Pika Lutjeje Kundër Synimeve të Keqe të Burrave

0
375

Sot do të kemi të bëjmë me pika lutjeje kundër qëllimeve të liga në mendjen e njerëzve. Zemra e njerëzve është e mbushur me një të keqe të madhe. Libri i Zanafillës kapitulli 6: 5-6 Atëherë Zoti pa që ligësia e njeriut ishte e madhe në tokë dhe që çdo qëllim i mendimeve të zemrës së tij ishte i keq vetëm vazhdimisht. Dhe Zotit i erdhi keq që kishte krijuar njeri në tokë dhe u hidhërua në zemrën e tij. Kjo pjesë e shkrimit të shenjtë na bëri të kuptojmë se Zoti u pendua në zemrën e Tij pas krijimit të njeriut sepse zemrat e njerëzve janë të mbushura me një të keqe të madhe.

Abeli ​​nuk mund të kishte menduar se vëllai i tij i gjakut Kaini mund ta vriste atë derisa të vritej nga i vëllai. Çdo ide dhe veprim fillon me një mendim në zemër. Nuk është çudi që shkrimet e shenjta thonë nga bollëku i zemrës që flet goja. Gjithashtu nga bollëku i zemrës, veprimi po kryhet. Para se mbreti David të vendoste të shtrihej me gruan e Uriahut, ai e kishte menduar atë në zemrën e tij, para se të vendoste të udhëzonte Kryetarin e tij të Luftës që të vendoste Uriahun në frontin e betejës ku do të vritej vetëm që të mund të mbulonte aktin e tij të urryer. Çdo vendim i lig që një njeri merr fillon nga zemra.

Fytyra po mashtron, nëse vetëm ju mund ta njihni mendimin e fqinjit tuaj ndaj jush? Ju do ta dini se miqësia në shumicën e rasteve është vetëm një fjalë goje, jo nga zemra. Unë dekretoj nga autoriteti i qiellit çdo komplot i armikut për të dëmtuar shkatërrohet në Jezusin. Unë dekretoj nga autoriteti i qiellit, që engjëlli i Zotit të shkojë në kampin e armikut tuaj dhe t'i shkatërrojë të gjithë në emër të Jezusit.

Nëse mendoni se ka nevojë që ju të luteni kundër qëllimit të lig në mendjen e njerëzve, qoftë shoku apo familja juaj, përdorni pikat e mëposhtme të lutjes.

Pikat e lutjes

 

 • Zot Jezus, të falënderoj sepse ti je Zoti gjatë gjithë jetës sime. Unë ju falënderoj për hirin dhe bekimet tuaja. Unë ju falënderoj për mbrojtjen mbi jetën time dhe shtëpinë time, Zoti le të lartësohet emri juaj në emrin Jezus.
 • Atë Zot, unë anuloj çdo plan dhe mendim të keq të njerëzve kundër meje. Çdo komplot në mendjet e tyre për të dëmtuar mua ose për të vrarë mua, Zoti le të dështojnë në emrin e Jezusit.
 • Zot Jezus, ndërsa shpata shkrihet përpara zjarrit, le të shkatërrohen njerëzit e këqij. Le të shkatërrohen nga mendimet e tyre të këqija ata që planifikojnë të keqen kundër meje.
 • Sepse është shkruar: "Unë do të bekoj ata që ju bekojnë dhe do të mallkoj ata që ju mallkojnë". Zot, Zot, unë lutem që të vdesësh çdo njeri të lig në emër të Jezusit.
 • Le tryeza e tyre para tyre të bëhet një lak; dhe kur të jenë në paqe, le të bëhet një kurth. Unë qëndroj mbi autoritetin në këtë fjalë dhe vendos që çdo njeri që planifikon të keqen kundër meje nuk do të njohë paqe në emër të Jezusit.
 • Zot, përpara se njeriu i lig në shtëpinë e babait tim të përmbushë planet e tyre gjatë jetës sime, unë dekretoj që engjëlli i Zotit do t'i vizitojë ata në emër të Jezusit.
 • Siç është shkruar në librin e Psalmit 69:23 Le të errësohen sytë e tyre, në mënyrë që të mos shohin dhe i dridhen ijët vazhdimisht. Unë dekretoj verbëri mbi burrat dhe gratë që kanë mendime të këqija kundër meje në emër të Jezusit.
 • Unë qëndroj te premtimi i kësaj fjale që thotë: derdh indinjatën tënde mbi ta dhe le të hidhërohet zemërimi yt kundër tyre. Unë dekretoj zemërimin e zjarrtë mbi armiqtë e mi në emër të Jezusit.
 • Unë dekretoj për kampin e armiqve të mi dhe njerëzit kanë mendime të këqija kundër meje, kampi i tyre do të shkretohet në emër të Jezusit.
 • Më ndihmo, o Perëndi i shpëtimit tim, për lavdinë e emrit tënd; më çliro dhe shlyej mëkatet e mia, për hir të emrit tënd, lutem që të më çlirosh nga duart e armikut në emër të Jezusit.
 • Unë dekretoj nga autoriteti i qiellit, le zemërimi dhe dhimbja në zemrën e armikut të bëhen shkaku i vdekjes së tyre në emrin e Jezusit.
 • Zoti më çliro nga armiqtë e mi dhe ata që ngrihen kundër meje. Unë kërkoj që me fuqinë tënde të krijosh zjarr mbi kampin e armikut në emër të Jezusit.
 • Atë Zot, unë dua që ju të mbani mend besëlidhjen tuaj gjatë jetës sime. Ju premtuat se do të jeni gjithnjë ndihmë e pranishme në momentin tim të nevojës. Unë lutem që ju të vazhdoni të më mbroni nga mendimet e liga dhe agjenda e armikut në emrin e Jezusit.
 • Atë Zot, unë lutem që mendimet e liga të njerëzve të mos më mundin në emër të Jezusit. Unë kërkoj që me fuqinë tënde, ti do të më lartosh shumë mbi agjendën e keqe të armikut mbi jetën time në emër të Jezusit.
 • Zot Jezus, unë lutem që me autoritetin e qiellit të mos lejosh që plani i armikut të bëhet i fshehtë gjatë jetës sime. Unë lutem me fuqinë në emër të Jezusit, ju do të vazhdoni të zbuloni planet e armikut gjatë jetës sime në Jezus.
 • Unë lutem që duart e tua të mbrojtjes të jenë gjithmonë mbi mua. Shkrimi i shenjtë thotë me sytë e mi a do ta shoh shpërblimin e të pabesit por askush nuk do të vijë mbi mua. Unë dekretoj nga autoriteti i qiellit, çdo shigjetë e keqe kundër meje shkatërrohet në emër të Jezusit.
 • Zot, unë hesht çdo gjuhë të keqe duke folur keq gjatë jetës sime. Unë anuloj çdo mendim të keq dhe axhendë duke komplotuar të keqen kundër meje.
 • Unë dekretoj që engjëlli i Zotit do të dalë dhe do të anulojë çdo kamp demonik të ndërtuar kundër meje në emër të Jezusit.
 • Unë ju falënderoj Zot për lutjet e përgjigjura. Unë të lartësoj sepse ti je Zoti gjatë jetës sime. Unë ju lartësoj emrin e shenjtë sepse ju jeni princi i paqes, faleminderit Zot Jezus.

reklamat

LERË NJË PËRGJIGJE

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutemi shkruani emrin tuaj këtu