto vargje shpjeguan se mëshira e Zotit është nga e përhershme në të përhershme. Është e pafund. Ata që kanë frikë nga Zoti u tregohen sekretet e Zotit; ata marrin bekimet dhe favorin e Zotit brez pas brezi. Perëndia është një Zot i besëlidhjes, premtimet e Tij janë të përhershme dhe mëshirat e Tij tregohen pa dhënë kushte. Zoti mbretëron mbi të gjitha gjërat si në parajsë ashtu edhe në tokë. Ai është vendosur në parajsë dhe sundon mbi të gjitha gjërat. Kjo tregon madhështinë e Zotit dhe duke e lavdëruar atë për të qenë një Zot i madh

Vargje 20-22 Bekoni Zotin, ju engjëj të tij, që shkëlqeni në forcë, që bëni urdhërimet e tij, duke dëgjuar zërin e fjalës së tij: Bekoni Zotin, ju të gjithë ushtritë e tij; ju ministra të tij, që bëni kënaqësinë e tij: Bekoni Zotin, të gjitha veprat e tij në të gjitha vendet e sundimit të tij: bekoni Zotin, shpirtin tim.

Këto vargje tregojnë ndryshimin midis Zotit dhe engjëjve të Tij. Engjëjt gjithashtu e dinin rëndësinë e adhurimit të Qenies Supreme dhe t'u binden fjalëve të Tij. Mbreti David këtu po paralajmëronte gjithçka që kishte krijuar Perëndia për ta njohur Perëndinë që ta lavdëronte, sepse Ai është i mirë dhe mëshirat e tij duruan përgjithmonë. E gjithë puna e Zotit duhet të bekojë përgjithmonë emrin e Tij të shenjtë pasi Ai është i fuqishëm, i drejtë, besnik dhe plot mëshirë.

PSE DUHET K THT PSALM

  • Kurdo që të doni ta lavdëroni Zotin
  • Kurdoherë që doni t'i tregoni Zotit që jeni mirënjohës për të gjitha përfitimet e Tij që po shijoni
  • Kurdo që të doni të bekoni emrin e Zotit
  • Kurdoherë që doni që Zoti të luftojë për ju
  • Kurdoherë që të kujtoni veten se Zoti është me ju gjithmonë.

PSALMA 103 LUTJE

  • Zot, Zot, unë të bekoj për gjithë dashurinë që më ke treguar
  • Zoti, faleminderit që më lejoi të shijoj përfitimet e tua
  • Perëndia Unë e adhuroj emrin Tënd të Shenjtë për të luftuar gjithmonë betejat e mia
  • Zoti më ndihmon akoma të kem arsye të lavdëroj çdo ditë emrin tënd të shenjtë.

Ju lutemi Regjistrohu në Kanalin tonë në YouTube për të parë videot e lutjeve ditore të fuqishme

reklamat
Previous articlePSALMI 71 Kuptimi varg me varg
Next articlePSALM 7 që do të thotë varg me varg
Emri im është Pastor Ikechukwu Chinedum, unë jam një njeri i Perëndisë, i cili është i apasionuar pas lëvizjes së Zotit në këto ditë të fundit. Unë besoj se Zoti ka fuqizuar çdo besimtar me një urdhër të çuditshëm hiri për të manifestuar fuqinë e Frymës së Shenjtë. Unë besoj se asnjë i krishterë nuk duhet të shtypet nga djalli, ne kemi Fuqinë të jetojmë dhe të ecim në sundim përmes Lutjeve dhe Fjalës. Për informacion të mëtejshëm ose këshillim, mund të më kontaktoni në chinedumadmob@gmail.com ose të më bisedoni në WhatsApp Dhe Telegram në +2347032533703. Gjithashtu do të më pëlqente t'ju ftoja të bashkoheni me Grupin tonë Lutës të Fuqishëm 24-orësh në Telegram. Klikoni këtë lidhje për t'u bashkuar Tani, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Zoti ju bekoftë.

1 KOMENT

  1. Wow këtë mësim, Psalmi 103 bekon vërtet shpirtin tim, Faleminderit njeri i Perëndisë, për këtë mësimdhënie të fuqishme. Amen ...

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu